سیم و کابل کسری

محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطع‌های مختلف می‌باشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی می‌باشند که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند.

 گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

لیست قیمت سیم و کابل البرز اعتماد
دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات با ما در تماس باشید.

به روز شده 23 فروردین 1401
1
درصد

✔️  تخفیف برای همکاران عزیز

 قیمت سیم افشان کسری

سیمقیمت واحد (ريال)سیم قیمت واحد ( ریال)
سیم 70*12.660.000سیم 95*13.800.000
کابل 185*17.350.000کابل240*19.350.000
کابل 120*14.750.000کابل150*15.850.000
سیم 35*11.310.000سیم 50*11.880.000
سیم 16*1590.000سیم 25*1970.000
سیم 2.59.370.000سیم 415.300.000
سیم 622.300.000سیم 10390.000
سیم 14.070.000سیم1.55.910.000
سیم 0.52.300.000سیم 0.753.340.000
کابل 300*111.800.000
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم کیسه‌ای کسری 1*28.400.000
سیم کیسه‌ای کسری 0.5*25.500.000سیم کیسه‌ای کسری 75*27.000.000
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نایلونی کسری 2.5*216.800.000
سیم نایلونی کسری 1*27.600.000سیم نایلونی کسری 1.5*210.800.000
سیم نایلونی کسری 0.5*24.900.000سیم نایلونی کسری 0.75*26.350.000
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم نسوز کسری 1.5*138/000سیم نسوز کسری 2.5*145/000
سیم نسوز کسری 2.567.000سیم نسوز کسری 495.000
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم آلومینیومی 70*1120.000سیم آلومینیومی 95*1158.000
سیم آلومینیومی 120*1195.000سیم آلومینیومی 150*1233.000
سیم آلومینیومی 185*1270.000سیم آلومینیومی 240*1374.000
سیم آلومینیومی 300*1550.000

قیمت کابل مخابراتی کسری

نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل آیفونی 0/4*6مس42.000کابل آیفونی 0/4*8مس52.500
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل هوایی 0/6*2*2cca26.500کابل هوایی 0/6*2*4cca46.200
کابل هوایی 0/6*2*6cca67.000کابل هوایی 0/6*2*10cca100.000
کابل هوایی 0/6*2*15cca142.000کابل هوایی 0/6*2*20cca179.000
کابل هوایی 0/6*2*25cca241.000
کابل هوایی 0/6*2*30cca284.000کابل هوایی 0/6*2*40cca400.000
کابل هوایی 0/6*2*50cca462.000کابل هوایی 0/6*2*100cca945.000
کابل هوایی 0/6*2*2مس76.000کابل هوایی 0/6*2*4مس136.000
کابل هوایی 0/6*2*6مس189.000کابل هوایی 0/6*2*10مس273.000
کابل هوایی 0/6*2*15مس426.000کابل هوایی 0/6*2*20مس577.000
کابل هوایی 0/6*2*25مس714.000کابل هوایی 0/6*2*30مس861.000
کابل هوایی 0/6*2*40مس1.187.000کابل هوایی 0/6*2*50مس1.365.000
کابل هوایی 0/6*2*100مس2.814.000
کابل هوایی 0/5*2*2cca19.000کابل هوایی 0/5*2*4cca35.700
کابل هوایی 0/5*2*6cca49.500کابل هوایی 0/5*2*10cca73.500
کابل هوایی 0/5*2*15cca-کابل هوایی 0/5*2*20cca158.000
کابل هوایی 0/5*2*30cca246.000کابل هوایی 0/5*2*50cca395.000
4.5c 2vمس674.0004.5c 2vcca45.000
3c 2vمس39.0002.5c 2vمس33.000
نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)نوع محصولنوع فلزقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی 0/6*2*2مس74.000کابل زمینی 0/6*2*4مس136.000
کابل زمینی 0/6*2*6مس189.000کابل زمینی 0/6*2*10مس286.000
کابل زمینی 0/6*2*15مس420.000کابل زمینی 0/6*2*20مس567.000
کابل زمینی 0/6*2*30مس850.000کابل زمینی 0/6*2*40مس1.176.000
کابل زمینی 0/6*2*25مس735.000
کابل زمینی 0/6*2*50مس1.360.000کابل زمینی 0.6*2*100مس2.770.000
کابل زمینی 0/6*2*2cca26.500کابل زمینی 0/6*2*4cca46.200
کابل زمینی 0/6*2*6cca67.000کابل زمینی 0/6*2*10cca100.000
کابل زمینی 0/6*2*15cca140.000کابل زمینی 0/6*2*20cca184.000
کابل زمینی 0/6*2*25cca231.000
کابل زمینی 0/6*2*30cca284.000کابل زمینی 0/6*2*40cca420.000
کابل زمینی 0/6*2*50cca452.000کابل زمینی 0/6*2*100cca945.000
قیمت محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
تخت کسری25*33.840.000تخت کسری35*34.990.000
تخت کسری 6*3893.000تخت کسری 10*31.560.000
تخت کسری 16*32.280.000
تخت کسری50*36.620.000تخت کسری70*39.450.000
تخت کسری 1.5*4347.000تخت کسری2.5*4557.000
تخت کسری 4*4903.000تخت کسری 6*41.290.000
تخت کسری 10*41.950.000تخت کسری16*42.940.000
تخت کسری25*44.940.000تخت کسری 35*46.510.000
تخت کسری 1.5*8767.000تخت کسری 2.5*81.340.000
تخت کسری 1.5*121.092.000تخت کسری2.5*121.840.000
تخت کسری1.5*161.530.000تخت کسری2.5*162.890.000
تخت کسری 0.75*201.310.000تخت کسری1.5*202.000.000
تخت کسری0.75*241.540.000تخت کسری1.5*242.400.000

 قیمت کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک 16*1656.000کابل خشک 25*11.030.000
کابل خشک 35*11.440.000کابل خشک 50*12.050.000
--کابل خشک 1.5*2159.000
کابل خشک 2.5*2239.000کابل خشک 4*2399.000
کابل خشک 6*2529.000کابل خشک 10*2945.000
کابل خشک 16*21.440.000کابل خشک 1.5*3228.900
کابل خشک 2.5*3344.000کابل خشک 4*3590.000
کابل خشک 6*3780.000کابل خشک 10*31.400.000
کابل خشک 16*32.080.000کابل خشک 25*33.300.000
کابل خشک 35+70*3-کابل خشک 50+95*313.180.000
کابل خشک 16+35*35.110.000کابل خشک 25+50*37.300.000
کابل خشک 35*34.515.000کابل خشک 16+25*34.020.000
کابل خشک 1.5*4279.000کابل خشک 2.5*4446.000
کابل خشک 4*4714.000کابل خشک 6*4993.000
کابل خشک 10*41.670.000کابل خشک 16*42.540.000
کابل خشک 25*44.440.000کابل خشک 35*45.700.000
کابل خشک 1.5*5363.000کابل خشک 2.5*5556.000
کابل خشک 4*5907.000کابل خشک 6*51.260.000
کابل خشک 10*52.190.000کابل خشک 16*53.260.000
کابل خشک 25*55.460.000کابل خشک 35*57.540.000
کابل خشک 1.5*7526.000کابل خشک 2.5*7808.000
کابل خشک 1.5*10740.000کابل خشک 2.5*101.365.000
کابل خشک 1.5*12890.000کابل خشک 2.5*12-
کابل خشک 1.5*161.190.000کابل خشک 1.5*191.530.000
کابل خشک 1.5*241.750.000کابل خشک 1.5*40-
کابل خشک 95*13.900.000کابل خشک 120*14.920.000
کابل خشک 25*2239.000
کابل خشک 1*16914.000
کابل خشک 1*4220.000کابل خشک 70+120*316.900.000
کابل خشک 10*1410.000
کابل خشک 150*16.142.500کابل خشک 185*17.580.000
کابل خشک 240*19.830.000
کابل خشک 70*12.870.000
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری 0.5*273.000کابل افشان کسری 0.75*295.000
کابل افشان کسری 1*2110.000کابل افشان کسری 1.5*2147.000
کابل افشان کسری 4*2380.000کابل افشان کسری 6*2520.000
کابل افشان کسری 10*2940.000کابل افشان کسری 16*21.550.000
کابل افشان کسری 0.5*396.000کابل افشان کسری 0.75*3128.000
کابل افشان کسری 1*3153.000کابل افشان کسری 1.5*3214.000
کابل افشان کسری 2.5*3339.000کابل افشان کسری 4*3545.000
کابل افشان کسری 6*3755.000کابل افشان کسری 10*31.320.000
کابل افشان کسری 0.5*24953.000کابل افشان کسری 0.75*241.180.000
کابل افشان کسری 1.5*201.920.000کابل افشان کسری 2.5*202.850.000
کابل افشان کسری 1.5*141.070.000
کابل افشان کسری 0.5*16631.000کابل افشان کسری 0.75*16790.000
کابل افشان کسری 1*16890.000کابل افشان کسری 1.5*161.230.000
کابل افشان کسری 2.5*162.260.000کابل افشان کسری 0.5*20790.000
کابل افشان کسری 0.75*201.000.000کابل افشان کسری 1*201.160.000
کابل افشان کسری 0.75*14740.000کابل افشان کسری 1*14790.000
کابل افشان کسری 1.5*12900.000کابل افشان کسری 2.5*121.600.000
کابل افشان کسری 0.75*12584.000کابل افشان کسری 1*12655.000
کابل افشان کسری 1*10555.000کابل افشان کسری 1.5*10770.000
کابل افشان کسری 2.5*101.360.000کابل افشان کسری 0.5*12452.000
کابل افشان کسری 0.5*10384.000کابل افشان کسری 0.75*10480.000
کابل افشان کسری 1.5*8610.000کابل افشان کسری 2.5*81.080.000
کابل افشان کسری 0.75*8405.000کابل افشان کسری 1*8445.000
کابل افشان کسری 10*73.700.000کابل افشان کسری 0.5*8295.000
کابل افشان کسری 4*71.590.000کابل افشان کسری 6*72.100.000
کابل افشان کسری 1.5*7500.000کابل افشان کسری 2.5*7860.000
کابل افشان کسری 0.75*7320.000کابل افشان کسری 1*7365.000
کابل افشان کسری 0.5*7244.000
کابل افشان کسری 0.5*6228.000کابل افشان کسری 0.75*6305.000
کابل افشان کسری 16*53.250.000کابل افشان کسری 25*55.550.000
کابل افشان کسری 6*51.240.000کابل افشان کسری 10*52.150.000
کابل افشان کسری 2.5*5540.000کابل افشان کسری 4*5890.000
کابل افشان کسری 1*5252.000کابل افشان کسری 1.5*5340.000
کابل افشان کسری 0.5*5162.000کابل افشان کسری 0.75*5207.000
کابل افشان کسری 25*44.350.000کابل افشان کسری 35*45.800.000
کابل افشان کسری 35*57.250.000
کابل افشان کسری 10*41.720.000کابل افشان کسری 16*42.580.000
کابل افشان کسری 4*4700.000کابل افشان کسری 6*4985.000
کابل افشان کسری 1.5*4265.000کابل افشان کسری 2.5*4430.000
کابل افشان کسری 0.75*4164.000کابل افشان کسری 1*4193.000
کابل افشان کسری 50+95*313.200.000کابل افشان کسری0.5*4125.000
کابل افشان کسری 35+70*310.300.000کابل افشان کسری 95*311.300.000
کابل افشان کسری 25+50*37.500.000کابل افشان کسری 70*38.500.000
کابل افشان کسری 16+35*35.100.000کابل افشان کسری 50*36.150.000
کابل افشان کسری 16+25*34.150.000کابل افشان کسری 35*34.360.000
کابل افشان کسری 16*31.930.000کابل افشان کسری 25*33.350.000
کابل افشان کسری 1*241.360.000کابل افشان کسری 1.5*241.920.000
کابل افشان کسری 2.5*243.550.000کابل افشان کسری 0.5*301.180.000
کابل افشان کسری 0.75*301.610.000کابل افشان کسری 1*301.780.000
کابل افشان کسری 1.5*302.640.000کابل افشان کسری 0.5*401.660.000
کابل افشان کسری 0.75*402.100.000کابل افشان کسری 1*402.440.000
کابل افشان کسری 1.5*403.520.000کابل افشان کسری 0.5*502.170.000
کابل افشان کسری 1.5*52-کابل افشان کسری 0.5*602.700.000
مهار 1.5*121.440.000مهار 1.5*161.970.000
کابل افشان کسری 2.5*2239.000
کابل افشان کسری 1*6343.000کابل افشان کسری 1.5*6450.000
کابل افشان کسری 0.75*502.900.000کابل افشان کسری 1*503.400.000
کابل افشان کسری 1.5*615.820.000
کابل افشان کسری 70+120*317.000.000کابل افشان کسری 70+150*321.500.000
کابل افشان کسری 0.75*603.600.000کابل افشان کسری 1*604.120.000
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل آلومینیومی 10*2265.000کابل آلومینیومی 16*2389.000
کابل آلومینیومی 6*2220.000
کابل آلومینیومی 25*2504.000کابل آلومینیومی 35*2651.000
کابل آلومینیومی 10*4378.000کابل آلومینیومی 16*4588.000
کابل آلومینیومی 25*4800.000کابل آلومینیومی 35*41.000.000
کابل آلومینیومی 16*5714.000کابل آلومینیومی 25*51.000.000
کابل آلومینیومی 35*51.155.000کابل آلومینیوم 16+25*3725.000
کابل آلومینیوم 16+35*3903.000کابل آلومینیوم 25+50*31.050.000
کابل آلومینیوم 35+70*3-
کابل کولری 1*419.950.000کابل کولری 1.5*427.090.000
کابل کولری 1*523.420.000کابل کولری 1.5*533.000.000
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل شیلد 0.25*2-کابل شیلد 0.5*2114.000
کابل شیلد 0.75*2140.000کابل شیلد1*2160.000
کابل شیلد 1.5*2220.000کابل شیلد 2.5*2340.000
کابل شیلد 4*2600.000کابل شیلد 6*2770.000
کابل شیلد 10*21.530.000
کابل شیلد 0.25*3-کابل شیلد 0.5*3160.000
کابل شیلد 0.75*3210.000کابل شیلد 1*3240.000
کابل شیلد 1.5*3290.000کابل شیلد 2.5*3410.000
کابل شیلد 4*3910.000کابل شیلد 10*32.180.000
کابل شیلد 6*31.230.000
کابل شیلد16*33.220.000کابل شیلد 25*35.300.000
کابل شیلد 0.5*4194.000کابل شیلد 0.75*4250.000
کابل شیلد1*4270.000کابل شیلد 1.5*4370.000
کابل شیلد2.5*4570.000کابل شیلد 4*41.040.000
کابل شیلد6*41.420.000کابل شیلد 10*42.550.000
کابل شیلد16*44.000.000کابل شیلد 25*46.900.000
کابل شیلد35*49.400.000
کابل شیلد 0.5*5263.000کابل شیلد 0.75*5330.000
کابل شیلد 1*5390.000کابل شیلد 1.5*5540.000
کابل شیلد 2.5*5920.000کابل شیلد 4*51.500.000
کابل شیلد 6*52.140.000کابل شیلد 10*53.600.000
کابل شیلد 0.75*6450.000کابل شیلد 1*6520.000
کابل شیلد 0.5*6370.000
کابل شیلد 1.5*6710.000کابل شیلد 0.5*7390.000
کابل شیلد 0.75*7460.000کابل شیلد 1*7550.000
کابل شیلد 1.5*7710.000کابل شیلد 2.5*71.200.000
کابل شیلد 0.5*8480.000کابل شیلد 0.75*8570.000
کابل شیلد 1*8650.000کابل شیلد 1.5*8850.000
کابل شیلد 2.5*81.580.000کابل شیلد 0.5*10550.000
کابل شیلد 0.75*10680.000کابل شیلد 1*10790.000
کابل شیلد 1.5*101.040.000کابل شیلد 2.5*101.740.000
کابل شیلد 0.5*12670.000کابل شیلد 0.75*12870.000
کابل شیلد 1*12960.000کابل شیلد 1.5*121.230.000
کابل شیلد 2.5*122.080.000کابل شیلد 0.75*141.000.000
کابل شیلد 1*141.160.000کابل شیلد 1.5*141.500.000
کابل شیلد 0.5*16930.000کابل شیلد 0.75*161.120.000
کابل شیلد 1*161.300.000کابل شیلد 1.5*161.750.000
کابل شیلد 2.5*163.000.000کابل شیلد 0.5*201.130.000
کابل شیلد 0.75*201.370.000کابل شیلد 1*201.500.000
کابل شیلد 1.5*202.170.000کابل شیلد 2.5*203.400.000
کابل شیلد 0.5*241.280.000کابل شیلد 0.75*241.630.000
کابل شیلد 1*241.830.000کابل شیلد 1.5*242.560.000
کابل شیلد 2.5*244.500.000کابل شیلد 0.5*301.600.000
کابل شیلد 0.75*302.000.000کابل شیلد 1*302.300.000
کابل شیلد 1.5*303.100.000کابل شیلد 0.5*402.050.000
کابل شیلد 0.75*402.650.000کابل شیلد 1*403.180.000
کابل شیلد 1.5*404.720.000
کابل شیلد 0.75*2*2525.000کابل شیلد 1*2*2630.000

سیم خشک کسری

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصولقیمت (ریال)
سیم 0.5 خشک23.000سیم 0.75 خشک34.000
سیم 1 خشک41.000سیم 1.5 خشک61.000
سیم 2.5 خشک97.000سیم 4 خشک157.500
سیم 6 خشک230.000

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل‌های برقی و تلفنی، انواع کابل‌های تخصصی ابزار دقیق، کواکســیال، کابل‌های شبکه، کابل‌های انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان و تامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می‌باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید .

0213392316709127796852

انواع کابل کسری

کابل تخت کسری
کابل خشک کسری
کابل افشان کسری
کابل زمینی کسری

سیم نسوز کسری

سیم نسوز از جمله سیم‌هایی است که دارای پوشش ضد آتش بوده و در مدل‌های مختلف تولید شده است. سیم نسوز با عایق پی‌وی‌سی می‌تواند تا دمای 90 درجه سانتی گراد را نیز تحمل کند. به همین دلیل در مواردی مانند هیتر‌های الکتریکی و اجاق‌ها و تنور‌های برقی استفاده می‌شود. برخی دیگر از سیم‌های نسوز دارای روکش فایبرگلاس هستند و دمای 750 درجه سانتی گراد را تحمل می‌کنند.

این سیم‌ها در دکل‌های نفتی، صنایع کشتی سازی؛ صنایع پتروشیمی‌ و پالایشگاهی استفاده می‌شوند. برند کسری انواع سیم نسوز در سطح مقطع 1.5، 2.5، 4، 6؛ 10، 16، 25، 35، 50، 70، 95؛ 120، 150، 185، 240 و 300 میلی متر مربع را تولید می‌کند. سیم نسوز کسری با قیمت مناسب عرضه می‌شود. سیم نسوز کسری مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ارائه و تولید می‌شود. برای دریافت قیمت دقیق و به روز این سیم‌ها با ما در تماس باشید.

سیم کیسه ای کسری

سیم کیسه ای از جمله سیم‌هایی است که تحت عنوان سیم افشان خشک خوانده می‌شود و دارای عایق پی‌وی‌سی است. به صورت موازی در کنار هم قرار می‌گیرند و در نهایت عایق از جنس پی‌وی‌سی آن را می‌پوشاند. کابل کیسه ای می‌تواند به عنوان کابل تغذیه‌ای استفاده شود. از کاربردهای این سیم می‌توان به کابل پاور تجهیزات تصویری و صوتی و کابل پاور تحهیزات اداری اشاره نمود.

برند کسری انواع سیم کیسه ای را تهیه و تولید می‌کند. کسری از برندهای ایرانی است و با کیفیت‌ترین سیم و کابل را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید سیم کیسه ای کسری اصل به نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است که انواع تجهیزات الکتریکی را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید و اطلاع از لیست قیمت انواع سیم کیسه ای با ما همراه باشید. سیم کیسه ای کسری در ابعاد 0.5 + 2 عرضه می‌شود و از قیمت 2300 تومان شروع می‌شود.

5/5

🔥 مشاهده به روزترین لیست قیمت سیم و کابل برندهای معتبر ایرانی در بازار لاله زار در معتبرترین نمایندگی سیم و کابل

5/5

سیم نایلونی کسری

سیم نایلونی، جزء سیم‌های دو رشته محسوب می‌شود. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه می‌شوند. سیم نایلونی در وسایل برقی با توان مصرفی کم مانند اتو، لوستر‌ها و سیم سیار استفاده می‌شود. سیم نایلونی کسری از دو رشته نازک تهیه شده است و در ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید شده است. سیم نایلون کسری دارای روکش سفید رنگ است. مهم‌ترین نکته در خصوص این سیم قرار دادن در محیط امن و دور از ضربه و رطوبت است؛ چرا که کاملا ظریف و حساس طراحی شده است و هر گونه مشکلات محیطی به آن آسیب وارد می‌کند.

به همین دلیل سعی کنید از حرارت بالا و مواد شیمیایی کاملا دور باشد. این سیم در ابعاد 0.5 * 2، 0.75 * 2، 1 * 2، 1.5 * 2، 2.5* 2 عرضه می‌شود. سیم‌های نایلونی در حلقه‌های 100 متری بسته بندی می‌شود و به فروش می‌رسد. تا حد امکان سعی کنید؛ برای استعلام قیمت دقیق و به روز سیم نایلونی کسری به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. قیمت ‌سیم نایلونی بسته به سایز از 300 هزار تومان تا 900 هزار تومان متغیر است. استاندارد این سیم ISIRI(607)41 می‌باشد.

کابل خشک کسری

کابل خشک کسری از سیم‌های آلومینیومی ‌مسی است و به دو صورت عایق دار از جنس پی‌وی‌سی و بدون عایق ارائه می‌شود. این کابل‌ها از انعطاف پذیری کمی‌برخوردار هستند و دارای ولتاژ اسمی‌300 تا 500 ولت می‌باشند. ابعاد این کابل بسته به سطح مقطع متفاوت از 0.5، تا 1 متغیر است. مدل‌های دیگری از این کابل وجود دارد که دارای ولتاژ اسمی ‌450 تا 750 بوده و ابعاد سطح مقطع آن از 1 میلی متر بیشتر است. در اصطلاح کابل‌هایی وجود دارد که تحت عنوان NYY خوانده می‌شود و دارای استاندارد VDE است. کابل خشک در موارد مختلفی مانند سیم کشی ساختمان استفاده می‌شود. این کابل به دلیل داشتن تنوع بالا و مقاومت فوق العاده در موارد مختلف استفاده می‌شود.

از مهم‌ترین ملاحظاتی که در استفاده از این کابل مد نظر است؛ عدم دفن آن در زمین و زیر بتن می‌باشد. برند کسری این کابل را کاملا مطابق با استاندارد‌های ملی و بین المللی طراحی و تولید کرده است. برای تهیه و خرید انواع کابل خشک کسری به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش از جمله فروشگاه‌های ارائه دهنده محصولات این برند است. ابعاد این محصول کاملا متنوع و به صورت 16 * 1، 35 * 1، 95 * 1، 70 * 1، 2.5 * 2، 6 *2، 25 *2، 16 * 2، 6 * 3، 16 * 3، 35 * 3، 16 + 35* 3، 35 + 70* 3، 1 * 4، 1.5* 4، 4 * 4، 10 * 4، 25 * 4، 1.5 * 5 ارائه می‌شود. برای تهیه و خرید این کابل‌ها از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید. برای دریافت مشاوره و کسی اطلاعات بیشتر پیرامون سایر محصولات برند کسری با کارشناسان فروشگاه سیم و کابل ستایش در تماس باشید.

بروزرسانی 23 فروردین

امتیاز محصول ‌
5/5

برندهای دیگر سیم و کابل