لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطع‌های مختلف می‌باشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی می‌باشند که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند.

 گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

لیست قیمت سیم و کابل البرز اعتماد

لیست قیمت سیم افشان کسری

سیمقیمت واحد (ريال)سیم قیمت واحد ( ریال)
سیم ۰٫۵۹۰۰٫۰۰۰سیم ۰٫۷۵۱٫۳۰۰٫۰۰۰
سیم ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰سیم۱٫۵۲٫۳۸۰٫۰۰۰
سیم ۲٫۵۳٫۵۱۰٫۰۰۰سیم ۴۶٫۱۴۰٫۰۰۰
سیم ۶۸٫۹۴۰٫۰۰۰سیم ۱۰۱۵۸٫۰۰۰
سیم ۱۶*۱۲۳۵٫۰۰۰سیم ۲۵*۱۳۸۶٫۰۰۰
سیم ۳۵*۱۵۲۰٫۰۰۰سیم ۵۰*۱۷۵۱٫۰۰۰
سیم ۷۰*۱۱٫۰۷۰٫۰۰۰سیم ۱۲۰*۱۲٫۰۳۳٫۰۰۰
کابل ۱۸۵*۱۳٫۱۰۳٫۰۰۰کابل۲۴۰*۱۴٫۰۶۶٫۰۰۰
کابل ۳۰۰*۱۵٫۱۳۰٫۰۰۰
سیم نسوز ۲٫۵۷۰٫۰۰۰سیم نسوز ۴۱۰۰٫۰۰۰
سیم کیسه ای ۰٫۵*۲۰۲۲٫۷۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم کیسه‌ای کسری ۰٫۵+۲۲۳٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نایلونی کسری ۰٫۵*۲۲٫۱۷۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۰٫۷۵*۲۲٫۸۱۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۱*۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۱٫۵*۲۴٫۷۱۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۲٫۵*۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نسوز کسری ۱٫۵*۱۳۸/۰۰۰سیم نسوز کسری ۲٫۵*۱۴۵/۰۰۰
سیم نسوز کسری ۲٫۵۶۷٫۰۰۰سیم نسوز کسری ۴۹۵٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم آلومینیومی ۷۰*۱۱۲۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۹۵*۱۱۵۸٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۲۰*۱۱۹۵٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۱۵۰*۱۲۳۳٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۸۵*۱۲۷۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۲۴۰*۱۳۷۴٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۳۰۰*۱۵۵۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل مخابراتی کسری

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل آیفونی ۰/۴*۶مس۳۰٫۰۰۰کابل آیفونی ۰/۴*۸مس۳۸٫۰۰۰
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲مس۳۴٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴مس۶۲٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶مس۹۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰مس۱۴۲٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵مس۲۰۸٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰مس۲۷۵٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰مس۴۲۸٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰مس۵۴۶٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰مس۶۸۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۵مس۳۶۴٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰مس۱٫۳۹۱٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲cca16.400کابل هوایی ۰/۶*۲*۴cca26.300
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶cca36.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰cca53.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰cca155.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰cca203.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵cca75.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰cca105.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰cca252.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰cca696.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۲cca14.300کابل هوایی ۰/۵*۲*۴cca20.300
کابل هوایی ۰/۵*۲*۶cca28.700کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۰cca44.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۵cca60.600کابل هوایی ۰/۵*۲*۲۰cca80.800
کابل هوایی ۰/۵*۲*۳۰cca116.700کابل هوایی ۰/۵*۲*۵۰cca189.400
۴٫۵c 2vمس۳۲٫۰۰۰۴٫۵c 2vcca24.000
۳c 2vمس۲۸٫۰۰۰۲٫۵c 2vcca23.000
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲مس۳۶٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴مس۶۴٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶مس۹۲٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰مس۱۵۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵مس۲۲۵٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰مس۳۰۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰مس۴۵۵٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰مس۵۷۳٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵مس۳۸۵٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰مس۷۰۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰٫۶*۲*۱۰۰مس۱٫۴۴۴٫۵۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲cca17.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۴cca27.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶cca36.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰cca56.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵cca133.750
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵cca79.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰cca108.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰cca157.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰cca210.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰cca262.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰۰cca717.000
قیمت محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
تخت کسری۲۵*۳۱٫۵۷۳٫۰۰۰تخت کسری۳۵*۳۲٫۰۴۳٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۴۱۵۰٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۴۲۴۲٫۰۰۰
تخت کسری ۴*۴۳۹۱٫۰۰۰تخت کسری ۶*۴۵۵۲٫۰۰۰
تخت کسری ۱۰*۴۸۲۴٫۰۰۰تخت کسری۱۶*۴۱٫۲۴۱٫۰۰۰
تخت کسری۲۵*۴۲٫۰۶۵٫۰۰۰تخت کسری ۳۵*۴۲٫۸۸۹٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۸۳۴۸٫۰۰۰تخت کسری ۲٫۵*۸۵۷۲٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۱۲۵۱۳٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۲۸۵۶٫۰۰۰
تخت کسری۱٫۵*۱۶۷۰۶٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۶۱٫۱۹۸٫۰۰۰
تخت کسری ۰٫۷۵*۲۰۵۷۸٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۰۹۲۰٫۰۰۰
تخت کسری۰٫۷۵*۲۴۶۷۴٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۴۱٫۱۰۲٫۰۰۰

لیست قیمت کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک ۱۶*۱۲۶۲٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۱۴۳۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۱۵۷۸٫۰۰۰کابل خشک ۵۰*۱۸۳۵٫۰۰۰
کابل خشک ۷۰*۱۱٫۱۷۷٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۲۶۸٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۲۱۰۲٫۰۰۰کابل خشک ۴*۲۱۷۰٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۲۲۲۵٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۲۴۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۲۶۱۴٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۳۹۸٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۳۱۴۶٫۰۰۰کابل خشک ۴*۳۲۵۳٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۳۳۳۴٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۳۶۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۳۸۸۹٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۳۱٫۴۰۲٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۳۱٫۸۴۱٫۰۰۰کابل خشک ۱۶+۲۵*۳۱٫۶۳۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳۲٫۰۹۸٫۰۰۰کابل خشک ۲۵+۵۰*۳۳٫۱۰۳٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳۴٫۳۸۷٫۰۰۰کابل خشک ۵۰+۹۵*۳۵٫۴۵۷٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۴۱۱۹٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۴۱۸۹٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۴۳۰۲٫۰۰۰کابل خشک ۶*۴۴۲۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۴۶۶۴٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۴۱٫۰۱۷٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۴۱٫۸۱۹٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۴۲٫۳۳۳٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۵۱۵۶٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۵۲۲۶٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۵۳۷۱٫۰۰۰کابل خشک ۶*۵۵۱۴٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۵۹۲۷٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۵۱٫۳۸۱٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۵۲٫۲۶۹٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۵۳٫۰۸۲٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۷۲۲۹٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۷۳۳۳٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۰۳۲۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۰۵۳۵٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۲۳۸۹٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۲۶۴۲٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۶۵۱۶٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۱۹۶۵۷٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۲۴۷۵۵٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۰۱٫۳۸۱٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۲۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۳۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۵۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۹۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۲۱۵۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۲۲۰۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۲۳۶۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۲۶۰۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۳۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۳۶۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۸۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳۱۳۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۳۲۱۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۳۳۰۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۳۵۲۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۳۷۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۳۱٫۳۰۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۱٫۶۱۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۱٫۷۰۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۵۰*۳۲٫۳۶۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳۲٫۹۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰*۳۳٫۳۱۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۹۵*۳۴٫۳۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۴۴۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۶۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۷۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۱۰۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۴۱۷۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۴۲۷۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۴۳۹۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۴۶۸۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۴۱٫۰۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۴۱٫۷۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۴۲٫۳۶۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۸۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۹۸٫۵۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۱۳۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵۲۱۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۵۳۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۵۴۹۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۵۸۶۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۵۱٫۲۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۵۲٫۱۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۵۲٫۱۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۵۲٫۹۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰*۵۴٫۲۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۶۱۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری۰٫۷۵*۶۱۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۸۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۷۱۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷۱۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۷۱۴۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷۱۸۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۷۳۳۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۷۶۴۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۷۹۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۷۱٫۵۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۸۱۱۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸۱۵۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۸۱۸۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸۲۴۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۸۴۰۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰۱۴۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰۱۹۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۰۲۲۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰۳۱۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰۵۱۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲۱۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲۲۳۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۲۲۶۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲۳۶۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲۶۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴۲۷۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۴۳۳۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴۴۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۴۷۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶۲۳۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶۳۲۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۶۳۶۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶۵۰۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶۸۵۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰۲۹۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰۴۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۲۰۴۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰۶۵۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰۱٫۰۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۳۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۴۸۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۵۵۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴۷۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴۱٫۳۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰۴۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰۶۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۳۰۷۰۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰۹۹۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰۶۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰۷۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۰۱٫۰۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰۱٫۴۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰۹۰۹٫۵۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۰۱٫۴۴۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰۱٫۰۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۶۰۱٫۵۹۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۲٫۳۵۴٫۰۰۰
مهار ۱٫۵*۱۲۶۶۳٫۰۰۰مهار ۱٫۵*۱۶۹۰۹٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل آلومینیومی ۱۰*۲۱۱۴٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۲۱۵۰٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۲۲۰۹٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۲۲۶۲٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۴۱۵۷٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۴۲۲۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۴۳۴۰٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۴۴۱۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۶*۵۲۶۸٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۲۵*۵۴۰۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۳۵*۵۴۸۷٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳۳۰۳٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳۳۷۹٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳۴۴۲٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳۵۹۲٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل شیلد ۰٫۲۵*۲-کابل شیلد ۰٫۵*۲۴۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۶۰٫۰۰۰کابل شیلد۱*۲۶۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۸۴٫۵۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۱۳۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۲۲۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۶*۲۳۴۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱۰*۲۶۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۲۵*۳-کابل شیلد ۰٫۵*۳۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۹۲٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۱۰۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۱۱۶٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۳۱۶۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۳۳۴۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۳۸۹۹٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۳۱٫۳۴۰٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۳۲٫۲۴۷٫۰۰۰
کابل شیلد۱*۴۱۲۱٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۴۱۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد۲٫۵*۴۲۴۳٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۴۴۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد۶*۴۶۵۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۴۱٫۱۷۷٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۴۱٫۸۱۹٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۴۲٫۹۴۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۴۷۹٫۵۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۱۱۱٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۵۱۱۱٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۵۱۳۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۵۱۵۴٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۵۱۹۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۵۲۹۹٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۵۶۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۵۸۴۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۵۱٫۴۹۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۶۱۷۱٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۶۲۰۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۶۱۶۲٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۶۲۶۹٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۷۱۵۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۷۱۹۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۷۲۱۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۷۲۹۹٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۷۴۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۸۱۸۹٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۸۲۲۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۸۲۶۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۸۳۳۶٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۸۵۸۹٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۱۰۲۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۰۲۹۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۱۰۲۹۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۱۰۴۱۴٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۱۰۷۲۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۲۲۷۴٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۲۳۵۲٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۲۳۷۱٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۲۴۷۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۲۹۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۴۳۸۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۴۴۳۸٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۴۵۳۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۶۳۵۴٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۶۴۳۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۶۴۹۲٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۶۶۶۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰۵۲۶٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۲۰۶۰۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۶۱٫۲۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۲۰۴۱۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۰۸۲۴٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۰۱٫۴۹۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۲۴۴۷۸٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴۶۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۲۴۷۴۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۲۴۹۹۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۲۴۲٫۰۱۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۳۰۶۷۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۰۷۸۱٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۰۹۰۹٫۵۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۰۱٫۲۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۴۰۹۶۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۱٫۱۲۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۴۰۱٫۳۸۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۴۰۱٫۸۱۹٫۰۰۰

این محصول شامل ۱۲% تخفیف میباشد

فرصت را از دست ندهید! محصولات برند کسری شامل تخفیف ویژه می‌شوند.. فقط در فروشگاه سیم و کابل ستایش؛ همین حالا با ما تماس بگیرید

کارشناسان ما آنلاین هستند

دریافت و بهره‌مندی از تخفیفات ویژه‌ی برند سیم و کابل کسری + لیست قیمت و تخفیفات دیگر محصولات و دیگر برندهای موجود در فروشگاه

اطلاع از لیست قیمت دیگر شرکت ها

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

محصولات سیم و کابل کسری

از اصلی ترین تجهیزات برقی ساختمان می توان به سیم و کابل برق اشاره کرد که مسیرهای عبور جریان الکتریکی می‌باشند و اساس و پایه ساختمان سازی محسوب می شوند بنابراین باید در انتخاب این محصولات نهایت دقت را به کار برد و از سیم و کابل‌هایی استفاده کرد که هم هادی خوبی برای جریان برق باشند و هم روکش عایق آنها به گونه ای درست از آسیب رسیدن به مغزی سیم‌ها و کابل‌ها جلوگیری کند و همچنین خطرات ناشی از خروج جریان برق از هادی را خنثی نماید.

 سیم ها و کابل ها دارای سطح مقطع های مختلف، انواع عایق و کاربردهای متنوعی می باشند که هرکدام می توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند. به صورت کلی سیم برق تشکیل شده از هادی مسی و روکشی به عنوان عایق می باشد که از هادی در برابر نشتی، برق گرفتگی و سایر عوامل محیطی محافظت می کند حال اگر روی این عایق لایه دیگری مثل شیلد، آرمور و اسکرین قرار بگیرد یا در واقع دارای غلاف بیرونی باشد کابل نامیده می شود.

 در تعریفی ساده کابل دارای هادی با دو روکش عایق و غلاف بیرونی در انواع مختلف است؛ در ادامه به معرفی انواع سیم و کابل برق در برند پرتو و اطلاعاتی که لازم است در رابطه با این تجهیزات بدانید می پردازیم… با ما همراه باشید !

لیست قیمت سیم و کابل کسری

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل های برق و تلفنی، انواع کابل های تخصصی ابزاردقیق، کواکســیال،کابل های شبکه، انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانانگان وتامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

کیفیت برتر تولیدات

تولید بر اساس خواسته مشتری بر اساس سایز نوع و متراژ

بالاترین درجه کیفی

بالاترین درجه کیفی محصولات باتوجه به استفاده از بهترین متریال موجود

کاهش هزینه ها و کاهش قیمت

پایین ترین قیمت محصولات نسبت به همکاران به دلیل سود کم؛ مقایسه کنید ..!

ظرفیت بالای تولید

دارای آزمایشگاه مدرن داخل خود کارخانه جهت انالیز هر محصول از شروع تا پایان تولید

لیست قیمت سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

در حال حاضر تعداد زیادی از تولید کننده ها در بازار سیم و کابل های خود را به فروش میرسانند که اکثراً دارای استاندارد می باشند با این حال جنس های تقلبی نیز وجود دارد که گاهی تشخیص آن ها از جنس اصل کار ساده ای نیست.

 کارشناسان فروشگاه اینترنتی ستایش کابل ضمن ارائه محصول با اصالت و با کیفیت، بهترین قیمت را نیز ضمانت می کنند. با این حال به دلیل تنوع گسترده محصولات و نوسانات بازار سعی شده است از ارائه قیمت به صورت تلفنی را برای مشترانمان فراهم نماییم تا رضایت مندی هرچه بیشتر شما همراهان را فراهم نماییم. جهت استعلام محصولات و قیمت آن ها می توانید در قسمت بالای همین پست شماره هارا مشاهده نمایید و در صورت نیاز با ما تماس بگیرید.

 شرکت سیم و کابل ستایش در نظر دارد که محصولات برند سیم و کابل کسری را با نازل ترین قیمت ممکن و نضمین کیفیت محصول به مشتریان خور ارائه نماید به همین رو درنظر داریم خدماتی بهتر برای شما دوستان فراهم نماییم، خدماتی همچون ارسال سریع و درزمانی که مشتری تعیین نموده است با کارانتی ارسال کالا در سراسر ایران و ضمانت ۷ روز محصول در صورت نبود رضایت مشتری از ویژگی های فروشگاه ما میباشد.

لیست قیمت سیم و کابل کسری
امتیاز محصول ‌
5/5

برندهای دیگر سیم و کابل

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل پرتو «پرتو الکتریک»به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل ماهان «ماهان کابل» به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

سفارش مستقيم محصولات سيم و كابل البرز پژواک همدان به صورت مستقیم و بدون واسطه + بررسی تخصصی سایزهای مختلف به همراه لیست قیمت روز

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل البرز الکتریک نور با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲