اتصال سیم ارت

اتصال سیم ارت

دلیل استفاده از اتصال سیم ارت در این مقاله قصد داریم در مورد اتصال سیم ارت صحبت کنیم. ارت یا زمين که در صنعت برق به آن سيستم اتصال زمين مي گويند، به زبان ساده باعث جلوگیری از برق گرفتگی می شود.  این سیستم با توجه به کاربردهایش دارای معانی متعددی است.  به عنوان مثال، […]