لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطع‌های مختلف می‌باشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی می‌باشند که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند؛ گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

لیست قیمت سیم و کابل البرز اعتماد

لیست قیمت سیم افشان کسری

نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان ۰٫۵*۱۵۶۲/۰۰۰سیم افشان ۰٫۷۵*۱۸۲۲/۰۰۰
سیم افشان ۱*۱۱/۰۰۲/۰۰۰سیم افشان ۱٫۵*۱۱/۴۵۰/۰۰۰
سیم افشان ۲٫۵*۱۲/۳۰۰/۰۰۰سیم افشان ۴*۱۳/۷۵۰/۰۰۰
سیم افشان ۶*۱۵/۴۲۷/۰۰۰سیم افشان ۱۰*۱۹۵/۰۰۰
سیم افشان ۱۶*۱۱۴۵/۰۰۰سیم افشان ۲۵*۱۲۳۳/۰۰۰
سیم افشان ۳۵*۱۳۱۸/۰۰۰سیم افشان ۵۰*۱۴۵۶/۰۰۰
سیم افشان ۷۰*۱۳۶۳/۰۰سیم افشان ۱۲۰*۱۱/۲۱۹/۰۰۰
کابل افشان ۱۸۵*۱۱/۶۸۸/۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم کیسه‌ای کسری ۰٫۵+۲۲۳٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نایلونی کسری ۰٫۵*۲۲٫۰۳۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۰٫۷۵*۲۲٫۶۳۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۱*۲۳٫۱۷۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۱٫۵*۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۲٫۵*۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نسوز کسری ۱٫۵*۱۳۸/۰۰۰سیم نسوز کسری ۲٫۵*۱۴۵/۰۰۰
سیم نسوز کسری ۲٫۵۶۷٫۰۰۰سیم نسوز کسری ۴۹۵٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم آلومینیومی ۷۰*۱۱۲۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۹۵*۱۱۵۸٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۲۰*۱۱۹۵٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۱۵۰*۱۲۳۳٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۸۵*۱۲۷۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۲۴۰*۱۳۷۴٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۳۰۰*۱۵۵۰٫۰۰۰
سیمقیمت واحد (ريال)سیمقیمت واحد ( ریال)
سیم ۰٫۵۸۴۰٫۰۰۰سیم ۰٫۷۵۱٫۲۱۰٫۰۰۰
سیم ۱۱٫۴۸۰٫۰۰۰سیم۱٫۵۲٫۲۲۰٫۰۰۰
سیم ۲٫۵۳٫۵۱۰٫۰۰۰سیم۵٫۷۳۰٫۰۰۰
سیم ۶۸٫۳۶۰٫۰۰۰سیم ۱۰۱۴۷٫۰۰۰
سیم ۱۶*۱۲۲۰٫۰۰۰سیم ۲۵*۱۳۶۱٫۰۰۰
سیم ۳۵*۱۴۸۶٫۰۰۰سیم ۵۰*۱۷۰۲٫۰۰۰
سیم ۷۰*۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰سیم ۱۲۰*۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰
کابل ۱۸۵*۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰کابل۲۴۰*۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰
سیم نسوز ۲٫۵۶۶٫۰۰۰سیم نسوز ۴۹۴٫۰۰۰
سیم کیسه ای ۰٫۵*۲۰۲۲٫۷۰۰

لیست قیمت کابل مخابراتی کسری

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل آیفونی ۰/۴*۶مس۲۸٫۰۰۰کابل آیفونی ۰/۴*۸مس۳۵٫۰۰۰
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲مس۳۲٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴مس۵۸٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶مس۸۴٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰مس۱۳۳٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵مس۱۹۵٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰مس۲۵۷٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰مس۴۰۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰مس۵۱۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰مس۶۳۵٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۵مس۳۴۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰مس۱٫۳۰۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲cca15.300کابل هوایی ۰/۶*۲*۴cca24.500
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶cca33.600کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰cca49.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰cca145.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰cca190.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵cca70.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰cca98.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰cca235.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰cca650.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۲cca13.300کابل هوایی ۰/۵*۲*۴cca18.900
کابل هوایی ۰/۵*۲*۶cca26.800کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۰cca41.100
کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۵cca56.600کابل هوایی ۰/۵*۲*۲۰cca75.500
کابل هوایی ۰/۵*۲*۳۰cca109.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۵۰cca177.000
۴٫۵c 2vمس۳۰٫۰۰۰۴٫۵c 2vcca22.100
۳c 2vمس۲۶٫۵۰۰۲٫۵c 2vcca21.500
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲مس۳۳٫۵۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴مس۵۹٫۵۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶مس۸۶٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰مس۱۴۱٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵مس۲۱۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰مس۲۸۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰مس۴۲۵٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰مس۵۳۵٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵مس۳۶۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰مس۶۵۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰٫۶*۲*۱۰۰مس۱٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲cca16.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۴cca25.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶cca34.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰cca52.500
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵cca125.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵cca73.500کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰cca101.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰cca147.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰cca197.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰cca245.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰۰cca670.000
قیمت محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
تخت کسری۲۵*۳۱٫۴۷۰٫۰۰۰تخت کسری۳۵*۳۱٫۹۱۰٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۴۱۴۰٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۴۲۲۶٫۰۰۰
تخت کسری ۴*۴۳۶۶٫۰۰۰تخت کسری ۶*۴۵۱۶٫۰۰۰
تخت کسری ۱۰*۴۷۷۰٫۰۰۰تخت کسری۱۶*۴۱٫۱۶۰٫۰۰۰
تخت کسری۲۵*۴۱٫۹۳۰٫۰۰۰تخت کسری ۳۵*۴۲٫۷۰۰٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۸۳۲۵٫۰۰۰تخت کسری ۲٫۵*۸۵۳۵٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۱۲۴۸۰٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۲۸۰۰٫۰۰۰
تخت کسری۱٫۵*۱۶۶۶۰٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۶۱٫۱۲۰٫۰۰۰
تخت کسری ۰٫۷۵*۲۰۵۴۰٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۰۸۶۰٫۰۰۰
تخت کسری۰٫۷۵*۲۴۶۳۰٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۴۱٫۰۳۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک ۱۶*۱۲۴۴٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۱۴۰۱٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۱۵۴۰٫۰۰۰کابل خشک ۵۰*۱۷۸۰٫۰۰۰
کابل خشک ۷۰*۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۲۶۳٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۲۹۵٫۰۰۰کابل خشک ۴*۲۱۵۸٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۲۲۱۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۲۳۷۳٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۲۵۷۳٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۳۹۱٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۳۱۳۶٫۰۰۰کابل خشک ۴*۳۲۳۶٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۳۳۱۲٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۳۵۶۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۳۸۳۰٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۳۱٫۳۱۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۳۱٫۷۲۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۶+۲۵*۳۱٫۵۳۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳۱٫۹۶۰٫۰۰۰کابل خشک ۲۵+۵۰*۳۲٫۹۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳۴٫۱۰۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۱۱۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۴۱۱۱٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۴۱۷۶٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۴۲۸۲٫۰۰۰کابل خشک ۶*۴۳۹۳٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۴۶۲۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۴۹۵۰٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۴۱٫۷۰۰٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۴۲٫۱۸۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۵۱۴۵٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۵۲۱۱٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۵۳۴۶٫۰۰۰کابل خشک ۶*۵۴۸۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۵۸۶۶٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۵۱٫۲۹۰٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۵۲٫۱۲۰٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۵۲٫۸۸۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۷۲۱۴٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۷۳۱۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۰۳۰۱٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۰۵۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۲۳۶۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۲۶۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۶۴۸۲٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۱۹۶۱۴٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۲۴۷۰۵٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۰۱٫۲۹۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۲۷٫۱۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۳۵٫۳۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۰٫۷۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۸۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۲۱۴۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۲۱۹۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۲۳۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۲۵۶۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۳۵٫۷۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۵۱٫۷۰۰
کابل افشان کسری ۱*۳۵۶٫۸۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳۱۲۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۳۲۰۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۳۲۸۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۳۴۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۳۷۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۳۱٫۲۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۱٫۵۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۱٫۵۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳۱٫۸۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۵۰*۳۲٫۲۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳۲٫۷۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰*۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳۳٫۷۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۹۵*۳۴٫۰۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳۴٫۸۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۴۴۶٫۵۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۶۰٫۵۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۷۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۱۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۴۱۶۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۴۲۶۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۴۳۶۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۴۶۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۴۹۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۴۱٫۶۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۴۲٫۲۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۶۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۷۹٫۴۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۹۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۱۲۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵۲۰۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۵۳۳۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۵۴۶۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۵۸۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۵۱٫۲۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۵۲٫۰۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۵۲٫۰۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۵۲٫۷۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰*۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۶۱۳۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری۰٫۷۵*۶۱۰۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۷۹۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷۱۲۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۷۱۳۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷۱۷۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۷۳۱۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۷۶۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۷۸۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۷۱٫۴۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۸۱۰۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸۱۴۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۸۱۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸۲۳۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۸۳۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰۱۳۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰۱۸۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۰۲۱۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰۲۹۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰۴۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲۱۵۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲۲۲۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۲۲۵۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲۳۴۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲۵۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴۲۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۴۳۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴۴۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۴۷۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶۲۲۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶۳۰۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۶۳۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶۴۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶۸۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰۲۷۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰۳۸۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۲۰۴۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰۶۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰۱٫۰۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۳۳۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۴۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۵۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴۷۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴۱٫۲۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰۴۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰۵۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۳۰۶۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰۹۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰۶۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰-کابل افشان کسری ۱*۴۰۹۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰۱٫۲۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰۸۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۱٫۸۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۶۰۱٫۴۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰
مهار ۱٫۵*۱۲۶۲۰٫۰۰۰مهار ۱٫۵*۱۶۸۵۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل آلومینیومی ۱۰*۲۱۰۶٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۲۱۴۱٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۲۱۹۵٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۲۲۴۵٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۴۱۴۷٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۴۲۱۲٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۴۳۱۸٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۴۳۹۰٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۶*۵۲۵۰٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۲۵*۵۳۸۰٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۳۵*۵۴۵۵٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳۲۸۳٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳۳۵۴٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳۴۱۳٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳۵۵۳٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل شیلد ۰٫۲۵*۲-کابل شیلد ۰٫۵*۲۴۵٫۵۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۵۶٫۰۰۰کابل شیلد۱*۲۶۱٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۷۹٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۱۲۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۲۲۱۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۲۵۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۲۳۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۲۵*۳-کابل شیلد ۰٫۵*۳۶۵٫۲۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۸۶٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۹۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۱۰۸٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۳۱۵۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۲۵*۴۲٫۱۸۵٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۲۵*۵-
کابل شیلد ۴*۳۳۲۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۳۸۴۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۳۱٫۲۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۳۲٫۱۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱*۴۱۱۳٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۴۱۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد۲٫۵*۴۲۲۷٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۴۴۳۵٫۰۰۰
کابل شیلد۶*۴۶۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۴۱٫۷۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۴۲٫۷۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۵۱۰۴٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۵۱۲۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۵۱۴۴٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۵۱۸۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۵۲۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۵۵۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۵۷۹۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۵۱٫۴۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۶۱۶۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۶۲۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۶۱۵۲٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۶۲۵۲٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۷۱۴۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۷۱۷۸٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۷۲۰۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۷۲۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۷۴۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۸۱۷۷٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۸۲۰۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۸۲۴۳٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۸۳۱۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۸۵۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۱۰۲۰۶٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۰۲۷۱٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۱۰۲۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۱۰۳۸۷٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۱۰۶۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۲۲۵۶٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۲۳۲۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۲۳۴۷٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۲۴۴۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۴۴۱۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۴۵۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۲۸۷۰٫۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۴۳۶۲٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۶۳۳۱٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۶۴۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۶۴۶۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۶۶۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰۴۹۲٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۲۰۵۶۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۶۱٫۱۴۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۲۰۳۹۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۰۷۷۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۲۴۴۴۷٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴۵۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۲۴۶۹۲٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۲۴۹۳۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۲۴۱٫۹۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۳۰۶۳۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۰۷۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۰۸۵۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۰۱٫۱۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۴۰۹۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۴۰۱٫۲۹۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۴۰۱٫۷۰۰٫۰۰۰

این محصول شامل ۱۲% تخفیف میباشد

فرصت را از دست ندهید! محصولات برند کسری شامل تخفیف ویژه می‌شوند.. فقط در فروشگاه سیم و کابل ستایش؛ همین حالا با ما تماس بگیرید

کارشناسان ما آنلاین هستند

دریافت و بهره‌مندی از تخفیفات ویژه‌ی برند سیم و کابل کسری + لیست قیمت و تخفیفات دیگر محصولات و دیگر برندهای موجود در فروشگاه

اطلاع از لیست قیمت دیگر شرکت ها

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

محصولات برند کسری

از اصلی ترین تجهیزات برقی ساختمان می توان به سیم و کابل برق اشاره کرد که مسیرهای عبور جریان الکتریکی می‌باشند و اساس و پایه ساختمان سازی محسوب می شوند بنابراین باید در انتخاب این محصولات نهایت دقت را به کار برد و از سیم و کابل‌هایی استفاده کرد که هم هادی خوبی برای جریان برق باشند و هم روکش عایق آنها به گونه ای درست از آسیب رسیدن به مغزی سیم‌ها و کابل‌ها جلوگیری کند و همچنین خطرات ناشی از خروج جریان برق از هادی را خنثی نماید. سیم ها و کابل ها دارای سطح مقطع های مختلف، انواع عایق و کاربردهای متنوعی می باشند که هرکدام می توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند. به صورت کلی سیم برق تشکیل شده از هادی مسی و روکشی به عنوان عایق می باشد که از هادی در برابر نشتی، برق گرفتگی و سایر عوامل محیطی محافظت می کند حال اگر روی این عایق لایه دیگری مثل شیلد، آرمور و اسکرین قرار بگیرد یا در واقع دارای غلاف بیرونی باشد کابل نامیده می شود. در تعریفی ساده کابل دارای هادی با دو روکش عایق و غلاف بیرونی در انواع مختلف است؛ در ادامه به معرفی انواع سیم و کابل برق در برند پرتو و اطلاعاتی که لازم است در رابطه با این تجهیزات بدانید می پردازیم… با ما همراه باشید !

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل های برق و تلفنی، انواع کابل های تخصصی ابزاردقیق، کواکســیال،کابل های شبکه، انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانانگان وتامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

کیفیت برتر تولیدات

تولید بر اساس خواسته مشتری بر اساس سایز نوع و متراژ

بالاترین درجه کیفی

بالاترین درجه کیفی محصولات باتوجه به استفاده از بهترین متریال موجود

کاهش هزینه ها و کاهش قیمت

پایین ترین قیمت محصولات نسبت به همکاران به دلیل سود کم؛ مقایسه کنید ..!

ظرفیت بالای تولید

دارای آزمایشگاه مدرن داخل خود کارخانه جهت انالیز هر محصول از شروع تا پایان تولید

لیست قیمت سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

در حال حاضر تعداد زیادی از تولید کننده ها در بازار سیم و کابل های خود را به فروش میرسانند که اکثراً دارای استاندارد می باشند با این حال جنس های تقلبی نیز وجود دارد که گاهی تشخیص آن ها از جنس اصل کار ساده ای نیست. کارشناسان فروشگاه اینترنتی ستایش کابل ضمن ارائه محصول با اصالت و با کیفیت، بهترین قیمت را نیز ضمانت می کنند. با این حال به دلیل تنوع گسترده محصولات و نوسانات بازار سعی شده است از ارائه قیمت به صورت تلفنی را برای مشترانمان فراهم نماییم تا رضایت مندی هرچه بیشتر شما همراهان را فراهم نماییم. جهت استعلام محصولات و قیمت آن ها می توانید در قسمت بالای همن پست شماره هارا مشاهده نمایید و در صورت نیاز با ما تماس بگیرید. شرکت سیم و کابل ستایش در نظر دارد که محصولات برند سیم و کابل کسری را با نازل ترین قیمت ممکن و نضمین کیفیت محصول به مشتریان خور ارائه نماید به همین رو درنظر داریم خدماتی بهتر برای شما دوستان فراهم نماییم، خدماتی همچون ارسال سریع و درزمانی که مشتری تعیین نموده است با کارانتی ارسال کالا در سراسر ایران و ضمانت ۷ روز محصول در صورت نبود رضایت مشتری از ویژگی های فروشگاه ما میباشد.

امتیاز محصول ‌
5/5

برندهای دیگر سیم و کابل

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل پرتو «پرتو الکتریک»به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل ماهان «ماهان کابل» به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل البرز پژواک همدان به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل البرز الکتریک نور با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲