لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطع‌های مختلف می‌باشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی می‌باشند که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند.

 گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

لیست قیمت سیم و کابل البرز اعتماد

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات با ما در تماس باشید.

به روزشده در ۳ مرداد ۱۴۰۰

لیست قیمت سیم افشان کسری

سیمقیمت واحد (ريال)سیم قیمت واحد ( ریال)
سیم ۰٫۵۱٫۴۷۰٫۰۰۰سیم ۰٫۷۵۲٫۲۰۰٫۰۰۰
سیم ۱۲٫۶۴۵٫۰۰۰سیم۱٫۵۳٫۹۵۰٫۰۰۰
سیم ۲٫۵۶٫۴۵۰٫۰۰۰سیم ۴۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰
سیم ۶۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰سیم ۱۰۲۵۰٫۰۰۰
سیم ۱۶*۱۳۹۱٫۰۰۰سیم ۲۵*۱۶۲۲٫۰۰۰
سیم ۳۵*۱۸۶۳٫۰۰۰سیم ۵۰*۱۱٫۳۴۸٫۰۰۰
سیم ۷۰*۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰سیم ۱۲۰*۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰
کابل ۱۸۵*۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰کابل۲۴۰*۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
کابل ۳۰۰*۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰
سیم نسوز ۲٫۵۷۰٫۰۰۰سیم نسوز ۴۱۰۰٫۰۰۰
سیم کیسه ای ۰٫۵*۲۰۲۲٫۷۰۰
سیم نایلونی ۰٫۵*۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰سیم نایلونی ۰٫۷۵*۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی ۱*۲۵٫۶۵۰٫۰۰۰سیم نایلونی ۱٫۵*۲۷٫۷۴۰٫۰۰۰
سیم نایلونی ۲٫۵*۲۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم کیسه‌ای کسری ۰٫۵+۲۲۳٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نایلونی کسری ۰٫۵*۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۰٫۷۵*۲۳٫۰۶۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۱*۲۳٫۶۸۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۱٫۵*۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۲٫۵*۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نسوز کسری ۱٫۵*۱۳۸/۰۰۰سیم نسوز کسری ۲٫۵*۱۴۵/۰۰۰
سیم نسوز کسری ۲٫۵۶۷٫۰۰۰سیم نسوز کسری ۴۹۵٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم آلومینیومی ۷۰*۱۱۲۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۹۵*۱۱۵۸٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۲۰*۱۱۹۵٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۱۵۰*۱۲۳۳٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۸۵*۱۲۷۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۲۴۰*۱۳۷۴٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۳۰۰*۱۵۵۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل مخابراتی کسری

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل آیفونی ۰/۴*۶مس۳۰٫۰۰۰کابل آیفونی ۰/۴*۸مس۳۸٫۰۰۰
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲مس۵۵٫۵۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴مس۹۴٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶مس۱۳۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰مس۲۰۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵مس۳۳۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰مس۴۳۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰مس۷۲۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰مس۹۰۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰مس۱٫۰۶۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۵مس۵۸۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰مس۲٫۲۰۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲cca21.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۴cca36.100
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶cca48.200کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰cca78.300
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰cca270.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰cca380.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵cca117.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰cca147.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰cca500.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰cca1.050.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۲cca17.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۴cca26.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۶cca36.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۰cca56.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۵cca-کابل هوایی ۰/۵*۲*۲۰cca117.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۳۰cca227.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۵۰cca400.000
۴٫۵c 2vمس۴۲٫۰۰۰۴٫۵c 2vcca31.000
۳c 2vمس۳۲٫۰۰۰۲٫۵c 2vcca27.000
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲مس۵۵٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴مس۹۲٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶مس۱۲۹٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰مس۱۹۵٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵مس۳۳۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰مس۴۳۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰مس۶۹۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰مس۹۰۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵مس۵۷۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰مس۱٫۰۹۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰٫۶*۲*۱۰۰مس۲٫۲۰۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲cca21.800کابل زمینی ۰/۶*۲*۴cca36.900
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶cca49.200کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰cca79.300
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵cca235.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵cca117.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰cca145.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰cca270.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰cca380.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰cca500.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰۰cca1.050.000
قیمت محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
تخت کسری۲۵*۳۲٫۴۱۰٫۰۰۰تخت کسری۳۵*۳۳٫۱۵۰٫۰۰۰
تخت کسری۵۰*۳۴٫۳۵۰٫۰۰۰تخت کسری۷۰*۳۶٫۱۰۰٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۴۲۴۲٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۴۳۹۴٫۰۰۰
تخت کسری ۴*۴۶۲۰٫۰۰۰تخت کسری ۶*۴۸۷۷٫۰۰۰
تخت کسری ۱۰*۴۱٫۲۹۰٫۰۰۰تخت کسری۱۶*۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
تخت کسری۲۵*۴۳٫۲۹۰٫۰۰۰تخت کسری ۳۵*۴۴٫۴۴۲٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۸۵۶۲٫۰۰۰تخت کسری ۲٫۵*۸۹۱۴٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۱۲۸۱۹٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۲۱٫۳۶۵٫۰۰۰
تخت کسری۱٫۵*۱۶۱٫۱۳۰٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۶۱٫۹۵۰٫۰۰۰
تخت کسری ۰٫۷۵*۲۰۹۱۴٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۰۱٫۴۷۰٫۰۰۰
تخت کسری۰٫۷۵*۲۴۱٫۰۷۱٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۴۱٫۷۴۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک ۱۶*۱۴۳۱٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۱۷۰۷٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۱۹۵۰٫۰۰۰کابل خشک ۵۰*۱۱٫۳۷۶٫۰۰۰
کابل خشک ۹۵*۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۱۲۸۶٫۰۰۰
کابل خشک ۷۰*۱۱٫۹۵۳٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۲۱۱۲٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۲۱۶۷٫۰۰۰کابل خشک ۴*۲۲۶۵٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۲۳۵۴٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۲۶۲۶٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۲۱٫۴۹۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۲۹۶۶٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۳۱۶۱٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۳۲۴۲٫۰۰۰کابل خشک ۴*۳۴۰۲٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۳۵۲۸٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۳۹۴۵٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۳۱٫۴۰۷٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۳۲٫۲۰۵٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۳۲٫۹۰۹٫۰۰۰کابل خشک ۱۶+۲۵*۳۲٫۵۷۳٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳۳٫۲۸۷٫۰۰۰کابل خشک ۲۵+۵۰*۳۴٫۹۳۵٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳۷٫۰۳۵٫۰۰۰کابل خشک ۵۰+۹۵*۳۹٫۱۹۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱*۴۱۸۴٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۴۱۹۶٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۴۳۱۵٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۴۴۸۳٫۰۰۰کابل خشک ۶*۴۶۶۷٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۴۱٫۶۶۰٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۴۲٫۸۷۰٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۴۳٫۷۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۵۲۶۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۵۳۸۹٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۵۶۰۹٫۰۰۰کابل خشک ۶*۵۸۵۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۵۱٫۴۶۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۵۲٫۱۶۳٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۵۳٫۶۳۰٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۵۴٫۹۳۵٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۷۳۸۲٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۷۵۱۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۰۵۴۰٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۰۸۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۲۶۵۰٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۲-
کابل خشک ۱*۱۶۷۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۶۸۷۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۱۹۱٫۱۱۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۲۴۱٫۲۷۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۰۱٫۳۸۱٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۸٫۳۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۶۲٫۲۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۷۲٫۳۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۹۷٫۴۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۱۵۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۲۲۵۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۲۳۴۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۲۶۰۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۲۹۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۶۳٫۴۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۸۵٫۳۰۰
کابل افشان کسری ۱*۳۱۰۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۱۴۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳۲۲۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۳۳۶۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۳۵۰۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۳۸۶۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۳۱٫۲۷۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۳۲٫۱۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۲٫۶۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۲٫۷۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳۳٫۲۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۵۰*۳۳٫۹۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳۴٫۸۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰*۳۵٫۴۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۹۵*۳۷٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳۸٫۷۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۴۸۲٫۵۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۱۰۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۱۲۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۱۷۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۴۲۸۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۴۴۶۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۴۶۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۴۱٫۱۳۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۴۱٫۷۰۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۴۲٫۷۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۴۳٫۷۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۱۱۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۱۴۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۱۶۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۲۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵۳۵۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۵۵۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۵۸۲۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۵۱٫۴۲۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۵۲٫۱۳۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۵۳٫۵۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۵۳٫۵۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۵۴٫۶۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰*۵-کابل افشان کسری ۱*۶۲۳۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری۰٫۷۵*۶۱۹۴٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۶۱۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۳۱۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۷۱۶۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷۲۲۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۷۲۵۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷۳۴۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۷۶۱۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۷۹۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۷۱٫۳۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۷۲٫۳۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۸۱۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸۲۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۸۳۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸۴۲۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۸۷۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰۲۴۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰۳۳۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۰۳۸۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰۵۱۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰۸۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲۲۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲۴۰۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۲۴۵۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲۶۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴۴۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۴۵۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴۷۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۴۱٫۳۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶۴۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶۵۴۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۶۶۱۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶۸۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶۱٫۴۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰۵۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰۶۹۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۲۰۷۹۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰۱٫۰۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰۱٫۹۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۶۰۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۸۱۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۹۳۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴۱٫۳۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴۲٫۳۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰۷۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰۱٫۰۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۳۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰۱٫۷۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰۱٫۱۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۰۱٫۷۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰۲٫۴۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰۱٫۹۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۶۰۳٫۱۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰
مهار ۱٫۵*۱۲۹۲۰٫۰۰۰مهار ۱٫۵*۱۶۱٫۲۵۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل آلومینیومی ۱۰*۲۱۲۱٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۲۲۰۰٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۲۲۷۷٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۲۳۳۶٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۴۲۲۱٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۴۲۹۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۴۴۵۲٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۴۵۶۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۵۲۹۴٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۶*۵۳۷۳٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۲۵*۵۵۶۲٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۳۵*۵۶۶۷٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳۳۸۲٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳۴۸۷٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳۵۹۱٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳۸۰۹٫۰۰۰
کابل کولری ۱*۴۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰کابل کولری ۱٫۵*۴۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰
کابل کولری ۱*۵۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰کابل کولری ۱٫۵*۵۲۰٫۵۸۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل شیلد ۰٫۲۵*۲-کابل شیلد ۰٫۵*۲۷۶٫۶۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۹۲٫۰۰۰کابل شیلد۱*۲۱۰۶٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۱۳۸٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۲۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۲۴۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۶*۲۶۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱۰*۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۲۵*۳-کابل شیلد ۰٫۵*۳۱۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۱۴۱٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۱۵۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۱۸۷٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۳۲۵۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۳۶۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۳۱٫۴۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۳۸۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۳۱٫۴۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۳۲٫۱۷۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۳۳٫۶۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۴۱۲۶٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۱۶۸٫۰۰۰
کابل شیلد۱*۴۱۸۴٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۴۲۴۴٫۰۰۰
کابل شیلد۲٫۵*۴۳۴۶٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۴۸۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد۶*۴۱٫۱۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۴۱٫۸۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۴۴٫۸۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد۳۵*۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۵۱۹۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۵۲۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۵۲۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۵۳۶۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۵۶۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۵۱٫۱۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۵۱٫۶۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۵۲٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۶۳۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۶۳۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۶۲۴۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۶۴۷۵٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۷۲۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۷۳۶۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۷۴۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۷۵۴۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۷۹۳۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۸۳۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۸۴۴۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۸۴۷۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۸۶۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۸۱٫۱۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۱۰۴۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۰۵۳۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۱۰۵۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۱۰۷۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۱۰۱٫۳۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۲۴۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۲۶۳۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۲۷۳۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۲۹۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۴۷۳۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۴۸۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۴۱٫۱۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۶۶۱۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۶۸۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۶۹۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۶۱٫۳۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۶۲٫۰۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۲۰۷۲۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰۹۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۲۰۱٫۱۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۰۱٫۴۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۰۲٫۵۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۲۴۸۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴۱٫۱۴۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۲۴۱٫۳۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۲۴۱٫۹۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۲۴۲٫۹۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۳۰۱٫۰۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۰۱٫۳۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۰۱٫۶۳۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۰۲٫۶۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۴۰۱٫۳۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۴۰۲٫۳۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۴۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰
لیست قیمت سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

محصولات سیم و کابل کسری

از اصلی‌ترین تجهیزات برقی ساختمان می توان به سیم و کابل برق اشاره کرد که مسیرهای عبور جریان الکتریکی می‌باشند و اساس و پایه ساختمان سازی محسوب می شوند بنابراین باید در انتخاب این محصولات نهایت دقت را به کار برد و از سیم و کابل‌هایی استفاده کرد که هم هادی خوبی برای جریان برق باشند و هم روکش عایق آنها به گونه‌ای درست از آسیب رسیدن به مغزی سیم‌ها و کابل‌ها جلوگیری کند و همچنین خطرات ناشی از خروج جریان برق از هادی را خنثی نماید.

 سیم‌ها و کابل‌ها دارای سطح مقطع‌های مختلف، انواع عایق و کاربردهای متنوعی می باشند که هرکدام می توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند. به صورت کلی سیم برق تشکیل شده از هادی مسی و روکشی به عنوان عایق می باشد که از هادی در برابر نشتی، برق گرفتگی و سایر عوامل محیطی محافظت می کند حال اگر روی این عایق لایه دیگری مثل شیلد، آرمور و اسکرین قرار بگیرد یا در واقع دارای غلاف بیرونی باشد کابل نامیده می شود.

 در تعریفی ساده کابل دارای هادی با دو روکش عایق و غلاف بیرونی در انواع مختلف است؛ در ادامه به معرفی انواع سیم و کابل برق در برند پرتو و اطلاعاتی که لازم است در رابطه با این تجهیزات بدانید می پردازیم… با ما همراه باشید !

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل های برق و تلفنی، انواع کابل‌های تخصصی ابزاردقیق، کواکســیال،کابل‌های شبکه، انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانانگان وتامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

امتیاز محصول ‌
5/5

برندهای دیگر سیم و کابل

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل پرتو «پرتو الکتریک»به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل ماهان «ماهان کابل» به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل البرز پژواک همدان به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل البرز الکتریک نور با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲