لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطع‌های مختلف می‌باشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی می‌باشند که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند.

 گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

لیست قیمت سیم و کابل البرز اعتماد

لیست قیمت سیم افشان کسری

سیمقیمت واحد (ريال)سیم قیمت واحد ( ریال)
سیم ۰٫۵۹۶۶٫۰۰۰سیم ۰٫۷۵۱٫۴۱۰٫۰۰۰
سیم ۱۱٫۷۱۰٫۰۰۰سیم۱٫۵۲٫۵۹۰٫۰۰۰
سیم ۲٫۵۴۱۰٫۰۰۰سیم ۴۶٫۶۸۰٫۰۰۰
سیم ۶۹٫۷۶۰٫۰۰۰سیم ۱۰۱۷۱٫۰۰۰
سیم ۱۶*۱۲۵۷٫۰۰۰سیم ۲۵*۱۴۲۱٫۰۰۰
سیم ۳۵*۱۵۶۶٫۰۰۰سیم ۵۰*۱۸۲۰٫۰۰۰
سیم ۷۰*۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰سیم ۱۲۰*۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰
کابل ۱۸۵*۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰کابل۲۴۰*۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰
کابل ۳۰۰*۱۵٫۱۴۰٫۰۰۰
سیم نسوز ۲٫۵۷۰٫۰۰۰سیم نسوز ۴۱۰۰٫۰۰۰
سیم کیسه ای ۰٫۵*۲۰۲۲٫۷۰۰
سیم نایلونی ۰٫۵*۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰سیم نایلونی ۰٫۷۵*۲۳٫۰۶۰٫۰۰۰
سیم نایلونی ۱*۲۳٫۶۸۰٫۰۰۰سیم نایلونی ۱٫۵*۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی ۲٫۵*۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم کیسه‌ای کسری ۰٫۵+۲۲۳٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نایلونی کسری ۰٫۵*۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۰٫۷۵*۲۳٫۰۶۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۱*۲۳٫۶۸۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۱٫۵*۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۲٫۵*۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نسوز کسری ۱٫۵*۱۳۸/۰۰۰سیم نسوز کسری ۲٫۵*۱۴۵/۰۰۰
سیم نسوز کسری ۲٫۵۶۷٫۰۰۰سیم نسوز کسری ۴۹۵٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم آلومینیومی ۷۰*۱۱۲۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۹۵*۱۱۵۸٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۲۰*۱۱۹۵٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۱۵۰*۱۲۳۳٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۸۵*۱۲۷۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۲۴۰*۱۳۷۴٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۳۰۰*۱۵۵۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل مخابراتی کسری

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل آیفونی ۰/۴*۶مس۳۰٫۰۰۰کابل آیفونی ۰/۴*۸مس۳۸٫۰۰۰
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲مس۳۴٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴مس۶۲٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶مس۹۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰مس۱۴۲٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵مس۲۰۸٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰مس۲۷۵٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰مس۴۲۸٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰مس۵۴۶٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰مس۶۸۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۵مس۳۶۴٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰مس۱٫۳۹۱٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲cca16.400کابل هوایی ۰/۶*۲*۴cca26.300
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶cca36.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰cca53.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰cca155.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰cca203.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵cca75.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰cca105.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰cca252.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰cca696.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۲cca14.300کابل هوایی ۰/۵*۲*۴cca20.300
کابل هوایی ۰/۵*۲*۶cca28.700کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۰cca44.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۵cca60.600کابل هوایی ۰/۵*۲*۲۰cca80.800
کابل هوایی ۰/۵*۲*۳۰cca116.700کابل هوایی ۰/۵*۲*۵۰cca189.400
۴٫۵c 2vمس۳۲٫۰۰۰۴٫۵c 2vcca24.000
۳c 2vمس۲۸٫۰۰۰۲٫۵c 2vcca23.000
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲مس۳۶٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴مس۶۴٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶مس۹۲٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰مس۱۵۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵مس۲۲۵٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰مس۳۰۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰مس۴۵۵٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰مس۵۷۳٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵مس۳۸۵٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰مس۷۰۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰٫۶*۲*۱۰۰مس۱٫۴۴۴٫۵۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲cca17.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۴cca27.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶cca36.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰cca56.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵cca133.750
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵cca79.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰cca108.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰cca157.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰cca210.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰cca262.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰۰cca717.000
قیمت محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
تخت کسری۲۵*۳۱٫۶۱۰٫۰۰۰تخت کسری۳۵*۳۲٫۰۹۰٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۴۱۵۷٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۴۲۵۴٫۰۰۰
تخت کسری ۴*۴۴۱۴٫۰۰۰تخت کسری ۶*۴۵۸۲٫۰۰۰
تخت کسری ۱۰*۴۸۶۰٫۰۰۰تخت کسری۱۶*۴۱٫۳۰۰٫۰۰۰
تخت کسری۲۵*۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰تخت کسری ۳۵*۴۲٫۸۲۰٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۸۴۶۰٫۰۰۰تخت کسری ۲٫۵*۸۸۳۵٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۱۲۶۶۳٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۲۱٫۱۴۰٫۰۰۰
تخت کسری۱٫۵*۱۶۹۱۰٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۶۱٫۶۲۰٫۰۰۰
تخت کسری ۰٫۷۵*۲۰۷۴۰٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۰۱٫۱۷۰٫۰۰۰
تخت کسری۰٫۷۵*۲۴۸۷۰٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۴۱٫۴۲۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک ۱۶*۱۲۸۷٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۱۴۷۲٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۱۶۳۵٫۰۰۰کابل خشک ۵۰*۱۹۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۹۵*۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰
کابل خشک ۷۰*۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۲۷۴٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۲۱۱۲٫۰۰۰کابل خشک ۴*۲۱۷۴٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۲۲۳۲٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۲۴۱۳٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۲۹۹۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۲۶۲۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۳۱۰۷٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۳۱۶۲٫۰۰۰کابل خشک ۴*۳۲۶۶٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۳۳۵۲٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۳۵۹۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۳۹۳۰٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۳۱٫۵۳۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۳۲٫۰۲۵٫۰۰۰کابل خشک ۱۶+۲۵*۳۱٫۶۹۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳۲٫۱۵۰٫۰۰۰کابل خشک ۲۵+۵۰*۳۳٫۲۱۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳۴٫۵۱۰٫۰۰۰کابل خشک ۵۰+۹۵*۳۶٫۲۵۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱*۴۱۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۴۱۳۱٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۴۲۰۹٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۴۳۱۵٫۰۰۰کابل خشک ۶*۴۴۳۴٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۴۷۲۲٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۴۱٫۸۶۵٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۴۲٫۴۵۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۵۱۸۰٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۵۲۵۵٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۵۴۰۰٫۰۰۰کابل خشک ۶*۵۵۵۲٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۵۹۵۳٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۵۱٫۴۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۵۲٫۴۰۰٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۵۳٫۲۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۷۳۳۰٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۷۵۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۰۴۶۲٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۰۸۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۲۵۵۶٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۲۱٫۰۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱*۱۶۶۳۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۶۷۴۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۱۹۹۴۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۲۴۱٫۰۸۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۰۱٫۳۸۱٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۳۱٫۶۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۷٫۵۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۶۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۱۰۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۲۱۶۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۲۲۲۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۲۳۹۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۲۶۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۴۱٫۶۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۵۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۳۶۶٫۲۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۹۳٫۲۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳۱۴۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۳۲۳۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۳۳۲۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۳۵۶۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۳۸۳۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۳۱٫۴۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۱٫۷۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۱٫۸۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳۲٫۵۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۵۰*۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳۳٫۱۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰*۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳۴٫۳۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۹۵*۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳۶٫۲۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۴۵۴٫۲۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۷۰٫۶۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۸۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۱۱۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۴۱۸۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۴۳۰۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۴۴۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۴۷۴۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۴۱٫۱۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۴۱٫۸۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۴۲٫۴۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۷۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۹۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۱۱۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۱۴۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵۲۳۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۵۳۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۵۵۳۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۵۹۳۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۵۱٫۴۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۵۲٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۵۲٫۳۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۵۳٫۰۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰*۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۶۱۷۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری۰٫۷۵*۶۱۴۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۲۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۷۱۲۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷۱۶۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۷۱۸۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷۲۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۷۴۷۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۷۷۹۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۷۱٫۱۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۷۱٫۹۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۸۱۴۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸۲۰۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۸۲۴۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸۳۳۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۸۶۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰۱۹۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰۲۴۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۰۲۷۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰۳۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰۷۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲۲۲۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲۲۹۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۲۳۲۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲۴۴۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲۸۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴۳۷۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۴۴۳۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴۵۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۴۱٫۰۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶۳۱۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶۴۰۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۶۴۳۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶۶۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶۱٫۱۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰۳۹۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰۵۱۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۲۰۵۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰۷۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰۱٫۴۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۴۷۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۶۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۶۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴۹۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴۱٫۸۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰۶۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰۸۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۳۰۹۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰۹۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰۱٫۲۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۰۱٫۴۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰۲٫۱۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰۱٫۲۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۰۱٫۹۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۲٫۶۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۶۰۲٫۳۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰
مهار ۱٫۵*۱۲۸۹۰٫۰۰۰مهار ۱٫۵*۱۶۱٫۲۱۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل آلومینیومی ۱۰*۲۱۱۴٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۲۱۵۰٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۲۲۰۹٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۲۲۶۲٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۴۱۵۷٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۴۲۲۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۴۳۴۰٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۴۴۱۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۶*۵۲۶۸٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۲۵*۵۴۰۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۳۵*۵۴۸۷٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳۳۰۳٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳۳۷۹٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳۴۴۲٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳۵۹۲٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل شیلد ۰٫۲۵*۲-کابل شیلد ۰٫۵*۲۵۳٫۵۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۶۲٫۰۰۰کابل شیلد۱*۲۷۱٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۹۲٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۱۴۶٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۲۳۱۰٫۰۰۰کابل شیلد ۶*۲۴۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱۰*۲۷۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۲۵*۳-کابل شیلد ۰٫۵*۳۷۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۹۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۱۰۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۱۲۵٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۳۱۸۲٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۳۴۷۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۳۱٫۰۳۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۳۶۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۳۱٫۵۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۳۲٫۵۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱*۴۱۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۴۱۶۶٫۰۰۰
کابل شیلد۲٫۵*۴۲۵۲٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۴۶۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد۶*۴۹۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۴۱٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۴۲٫۰۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۴۳٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد۳۵*۴۴٫۵۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۴۸۸٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۱۱۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۵۱۳۷٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۵۱۷۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۵۱۹۳٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۵۲۳۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۵۴۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۵۸۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۵۱٫۱۷۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۵۱٫۷۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۶۲۲۸٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۶۲۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۶۱۸۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۶۳۴۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۷۱۸۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۷۲۵۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۷۲۹۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۷۳۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۷۷۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۸۲۶۳٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۸۳۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۸۳۶۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۸۴۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۸۸۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۱۰۳۰۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۰۴۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۱۰۴۲۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۱۰۵۹۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۱۰۹۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۲۳۸۱٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۲۴۹۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۲۵۲۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۲۶۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۴۵۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۴۶۳۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۴۸۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۶۴۹۳٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۶۶۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۶۷۳۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۶۹۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰۷۳۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۲۰۸۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۶۱٫۵۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۲۰۵۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۰۱٫۱۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۰۱٫۹۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۲۴۶۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴۸۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۲۴۱٫۰۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۲۴۱٫۴۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۲۴۲٫۶۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۳۰۹۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۰۱٫۱۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۰۱٫۸۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۴۰۱٫۲۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۰۱٫۷۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۴۰۱٫۹۹۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۴۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰

اطلاع از لیست قیمت دیگر شرکت ها

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

محصولات سیم و کابل کسری

از اصلی ترین تجهیزات برقی ساختمان می توان به سیم و کابل برق اشاره کرد که مسیرهای عبور جریان الکتریکی می‌باشند و اساس و پایه ساختمان سازی محسوب می شوند بنابراین باید در انتخاب این محصولات نهایت دقت را به کار برد و از سیم و کابل‌هایی استفاده کرد که هم هادی خوبی برای جریان برق باشند و هم روکش عایق آنها به گونه ای درست از آسیب رسیدن به مغزی سیم‌ها و کابل‌ها جلوگیری کند و همچنین خطرات ناشی از خروج جریان برق از هادی را خنثی نماید.

 سیم ها و کابل ها دارای سطح مقطع های مختلف، انواع عایق و کاربردهای متنوعی می باشند که هرکدام می توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند. به صورت کلی سیم برق تشکیل شده از هادی مسی و روکشی به عنوان عایق می باشد که از هادی در برابر نشتی، برق گرفتگی و سایر عوامل محیطی محافظت می کند حال اگر روی این عایق لایه دیگری مثل شیلد، آرمور و اسکرین قرار بگیرد یا در واقع دارای غلاف بیرونی باشد کابل نامیده می شود.

 در تعریفی ساده کابل دارای هادی با دو روکش عایق و غلاف بیرونی در انواع مختلف است؛ در ادامه به معرفی انواع سیم و کابل برق در برند پرتو و اطلاعاتی که لازم است در رابطه با این تجهیزات بدانید می پردازیم… با ما همراه باشید !

لیست قیمت سیم و کابل کسری

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل های برق و تلفنی، انواع کابل های تخصصی ابزاردقیق، کواکســیال،کابل های شبکه، انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانانگان وتامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

کیفیت برتر تولیدات

تولید بر اساس خواسته مشتری بر اساس سایز نوع و متراژ

بالاترین درجه کیفی

بالاترین درجه کیفی محصولات باتوجه به استفاده از بهترین متریال موجود

کاهش هزینه ها و کاهش قیمت

پایین ترین قیمت محصولات نسبت به همکاران به دلیل سود کم؛ مقایسه کنید ..!

ظرفیت بالای تولید

دارای آزمایشگاه مدرن داخل خود کارخانه جهت انالیز هر محصول از شروع تا پایان تولید

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

در حال حاضر تعداد زیادی از تولید کننده ها در بازار سیم و کابل های خود را به فروش میرسانند که اکثراً دارای استاندارد می باشند با این حال جنس های تقلبی نیز وجود دارد که گاهی تشخیص آن ها از جنس اصل کار ساده ای نیست.

 کارشناسان فروشگاه اینترنتی ستایش کابل ضمن ارائه محصول با اصالت و با کیفیت، بهترین قیمت را نیز ضمانت می کنند. با این حال به دلیل تنوع گسترده محصولات و نوسانات بازار سعی شده است از ارائه قیمت به صورت تلفنی را برای مشترانمان فراهم نماییم تا رضایت مندی هرچه بیشتر شما همراهان را فراهم نماییم. جهت استعلام محصولات و قیمت آن ها می توانید در قسمت بالای همین پست شماره هارا مشاهده نمایید و در صورت نیاز با ما تماس بگیرید.

 شرکت سیم و کابل ستایش در نظر دارد که محصولات برند سیم و کابل کسری را با نازل ترین قیمت ممکن و نضمین کیفیت محصول به مشتریان خور ارائه نماید به همین رو درنظر داریم خدماتی بهتر برای شما دوستان فراهم نماییم، خدماتی همچون ارسال سریع و درزمانی که مشتری تعیین نموده است با کارانتی ارسال کالا در سراسر ایران و ضمانت ۷ روز محصول در صورت نبود رضایت مشتری از ویژگی های فروشگاه ما میباشد.

امتیاز محصول ‌
5/5

برندهای دیگر سیم و کابل

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل پرتو «پرتو الکتریک»به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل ماهان «ماهان کابل» به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل البرز پژواک همدان به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل البرز الکتریک نور با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲