لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطع‌های مختلف می‌باشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی می‌باشند که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند.

 گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

لیست قیمت سیم و کابل البرز اعتماد
دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات با ما در تماس باشید.

به روز شده ۶ دی ۱۴۰۰

لیست قیمت سیم افشان کسری

سیمقیمت واحد (ريال)سیم قیمت واحد ( ریال)
سیم ۰٫۵۱٫۸۶۰٫۰۰۰سیم ۰٫۷۵۲٫۸۸۰٫۰۰۰
سیم ۱۳٫۳۷۰٫۰۰۰سیم۱٫۵۵٫۱۰۰٫۰۰۰
سیم ۲٫۵۸٫۰۶۰٫۰۰۰سیم ۴۱۲٫۹۲۰٫۰۰۰
سیم ۶۱۸٫۶۹۰٫۰۰۰سیم ۱۰۳۳۰٫۰۰۰
سیم ۱۶*۱۴۹۵٫۰۰۰سیم ۲۵*۱۸۱۰٫۰۰۰
سیم ۳۵*۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰سیم ۵۰*۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰
سیم ۷۰*۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰سیم ۹۵*۱۳٫۱۴۰٫۰۰۰
کابل ۱۲۰*۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰کابل۱۵۰*۱۵٫۰۴۰٫۰۰۰
کابل ۱۸۵*۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰کابل۲۴۰*۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰
کابل ۳۰۰*۱۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم کیسه‌ای کسری ۰٫۵+۲۵۴٫۰۰۰سیم کیسه‌ای کسری ۷۵+۲۶۹٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نایلونی کسری ۰٫۵*۲۴٫۵۵۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۰٫۷۵*۲۵٫۸۶۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۱*۲۷٫۰۷۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۱٫۵*۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۲٫۵*۲۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نسوز کسری ۱٫۵*۱۳۸/۰۰۰سیم نسوز کسری ۲٫۵*۱۴۵/۰۰۰
سیم نسوز کسری ۲٫۵۶۷٫۰۰۰سیم نسوز کسری ۴۹۵٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم آلومینیومی ۷۰*۱۱۲۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۹۵*۱۱۵۸٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۲۰*۱۱۹۵٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۱۵۰*۱۲۳۳٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۸۵*۱۲۷۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۲۴۰*۱۳۷۴٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۳۰۰*۱۵۵۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل مخابراتی کسری

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل آیفونی ۰/۴*۶مس۳۷٫۰۰۰کابل آیفونی ۰/۴*۸مس۴۷٫۰۰۰
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲cca26.500کابل هوایی ۰/۶*۲*۴cca45.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶cca65.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰cca96.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵cca182.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰cca230.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۵cca295.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰cca365.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰cca500.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰cca567.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰cca1.030.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲مس۷۷٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴مس۱۳۲٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶مس۱۸۵٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰مس۲۸۸٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵مس۴۴۵٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰مس۵۷۵٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۵مس۷۶۷٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰مس۸۹۵٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰مس۱٫۲۲۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰مس۱٫۵۲۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰مس۲٫۹۴۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۵*۲*۲cca20.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۴cca37.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۶cca50.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۰cca76.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۵cca-کابل هوایی ۰/۵*۲*۲۰cca179.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۳۰cca315.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۵۰cca483.000
۴٫۵c 2vمس۵۵٫۰۰۰۴٫۵c 2vcca37.000
۳c 2vمس۳۷٫۰۰۰۲٫۵c 2vمس۳۱٫۰۰۰
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲مس۷۱٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴مس۱۲۳٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶مس۱۷۵٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰مس۲۸۴٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵مس۴۲۶٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰مس۵۴۶٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰مس۸۷۲٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰مس۱٫۲۲۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵مس۷۴۸٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰مس۱٫۴۲۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰٫۶*۲*۱۰۰مس۲٫۸۴۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲cca26.500کابل زمینی ۰/۶*۲*۴cca45.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶cca66.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰cca96.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵cca182.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰cca212.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵cca295.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰cca365.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰cca485.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰cca566.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰۰cca1.030.000
قیمت محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
تخت کسری۲۵*۳۳٫۱۳۰٫۰۰۰تخت کسری۳۵*۳۴٫۱۴۰٫۰۰۰
تخت کسری۵۰*۳۵٫۷۶۰٫۰۰۰تخت کسری۷۰*۳۸٫۵۱۰٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۴۳۲۰٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۴۵۱۰٫۰۰۰
تخت کسری ۴*۴۷۹۰٫۰۰۰تخت کسری ۶*۴۱٫۱۶۰٫۰۰۰
تخت کسری ۱۰*۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰تخت کسری۱۶*۴۲٫۵۲۰٫۰۰۰
تخت کسری۲۵*۴۴٫۱۵۰٫۰۰۰تخت کسری ۳۵*۴۵٫۶۷۰٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۸۷۴۰٫۰۰۰تخت کسری ۲٫۵*۸۱٫۲۴۰٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۱۲۱٫۱۱۰٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۲۱٫۷۷۰٫۰۰۰
تخت کسری۱٫۵*۱۶۱٫۵۱۰٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۶۲٫۶۳۰٫۰۰۰
تخت کسری ۰٫۷۵*۲۰۱٫۲۲۵٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۰۱٫۹۰۰٫۰۰۰
تخت کسری۰٫۷۵*۲۴۱٫۴۲۰٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۴۲٫۲۷۲٫۰۰۰

لیست قیمت کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک ۱۶*۱۵۵۷٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۱۸۹۳٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۱۳۷۸٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰کابل خشک ۵۰*۱۱٫۷۲۵٫۰۰۰
کابل خشک ۹۵*۱۳٫۶۷۵٫۰۰۰
کابل خشک ۷۰*۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۲۱۳۵٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۲۲۰۲٫۰۰۰کابل خشک ۴*۲۳۵۷٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۲۴۷۳٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۲۸۱۰٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۲۲٫۰۷۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۳۲۰۲٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۳۲۹۳٫۰۰۰کابل خشک ۴*۳۴۸۴٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۳۶۳۷٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۳۱٫۲۳۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۳۱٫۸۴۰٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۳۲٫۸۳۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۶+۲۵*۳۳٫۳۴۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳۴٫۱۵۰٫۰۰۰کابل خشک ۲۵+۵۰*۳۶٫۵۱۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳۹٫۱۴۰٫۰۰۰کابل خشک ۵۰+۹۵*۳۱۲٫۹۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱*۴۲۰۵٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۴۲۴۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۴۳۸۴٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۴۵۹۵٫۰۰۰کابل خشک ۶*۴۸۶۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۴۱٫۴۸۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۴۲٫۲۱۰٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۴۳٫۷۴۰٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۴۵٫۰۴۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۵۳۱۵٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۵۴۸۵٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۵۷۷۰٫۰۰۰کابل خشک ۶*۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۵۱٫۸۲۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۵۲٫۶۸۰٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۵۴٫۷۸۰٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۵۶٫۴۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۷۴۷۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۷۶۴۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۰۶۷۲٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۰۸۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۲۸۲۰٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۲-
کابل خشک ۱*۱۶۹۶۶٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۶۱٫۰۹۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۱۹۱٫۳۶۵٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۲۴۱٫۷۳۵٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۰-
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۶۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۸۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۹۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۱۲۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۲۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۲۳۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۲۴۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۲۸۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۱۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۳۱۲۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۱۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳۳۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۳۴۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۳۴۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۳۱٫۱۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۳۱٫۶۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۳۲٫۷۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۳٫۳۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۳٫۶۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳۴٫۱۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۵۰*۳۴٫۹۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳۶٫۱۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰*۳۷٫۴۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳۸٫۸۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۹۵*۳۹٫۸۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۴۱۰۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۷۰+۱۲۰*۳۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰+۱۵۰*۳۲۲٫۰۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۱۳۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۱۶۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۲۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۴۳۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۴۵۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۴۸۴۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۴۱٫۵۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۴۲٫۱۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۴۳٫۶۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۴۴٫۷۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۱۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۱۷۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۲۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵۴۵۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۵۷۷۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۵۱٫۰۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۵۱٫۸۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۵۲٫۸۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۵۴٫۶۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵*۵۵٫۹۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۲۰۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۶۲۶۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۶۳۰۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۴۲۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۷۲۲۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷۲۸۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۷۳۲۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷۴۲۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۷۷۶۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۷۱٫۳۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۷۱٫۸۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۷۳٫۲۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۸۲۷۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸۳۶۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۸۴۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸۵۴۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۸۹۴۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰۳۳۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰۴۲۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۰۴۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰۶۹۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰۱٫۱۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲۴۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲۵۱۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۲۵۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲۷۸۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲۱٫۳۶۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴۶۵۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۴۷۰۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴۹۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶۵۳۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶۶۸۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۶۷۴۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶۱٫۰۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶۱٫۹۹۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰۶۹۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰۸۶۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۲۰۹۷۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰۱٫۳۷۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰۲٫۳۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۸۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۱٫۰۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۱٫۱۴۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴۱٫۶۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴۲٫۹۹۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰۱٫۲۰۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰۱٫۴۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۳۰۱٫۶۲۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰۲٫۲۷۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰۱٫۴۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰۱٫۹۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۰۲٫۴۱۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰۳٫۰۴۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰۱٫۸۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۰۲٫۶۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۵۰۲٫۹۹۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۴٫۲۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰۲٫۸۳۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۶۰۳٫۲۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۶۰۳٫۶۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۵٫۵۶۵٫۰۰۰
مهار ۱٫۵*۱۲۱٫۴۲۰٫۰۰۰مهار ۱٫۵*۱۶۱٫۸۹۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل آلومینیومی ۱۰*۲۲۳۷٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۲۳۱۵٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۶*۲۱۸۹٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۲۴۲۰٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۲۵۴۶٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۴۳۳۶٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۴۴۶۲٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۴۶۶۲٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۴۸۶۰٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۶*۵۵۶۷٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۲۵*۵۸۴۰٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۳۵*۵۹۶۶٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳۶۰۰٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳۷۵۶٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳۸۹۳٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳-
کابل کولری ۱*۴۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰کابل کولری ۱٫۵*۴۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰
کابل کولری ۱*۵۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰کابل کولری ۱٫۵*۵۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل شیلد ۰٫۲۵*۲-کابل شیلد ۰٫۵*۲۹۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۱۱۴٫۰۰۰کابل شیلد۱*۲۱۳۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۱۷۶٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۲۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۲۵۵۷٫۰۰۰کابل شیلد ۶*۲۷۳۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱۰*۲۱٫۲۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۲۵*۳-کابل شیلد ۰٫۵*۳۱۳۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۱۷۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۱۹۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۲۴۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۳۳۴۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۳۷۷۷٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۳۱٫۸۹۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۳۱٫۰۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۳۲٫۷۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۳۴٫۶۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۴۱۵۲٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۲۱۵٫۰۰۰
کابل شیلد۱*۴۲۳۲٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۴۳۱۱٫۰۰۰
کابل شیلد۲٫۵*۴۴۵۵٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۴۷۷۳٫۰۰۰
کابل شیلد۶*۴۱٫۲۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۴۲٫۴۳۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۴۳٫۷۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۴۶٫۳۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد۳۵*۴۸٫۱۹۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۵۲۴۲٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۵۳۲۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۵۳۳۴٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۵۴۶۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۵۷۵۶٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۵۱٫۲۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۵۱٫۷۸۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۵۳٫۱۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۶۳۸۹٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۶۴۷۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۶۲۹۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۶۵۸۸٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۷۳۳۶٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۷۴۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۷۴۷۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۷۶۰۵٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۷۱٫۱۵۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۸۳۸۹٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۸۵۲۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۸۶۱۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۸۷۹۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۸-کابل شیلد ۰٫۵*۱۰۵۰۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۰۶۱۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۱۰۷۱۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۱۰۹۹۸٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۱۰۱٫۶۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۲۵۶۲٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۲۷۵۶٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۲۸۴۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۲۱٫۱۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۲۱٫۹۹۵٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۴۹۴۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۴۱٫۰۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۴۱٫۴۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۶۷۸۸٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۶۱٫۱۵۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۶۱٫۵۷۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۶۲٫۷۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۲۰۹۴۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰۱٫۲۶۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۲۰۱٫۴۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۰۱٫۹۴۵٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۰۳٫۳۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۲۴۱٫۱۵۵٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴۱٫۴۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۲۴۱٫۶۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۲۴۲٫۳۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۲۴۴٫۰۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۳۰۱٫۴۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۰۱٫۸۳۸٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۰۲٫۲۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۰۳٫۰۴۵٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۴۰۱٫۸۹۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۰۲٫۴۱۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۴۰۳٫۴۶۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۴۰-
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲*۲۵۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۲*۲۶۳۰٫۰۰۰
لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سیم و کابل کسری

از اصلی‌ترین تجهیزات برقی ساختمان می‌توان به سیم و کابل برق اشاره کرد که مسیرهای عبور جریان الکتریکی می‌باشند و اساس و پایه ساختمان سازی محسوب می‌شوند بنابراین باید در انتخاب این محصولات نهایت دقت را به کار برد و از سیم و کابل‌هایی استفاده کرد که هم هادی خوبی برای جریان برق باشند و هم روکش عایق آنها به گونه‌ای درست از آسیب رسیدن به مغزی سیم‌ها و کابل‌ها جلوگیری کند و همچنین خطرات ناشی از خروج جریان برق از هادی را خنثی نماید.

 سیم‌ها و کابل‌ها دارای سطح مقطع‌های مختلف، انواع عایق و کاربردهای متنوعی می باشند که هرکدام می توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند. به صورت کلی سیم برق تشکیل شده از هادی مسی و روکشی به عنوان عایق می‌باشد که از هادی در برابر نشتی، برق گرفتگی و سایر عوامل محیطی محافظت می‌کند حال اگر روی این عایق لایه دیگری مثل شیلد، آرمور و اسکرین قرار بگیرد یا در واقع دارای غلاف بیرونی باشد کابل نامیده می‌شود.

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل‌های برقی و تلفنی، انواع کابل‌های تخصصی ابزار دقیق، کواکســیال، کابل‌های شبکه، کابل‌های انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان و تامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می‌باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید .

۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

سیم نسوز کسری

سیم نسوز از جمله سیم‌هایی است که دارای پوشش ضد آتش بوده و در مدل‌های مختلف تولید شده است. سیم نسوز با عایق پی‌وی‌سی می‌تواند تا دمای ۹۰ درجه سانتی گراد را نیز تحمل کند. به همین دلیل در مواردی مانند هیتر‌های الکتریکی و اجاق‌ها و تنور‌های برقی استفاده می‌شود. برخی دیگر از سیم‌های نسوز دارای روکش فایبرگلاس هستند و دمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد را تحمل می‌کنند.

این سیم‌ها در دکل‌های نفتی، صنایع کشتی سازی؛ صنایع پتروشیمی‌ و پالایشگاهی استفاده می‌شوند. برند کسری انواع سیم نسوز در سطح مقطع ۱٫۵، ۲٫۵، ۴، ۶؛ ۱۰، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۷۰، ۹۵؛ ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۵، ۲۴۰ و ۳۰۰ میلی متر مربع را تولید می‌کند. سیم نسوز کسری با قیمت مناسب عرضه می‌شود. سیم نسوز کسری مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ارائه و تولید می‌شود. برای دریافت قیمت دقیق و به روز این سیم‌ها با ما در تماس باشید.

سیم کیسه ای کسری

سیم کیسه ای از جمله سیم‌هایی است که تحت عنوان سیم افشان خشک خوانده می‌شود و دارای عایق پی‌وی‌سی است. به صورت موازی در کنار هم قرار می‌گیرند و در نهایت عایق از جنس پی‌وی‌سی آن را می‌پوشاند. کابل کیسه ای می‌تواند به عنوان کابل تغذیه‌ای استفاده شود. از کاربردهای این سیم می‌توان به کابل پاور تجهیزات تصویری و صوتی و کابل پاور تحهیزات اداری اشاره نمود.

برند کسری انواع سیم کیسه ای را تهیه و تولید می‌کند. کسری از برندهای ایرانی است و با کیفیت‌ترین سیم و کابل را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید سیم کیسه ای کسری اصل به نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است که انواع تجهیزات الکتریکی را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید و اطلاع از لیست قیمت انواع سیم کیسه ای با ما همراه باشید. سیم کیسه ای کسری در ابعاد ۰٫۵ + ۲ عرضه می‌شود و از قیمت ۲۳۰۰ تومان شروع می‌شود.

سیم نایلونی کسری

سیم نایلونی، جزء سیم‌های دو رشته محسوب می‌شود. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه می‌شوند. سیم نایلونی در وسایل برقی با توان مصرفی کم مانند اتو، لوستر‌ها و سیم سیار استفاده می‌شود. سیم نایلونی کسری از دو رشته نازک تهیه شده است و در ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید شده است. سیم نایلون کسری دارای روکش سفید رنگ است. مهم‌ترین نکته در خصوص این سیم قرار دادن در محیط امن و دور از ضربه و رطوبت است؛ چرا که کاملا ظریف و حساس طراحی شده است و هر گونه مشکلات محیطی به آن آسیب وارد می‌کند.

به همین دلیل سعی کنید از حرارت بالا و مواد شیمیایی کاملا دور باشد. این سیم در ابعاد ۰٫۵ * ۲، ۰٫۷۵ * ۲، ۱ * ۲، ۱٫۵ * ۲، ۲٫۵* ۲ عرضه می‌شود. سیم‌های نایلونی در حلقه‌های ۱۰۰ متری بسته بندی می‌شود و به فروش می‌رسد. تا حد امکان سعی کنید؛ برای استعلام قیمت دقیق و به روز سیم نایلونی کسری به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. قیمت ‌سیم نایلونی بسته به سایز از ۳۰۰ هزار تومان تا ۹۰۰ هزار تومان متغیر است. استاندارد این سیم ISIRI(607)41 می‌باشد.

کابل خشک کسری

کابل خشک کسری از سیم‌های آلومینیومی ‌مسی است و به دو صورت عایق دار از جنس پی‌وی‌سی و بدون عایق ارائه می‌شود. این کابل‌ها از انعطاف پذیری کمی‌برخوردار هستند و دارای ولتاژ اسمی‌۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت می‌باشند. ابعاد این کابل بسته به سطح مقطع متفاوت از ۰٫۵، تا ۱ متغیر است. مدل‌های دیگری از این کابل وجود دارد که دارای ولتاژ اسمی ‌۴۵۰ تا ۷۵۰ بوده و ابعاد سطح مقطع آن از ۱ میلی متر بیشتر است. در اصطلاح کابل‌هایی وجود دارد که تحت عنوان NYY خوانده می‌شود و دارای استاندارد VDE است. کابل خشک در موارد مختلفی مانند سیم کشی ساختمان استفاده می‌شود. این کابل به دلیل داشتن تنوع بالا و مقاومت فوق العاده در موارد مختلف استفاده می‌شود.

از مهم‌ترین ملاحظاتی که در استفاده از این کابل مد نظر است؛ عدم دفن آن در زمین و زیر بتن می‌باشد. برند کسری این کابل را کاملا مطابق با استاندارد‌های ملی و بین المللی طراحی و تولید کرده است. برای تهیه و خرید انواع کابل خشک کسری به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش از جمله فروشگاه‌های ارائه دهنده محصولات این برند است. ابعاد این محصول کاملا متنوع و به صورت ۱۶ * ۱، ۳۵ * ۱، ۹۵ * ۱، ۷۰ * ۱، ۲٫۵ * ۲، ۶ *۲، ۲۵ *۲، ۱۶ * ۲، ۶ * ۳، ۱۶ * ۳، ۳۵ * ۳، ۱۶ + ۳۵* ۳، ۳۵ + ۷۰* ۳، ۱ * ۴، ۱٫۵* ۴، ۴ * ۴، ۱۰ * ۴، ۲۵ * ۴، ۱٫۵ * ۵ ارائه می‌شود. برای تهیه و خرید این کابل‌ها از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید. برای دریافت مشاوره و کسی اطلاعات بیشتر پیرامون سایر محصولات برند کسری با کارشناسان فروشگاه سیم و کابل ستایش در تماس باشید.

بروزرسانی ۴٫۰۷٫۰۰

امتیاز محصول ‌
5/5

برندهای دیگر سیم و کابل