سیم و کابل ستایش ( ستایش کابل )

اتصال سیم ارت

اتصال سیم ارت

دلیل استفاده از اتصال سیم ارت سیم ارت چیست: این روزها در سیم کشی ساختمان از یک تجهیز بسیار مهم به نام سیم ارت استفاده می‌شود. استفاده از این تجهیز حفاظتی بسیار مهم است چرا که افراد را از برق گرفتگی و یا شوک‌های الکتریکی محافظت می‌کنند. احتمال این که تجهیزات و لوازم برقی به […]