لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطع‌های مختلف می‌باشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی می‌باشند که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند.

 گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

لیست قیمت سیم و کابل البرز اعتماد
دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات با ما در تماس باشید.

به روزشده در ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

لیست قیمت سیم افشان کسری

سیمقیمت واحد (ريال)سیم قیمت واحد ( ریال)
سیم ۰٫۵۱٫۶۲۰٫۰۰۰سیم ۰٫۷۵۲٫۳۵۰٫۰۰۰
سیم ۱۲٫۸۶۰٫۰۰۰سیم۱٫۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰
سیم ۲٫۵۶٫۹۸۰٫۰۰۰سیم ۴۱۱٫۲۸۰٫۰۰۰
سیم ۶۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰سیم ۱۰۲۸۱٫۰۰۰
سیم ۱۶*۱۴۲۹٫۰۰۰سیم ۲۵*۱۷۱۷٫۰۰۰
سیم ۳۵*۱۹۴۵٫۰۰۰سیم ۵۰*۱۱٫۳۶۵٫۰۰۰
سیم ۷۰*۱۱٫۹۳۲٫۰۰۰سیم ۱۲۰*۱۳٫۳۱۸٫۰۰۰
کابل ۱۸۵*۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰کابل۲۴۰*۱۶٫۵۶۳٫۰۰۰
کابل ۳۰۰*۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰
سیم نسوز ۲٫۵۷۰٫۰۰۰سیم نسوز ۴۱۰۰٫۰۰۰
سیم کیسه ای ۰٫۵*۲۰۲۲٫۷۰۰
سیم نایلونی ۰٫۵*۲۲٫۸۲۲٫۰۰۰سیم نایلونی ۰٫۷۵*۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی ۱*۲۶٫۰۰۶٫۰۰۰سیم نایلونی ۱٫۵*۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی ۲٫۵*۲۱۲٫۱۲۵٫۰۰۰
سیم ۹۵*۱۲٫۸۰۴٫۰۰۰سیم ۱۵۰*۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم کیسه‌ای کسری ۰٫۵+۲۲۳٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نایلونی کسری ۰٫۵*۲۳٫۸۳۳٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۰٫۷۵*۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۱*۲۶٫۰۰۶٫۰۰۰سیم نایلونی کسری ۱٫۵*۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰
سیم نایلونی کسری ۲٫۵*۲۱۳٫۱۲۵٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نسوز کسری ۱٫۵*۱۳۸/۰۰۰سیم نسوز کسری ۲٫۵*۱۴۵/۰۰۰
سیم نسوز کسری ۲٫۵۶۷٫۰۰۰سیم نسوز کسری ۴۹۵٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم آلومینیومی ۷۰*۱۱۲۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۹۵*۱۱۵۸٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۲۰*۱۱۹۵٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۱۵۰*۱۲۳۳٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۱۸۵*۱۲۷۰٫۰۰۰سیم آلومینیومی ۲۴۰*۱۳۷۴٫۰۰۰
سیم آلومینیومی ۳۰۰*۱۵۵۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل مخابراتی کسری

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل آیفونی ۰/۴*۶مس۲۵٫۰۰۰کابل آیفونی ۰/۴*۸مس۳۲٫۰۰۰
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲cca20.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۴cca36.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶cca52.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰cca81.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵cca153.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰cca205.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰cca315.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰cca420.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰cca483.000کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۵cca260.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰cca995.000
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲مس۶۱٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴مس۱۰۳٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶مس۱۳۸٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰مس۲۱۶٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰مس۷۲۵٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰مس۱٫۰۳۵٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵مس۳۵۵٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰مس۴۶۳٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰مس۱٫۱۸۰٫۰۰۰کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰مس۲٫۵۲۰٫۰۰۰
کابل هوایی ۰/۵*۲*۲cca16.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۴cca26.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۶cca36.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۰cca56.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۵cca-کابل هوایی ۰/۵*۲*۲۰cca135.000
کابل هوایی ۰/۵*۲*۳۰cca235.000کابل هوایی ۰/۵*۲*۵۰cca370.000
۴٫۵c 2vمس۳۹٫۰۰۰۴٫۵c 2vcca27.000
۳c 2vمس۲۷٫۰۰۰۲٫۵c 2vمس۲۳٫۰۰۰
آیفونی ۰٫۴*۶مس۲۵٫۰۰۰آیفونی ۰٫۴*۸مس۳۲٫۰۰۰
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲مس۶۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴مس۹۹٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶مس۱۳۵٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰مس۲۰۶٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵مس۳۳۵٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰مس۴۴۸٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰مس۷۱۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰مس۱٫۰۱۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵مس۶۳۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰مس۱٫۱۶۰٫۰۰۰کابل زمینی ۰٫۶*۲*۱۰۰مس۲٫۴۷۰٫۰۰۰
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲cca21.500کابل زمینی ۰/۶*۲*۴cca35.500
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶cca53.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰cca82.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵cca255.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵cca140.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰cca182.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰cca283.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰cca410.000
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰cca475.000کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰۰cca950.000
قیمت محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
تخت کسری۲۵*۳۲٫۶۴۶٫۰۰۰تخت کسری۳۵*۳۳٫۴۵۵٫۰۰۰
تخت کسری۵۰*۳۴٫۹۴۶٫۰۰۰تخت کسری۷۰*۳۷٫۰۰۴٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۴۲۶۸٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۴۴۲۸٫۰۰۰
تخت کسری ۴*۴۶۸۳٫۰۰۰تخت کسری ۶*۴۹۵۹٫۰۰۰
تخت کسری ۱۰*۴۱٫۴۱۳٫۰۰۰تخت کسری۱۶*۴۲٫۱۴۲٫۰۰۰
تخت کسری۲۵*۴۳٫۴۵۵٫۰۰۰تخت کسری ۳۵*۴۴٫۷۲۵٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۸۶۲۰٫۰۰۰تخت کسری ۲٫۵*۸۱٫۱۰۳٫۰۰۰
تخت کسری ۱٫۵*۱۲۸۷۷٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۲۱٫۵۲۰٫۰۰۰
تخت کسری۱٫۵*۱۶۱٫۲۰۸٫۰۰۰تخت کسری۲٫۵*۱۶۲٫۲۶۸٫۰۰۰
تخت کسری ۰٫۷۵*۲۰۱٫۱۰۳٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۰۱٫۵۷۵٫۰۰۰
تخت کسری۰٫۷۵*۲۴۱٫۲۸۱٫۰۰۰تخت کسری۱٫۵*۲۴۱٫۸۹۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک ۱۶*۱۴۶۰٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۱۷۵۴٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۱۱٫۰۱۵٫۰۰۰کابل خشک ۵۰*۱۱٫۴۱۸٫۰۰۰
کابل خشک ۹۵*۱۲٫۹۴۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۱۳۰۷٫۰۰۰
کابل خشک ۷۰*۱۲٫۰۷۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۲۱۱۸٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۲۱۷۷٫۰۰۰کابل خشک ۴*۲۲۹۱٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۲۳۸۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۲۶۷۶٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۲۱٫۴۹۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۲۱٫۰۱۴٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۳۱۷۱٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۳۲۵۵٫۰۰۰کابل خشک ۴*۳۴۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۳۵۵۵٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۳۹۹۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۳۱٫۴۸۱٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۳۲٫۳۵۲٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۳۳٫۱۰۸٫۰۰۰کابل خشک ۱۶+۲۵*۳۲٫۷۶۲٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳۳٫۵۲۸٫۰۰۰کابل خشک ۲۵+۵۰*۳۵٫۲۵۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳۷٫۴۲۴٫۰۰۰کابل خشک ۵۰+۹۵*۳۱۰٫۱۸۵٫۰۰۰
کابل خشک ۱*۴۱۶۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۴۲۰۷٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۴۳۲۸٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۴۵۲۳٫۰۰۰کابل خشک ۶*۴۷۱۲٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۴۱٫۲۰۸٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۴۱٫۸۳۸٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۴۳٫۰۶۶٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۴۳٫۹۴۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۵۲۷۱٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۵۴۱۵٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۵۶۴۳٫۰۰۰کابل خشک ۶*۵۸۹۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۵۱٫۵۶۵٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۵۲٫۳۲۱٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۵۳٫۸۳۳٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۵۵٫۲۰۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۷۴۰۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۷۵۶۷٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۰۵۷۸٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۰۹۹۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۲۶۹۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۲-
کابل خشک ۱*۱۶۷۷۷٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۶۹۳۵٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۱۹۱٫۱۷۶٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۲۴۱٫۲۷۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۰۱٫۳۴۴٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۵۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۶۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۱۰۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۱۷۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۲۲۷۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۲۳۷۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۲۶۸۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۲۱٫۰۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۷۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۹۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۳۱۱۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۱۵۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳۲۴۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۳۳۹۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۳۵۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۳۹۴۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۳۱٫۴۲۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۳۲٫۳۵۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۲٫۹۱۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۳٫۰۶۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳۳٫۵۹۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۵۰*۳۴٫۳۶۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳۴٫۲۸۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰*۳۶٫۰۶۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳۷٫۳۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۹۵*۳۸٫۱۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳۹٫۸۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۴۹۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۱۱۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۱۴۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۱۹۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۴۳۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۴۵۰۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۴۷۱۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۴۱٫۲۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۴۱٫۹۰۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۴۳٫۰۶۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۴۴٫۰۹۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۱۲۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۱۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۱۸۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۴۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵۳۹۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۵۶۴۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۵۸۹۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۵۱٫۵۶۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۵۲٫۳۷۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۵۳٫۹۶۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۵۳٫۹۶۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۵۵٫۱۴۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰*۵-کابل افشان کسری ۱*۶۲۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری۰٫۷۵*۶۲۴۲٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۶۱۶۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۳۳۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۷۱۹۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷۲۴۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۷۲۷۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷۳۶۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۷۶۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۷۱٫۱۳۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۷۱٫۵۷۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۷۲٫۷۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۸۲۳۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸۲۹۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۸۳۳۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸۴۴۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۸۷۹۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰۲۸۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰۳۵۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۰۴۰۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰۵۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰۹۶۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲۳۳۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲۴۶۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۲۴۷۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲۶۴۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲۱٫۱۲۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴۵۶۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۴۵۷۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴۸۰۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۴۱٫۴۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶۴۴۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶۶۰۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۶۶۴۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶۸۹۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶۱٫۶۵۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰۵۸۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰۸۰۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۲۰۸۳۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰۱٫۱۶۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰۲٫۰۴۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۷۰۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۹۴۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۹۸۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴۱٫۳۸۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴۲٫۵۷۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰۸۷۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰۱٫۱۵۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۳۰۱٫۳۱۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰۱٫۸۵۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰۱٫۱۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰۱٫۵۳۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۰۱٫۸۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰۲٫۶۲۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰۱٫۵۷۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۰۲٫۴۶۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۰۲٫۱۵۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۳٫۵۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰۲٫۱۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۶۰۳٫۰۴۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۴٫۴۱۰٫۰۰۰
مهار ۱٫۵*۱۲۱٫۰۶۱٫۰۰۰مهار ۱٫۵*۱۶۱٫۴۳۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۶۰۲٫۸۳۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۷۰+۱۲۰*۳۱۳٫۶۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰+۱۵۰*۳۱۶٫۴۸۵٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل آلومینیومی ۱۰*۲۱۷۹٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۲۲۳۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۲۳۲۶٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۲۳۸۹٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۴۲۶۳٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۱۶*۴۳۴۷٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۲۵*۴۴۸۵٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۳۵*۴۶۳۰٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۰*۵۳۳۵٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۶*۲۱۴۲٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۱۶*۵۴۱۰٫۰۰۰کابل آلومینیومی ۲۵*۵۶۴۰٫۰۰۰
کابل آلومینیومی ۳۵*۵۷۳۰٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳۴۴۰٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳۵۵۰٫۰۰۰کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳۶۸۰٫۰۰۰
کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳۸۰۹٫۰۰۰
کابل کولری ۱*۴۱۳٫۶۵۰٫۰۰۰کابل کولری ۱٫۵*۴۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰
کابل کولری ۱*۵۱۶٫۰۶۵٫۰۰۰کابل کولری ۱٫۵*۵۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل شیلد ۰٫۲۵*۲-کابل شیلد ۰٫۵*۲۸۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۱۰۷٫۰۰۰کابل شیلد۱*۲۱۱۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۱۵۴٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۲۴۲٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۲۴۶۲٫۰۰۰کابل شیلد ۶*۲۶۳۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱۰*۲۱٫۱۳۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۲۵*۳-کابل شیلد ۰٫۵*۳۱۲۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۱۶۴٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۱۷۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۲۰۹٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۳۲۹۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۴*۳۶۷۲٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۳۱٫۴۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۳۹۲۴٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۳۱٫۴۷۰٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۳۲٫۵۷۳٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۳۳٫۹۳۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۴۱۴۶٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۱۹۵٫۰۰۰
کابل شیلد۱*۴۲۰۲٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۴۲۶۶٫۰۰۰
کابل شیلد۲٫۵*۴۳۹۴٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۴۸۵۱٫۰۰۰
کابل شیلد۶*۴۱٫۱۵۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۴۱٫۹۹۵٫۰۰۰
کابل شیلد۱۶*۴۳٫۰۴۵٫۰۰۰کابل شیلد ۲۵*۴۵٫۰۴۰٫۰۰۰
کابل شیلد۳۵*۴۶٫۷۷۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۵۱۹۶٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۵۲۵۲٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۵۲۸۴٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۵۳۵۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۵۶۰۹٫۰۰۰کابل شیلد ۴*۵۱٫۱۲۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۶*۵۱٫۶۲۸٫۰۰۰کابل شیلد ۱۰*۵۲٫۶۲۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۶۳۰۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۶۳۶۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۶۲۴۲٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۶۴۸۳٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۷۲۵۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۷۳۲۶٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۷۳۸۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۷۵۰۴٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۷۹۹۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۸۳۲۱٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۸۴۱۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۸۴۴۱٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۸۶۳۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۸۱٫۲۶۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۱۰۳۸۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۰۵۱۵٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۱۰۵۵۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۱۰۷۳۵٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۱۰۱٫۳۱۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۲۴۶۲٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۲۶۲۰٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۲۶۴۱٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۲۸۵۱٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۲۱٫۶۸۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۴۷۱۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۴۷۸۸٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۴۹۹۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۱۶۶۰۹٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۶۷۵۶٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۱۶۹۷۷٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۱۶۱٫۱۸۷٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۱۶۲٫۲۵۸٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۲۰۷۱۴٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰۹۰۳٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۲۰۱٫۰۲۹٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۲۰۱٫۲۸۱٫۰۰۰کابل شیلد ۲٫۵*۲۰۲٫۸۸۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۵*۲۴۸۳۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴۱٫۰۷۱٫۰۰۰
کابل شیلد ۱*۲۴۱٫۲۶۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱٫۵*۲۴۱٫۷۰۱٫۰۰۰
کابل شیلد ۲٫۵*۲۴۳٫۴۶۵٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۳۰۱٫۰۸۲٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳۰۱٫۴۷۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۳۰۱٫۶۳۸٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۳۰۲٫۳۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۰٫۵*۴۰۱٫۵۲۳٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۴۰۲٫۱۰۰٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۴۰۲٫۴۱۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۱٫۵*۴۰۳٫۴۶۵٫۰۰۰
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲*۲۳۹۹٫۰۰۰کابل شیلد ۱*۲*۲۴۷۳٫۰۰۰
لیست قیمت سیم و کابل کسری

محصولات سیم و کابل کسری

از اصلی‌ترین تجهیزات برقی ساختمان می‌توان به سیم و کابل برق اشاره کرد که مسیرهای عبور جریان الکتریکی می‌باشند و اساس و پایه ساختمان سازی محسوب می‌شوند بنابراین باید در انتخاب این محصولات نهایت دقت را به کار برد و از سیم و کابل‌هایی استفاده کرد که هم هادی خوبی برای جریان برق باشند و هم روکش عایق آنها به گونه‌ای درست از آسیب رسیدن به مغزی سیم‌ها و کابل‌ها جلوگیری کند و همچنین خطرات ناشی از خروج جریان برق از هادی را خنثی نماید.

 سیم‌ها و کابل‌ها دارای سطح مقطع‌های مختلف، انواع عایق و کاربردهای متنوعی می باشند که هرکدام می توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند. به صورت کلی سیم برق تشکیل شده از هادی مسی و روکشی به عنوان عایق می‌باشد که از هادی در برابر نشتی، برق گرفتگی و سایر عوامل محیطی محافظت می‌کند حال اگر روی این عایق لایه دیگری مثل شیلد، آرمور و اسکرین قرار بگیرد یا در واقع دارای غلاف بیرونی باشد کابل نامیده می‌شود.

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل‌های برقی و تلفنی، انواع کابل‌های تخصصی ابزار دقیق، کواکســیال، کابل‌های شبکه، کابل‌های انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان و تامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می‌باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید .

۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

سیم نسوز کسری

سیم نسوز از جمله سیم‌هایی است که دارای پوشش ضد آتش بوده و در مدل‌های مختلف تولید شده است. سیم نسوز با عایق پی‌وی‌سی می‌تواند تا دمای ۹۰ درجه سانتی گراد را نیز تحمل کند. به همین دلیل در مواردی مانند هیتر‌های الکتریکی و اجاق‌ها و تنور‌های برقی استفاده می‌شود. برخی دیگر از سیم‌های نسوز دارای روکش فایبرگلاس هستند و دمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد را تحمل می‌کنند.

این سیم‌ها در دکل‌های نفتی، صنایع کشتی سازی؛ صنایع پتروشیمی‌ و پالایشگاهی استفاده می‌شوند. برند کسری انواع سیم نسوز در سطح مقطع ۱٫۵، ۲٫۵، ۴، ۶؛ ۱۰، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۷۰، ۹۵؛ ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۵، ۲۴۰ و ۳۰۰ میلی متر مربع را تولید می‌کند. سیم نسوز کسری با قیمت مناسب عرضه می‌شود. سیم نسوز کسری مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ارائه و تولید می‌شود. برای دریافت قیمت دقیق و به روز این سیم‌ها با ما در تماس باشید.

سیم کیسه ای کسری

سیم کیسه ای از جمله سیم‌هایی است که تحت عنوان سیم افشان خشک خوانده می‌شود و دارای عایق پی‌وی‌سی است. به صورت موازی در کنار هم قرار می‌گیرند و در نهایت عایق از جنس پی‌وی‌سی آن را می‌پوشاند. کابل کیسه ای می‌تواند به عنوان کابل تغذیه‌ای استفاده شود. از کاربردهای این سیم می‌توان به کابل پاور تجهیزات تصویری و صوتی و کابل پاور تحهیزات اداری اشاره نمود.

برند کسری انواع سیم کیسه ای را تهیه و تولید می‌کند. کسری از برندهای ایرانی است و با کیفیت‌ترین سیم و کابل را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید سیم کیسه ای کسری اصل به نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است که انواع تجهیزات الکتریکی را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید و اطلاع از لیست قیمت انواع سیم کیسه ای با ما همراه باشید. سیم کیسه ای کسری در ابعاد ۰٫۵ + ۲ عرضه می‌شود و از قیمت ۲۳۰۰ تومان شروع می‌شود.

سیم نایلونی کسری

سیم نایلونی، جزء سیم‌های دو رشته محسوب می‌شود. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه می‌شوند. سیم نایلونی در وسایل برقی با توان مصرفی کم مانند اتو، لوستر‌ها و سیم سیار استفاده می‌شود. سیم نایلونی کسری از دو رشته نازک تهیه شده است و در ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید شده است. سیم نایلون کسری دارای روکش سفید رنگ است. مهم‌ترین نکته در خصوص این سیم قرار دادن در محیط امن و دور از ضربه و رطوبت است؛ چرا که کاملا ظریف و حساس طراحی شده است و هر گونه مشکلات محیطی به آن آسیب وارد می‌کند.

به همین دلیل سعی کنید از حرارت بالا و مواد شیمیایی کاملا دور باشد. این سیم در ابعاد ۰٫۵ * ۲، ۰٫۷۵ * ۲، ۱ * ۲، ۱٫۵ * ۲، ۲٫۵* ۲ عرضه می‌شود. سیم‌های نایلونی در حلقه‌های ۱۰۰ متری بسته بندی می‌شود و به فروش می‌رسد. تا حد امکان سعی کنید؛ برای استعلام قیمت دقیق و به روز سیم نایلونی کسری به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. قیمت ‌سیم نایلونی بسته به سایز از ۳۰۰ هزار تومان تا ۹۰۰ هزار تومان متغیر است. استاندارد این سیم ISIRI(607)41 می‌باشد.

کابل خشک کسری

کابل خشک کسری از سیم‌های آلومینیومی ‌مسی است و به دو صورت عایق دار از جنس پی‌وی‌سی و بدون عایق ارائه می‌شود. این کابل‌ها از انعطاف پذیری کمی‌برخوردار هستند و دارای ولتاژ اسمی‌۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت می‌باشند. ابعاد این کابل بسته به سطح مقطع متفاوت از ۰٫۵، تا ۱ متغیر است. مدل‌های دیگری از این کابل وجود دارد که دارای ولتاژ اسمی ‌۴۵۰ تا ۷۵۰ بوده و ابعاد سطح مقطع آن از ۱ میلی متر بیشتر است. در اصطلاح کابل‌هایی وجود دارد که تحت عنوان NYY خوانده می‌شود و دارای استاندارد VDE است. کابل خشک در موارد مختلفی مانند سیم کشی ساختمان استفاده می‌شود. این کابل به دلیل داشتن تنوع بالا و مقاومت فوق العاده در موارد مختلف استفاده می‌شود.

از مهم‌ترین ملاحظاتی که در استفاده از این کابل مد نظر است؛ عدم دفن آن در زمین و زیر بتن می‌باشد. برند کسری این کابل را کاملا مطابق با استاندارد‌های ملی و بین المللی طراحی و تولید کرده است. برای تهیه و خرید انواع کابل خشک کسری به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش از جمله فروشگاه‌های ارائه دهنده محصولات این برند است. ابعاد این محصول کاملا متنوع و به صورت ۱۶ * ۱، ۳۵ * ۱، ۹۵ * ۱، ۷۰ * ۱، ۲٫۵ * ۲، ۶ *۲، ۲۵ *۲، ۱۶ * ۲، ۶ * ۳، ۱۶ * ۳، ۳۵ * ۳، ۱۶ + ۳۵* ۳، ۳۵ + ۷۰* ۳، ۱ * ۴، ۱٫۵* ۴، ۴ * ۴، ۱۰ * ۴، ۲۵ * ۴، ۱٫۵ * ۵ ارائه می‌شود. برای تهیه و خرید این کابل‌ها از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید. برای دریافت مشاوره و کسی اطلاعات بیشتر پیرامون سایر محصولات برند کسری با کارشناسان فروشگاه سیم و کابل ستایش در تماس باشید.

بروزرسانی ۴٫۰۷٫۰۰

امتیاز محصول ‌
5/5

برندهای دیگر سیم و کابل