"> کابل افشان قابل انعطاف سبک و معمولی به همراه لیست قیمت- ستایش

دریافت مشاوره رایگان

📌 سیم و کابل ستایش

عرضه کننده و نمایندگی برترین برندهای سیم و کابل ایرانی در بازار لاله زار تهران همراه با به روزترین لیست قیمت سیم و کابل

کابل افشان

کابل افشان چیست

کابل‌افشان ( کابل قابل انعطاف یا کابل انعطاف پذیر ) از دو یا چند سیم تک رشته افشان که هادی آن از جنس فلز مس بوده و عایق به کار رفته در سیم‌های آن نیز در کابل‌های سبک آمیزه پلیمر PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/D و در کابل‌افشان قدرت آمیزه پلیمر PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/A می باشد تشکیل شده است.
از کابل‌افشان سبک به عنوان کابل‌های ورودی و اتصال در وسایل برقی، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است .

از کابل‌افشان قدرت برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد استفاده می گردد .

 از جمله مهم ترین ویژگی های کابل‌افشان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• سرعت تغذیه مسیر تا ۲۴۰ متر در دقیقه.
• استحکام بالا در پیچ و خم شدن
• برای استرس مکانیکی بالا در فرآیندهای چرخش
• بازدارنده شعله و خود خاموش
• قطر کوچک خارجی
• وزن کابل کوچک

کابل افشان البرز اعتماد
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲x0.751.950.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X12.350.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X1.532.700افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X2.552.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X479.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X6112.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X10190.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X16310.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X0.752.700.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X13.350.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X1.545.100افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X2.573.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X4112.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X6160.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X10272.000
افشان فیلر دار ۳X16272.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X25670.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X50+251.660.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X25+16768.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X35870.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X35+161.000.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X501.450.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۱X0.753.500.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴X14.300.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x1.558.500افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x2.594.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x4146.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x6209.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x10356.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x16550.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x25870.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵X0.754.300.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x15.300.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x1.572.500
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x2.5116.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x4179.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x6257.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x10440.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x16682.000
جوش افشان ۱۲ سایز ۱x25250.000جوش افشان ۱۴ سایز ۱x35360.000
جوش افشان ۱۶ سایز ۱x50500.000جوش افشان ۱۸ سایز ۱x70700.000
جوش افشان ۲۰ سایز ۱x95950.000
کابل کنترل افشان ۷x0.75-کابل کنترل افشان ۷x1-
کابل کنترل افشان ۷x1.5-کابل کنترل افشان ۷x2.5-
کابل کنترل افشان ۱۰x0.75-کابل کنترل افشان ۱۰x1-
کابل کنترل افشان ۱۰x1.5-کابل کنترل افشان ۱۰x2.5-
کابل مفتول کولری ۴x13.700.000کابل مفتول کولری ۴x1.55.200.000
کابل مفتول کولری ۵x14.600.000کابل مفتول کولری ۵x1.56.400.000
کابل مفتول زمینی ۲x1.535.000کابل مفتول زمینی ۲x2.554.000
کابل مفتول زمینی ۲x486.000کابل مفتول زمینی ۲x6120.000
کابل مفتول زمینی ۲x10193.000کابل مفتول زمینی ۲x16320.000
کابل مفتول زمینی ۳x6173.000کابل مفتول زمینی ۳x10285.000
کابل مفتول زمینی ۳x25+16800.000کابل مفتول زمینی ۳x35+161.040.000
کابل مفتول زمینی ۴x4155.000کابل مفتول زمینی ۴x6225.000
کابل مفتول زمینی ۴x10356.000کابل مفتول زمینی ۴x16570.000
کابل مفتول زمینی ۵x4185.000کابل مفتول زمینی ۵x6272.000
کابل مفتول زمینی ۵x10450.000کابل مفتول زمینی ۵X16700.000

سایز بندی کابل افشان

کابل افشان

سایز بندی کابل‌افشان از ۰٫۵ شروع می شود و تا ۵۰۰ ادامه دارد. به شرح کلی تر سایز بندی شامل موارد۰٫۵ – ۰٫۷۵ – ۱ – ۱٫۵ – ۲٫۵ – ۴ – ۶ – ۱۰ – ۱۶ – ۲۵ – ۳۵ – ۵۰ – ۷۰ – ۹۵ – ۱۲۰ – ۱۵۰ – ۱۸۵ – ۲۴۰ – ۳۰۰ – ۴۰۰ – ۵۰۰ است.

کابل افشان البرز الکتریک
نوع محصول قیمت واحد (ریال)نوع محصول قیمت واحد (ریال)
کابل کیسه‌ای البرز ۲x0.54.002.000کابل کیسه‌ای البرز ۲x0.755.745.000
کابل کیسه‌ای البرز ۲x16.920.000کابل کیسه‌ای البرز ۲x1.59.975.000
کابل کیسه‌ای البرز ۲x2.514.763.000
کابل افشان البرز ۲x0.54.245.000کابل افشان البرز ۲x0.756.480.000
کابل افشان البرز ۲x17.800.000کابل افشان البرز ۲x1.510.850.000
کابل افشان البرز ۲x2.517.175.000کابل افشان البرز ۲x426.312.500
کابل افشان البرز ۲x637.585.000کابل افشان البرز ۲x10652.500
کابل افشان البرز ۳x0.56.525.000
کابل افشان البرز ۳x0.758.775.000کابل افشان البرز ۳x110.995.000
کابل افشان البرز ۳x1.515.506.000کابل افشان البرز ۳x2.524.325.000
کابل افشان البرز ۳x437.500.000کابل افشان البرز ۳x654.625.000
کابل افشان البرز ۳x10915.000کابل افشان البرز ۳x161.410.000
کابل افشان البرز ۳x252.115.000کابل افشان البرز ۳x352.864.000
کابل افشان البرز ۳x504.350.000کابل افشان البرز ۳x706.150.000
کابل افشان البرز ۳x957.845.000کابل افشان البرز ۳x25+162.633.000
کابل افشان البرز ۳x35+163.488.000کابل افشان البرز ۳x50+254.650.000
کابل افشان البرز ۳x70+357.065.000کابل افشان البرز ۱x952.593.000
کابل افشان البرز ۱x1203.188.000کابل افشان البرز ۴x0.58.362.000
کابل افشان البرز ۰٫۷۵*۴۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰
کابل افشان البرز ۴x114.094.000کابل افشان البرز ۴x1.520.000.000
کابل افشان البرز ۴X2.531.563.000کابل افشان البرز ۴X449.500.000
کابل افشان البرز ۴X672.063.000کابل افشان البرز ۴X101.194.000
کابل افشان البرز ۴X161.844.000کابل افشان البرز ۴X252.917.500
کابل افشان البرز ۴X354.290.000کابل افشان البرز ۵X1.525.155.000
کابل افشان البرز ۵X2.539.530.000کابل افشان البرز ۵X4607.500
کابل افشان البرز ۵X6878.000کابل افشان البرز ۵X101.512.000
کابل افشان البرز ۵X162.349.000کابل افشان البرز ۵X253.907.500
کابل افشان البرز ۵X355.142.000
کابل مفتول NYY البرز ۱x16495.000کابل مفتول NYY البرز ۱x25707.500
کابل مفتول NYY البرز ۱x35998.600کابل مفتول NYY البرز ۱x501.389.500
کابل مفتول NYY البرز ۱x701.962.500کابل مفتول NYY البرز ۱x952.710.000
کابل مفتول NYY البرز ۳x1.5173.000کابل مفتول NYY البرز ۳x2.5243.000
کابل مفتول NYY البرز ۳x4366.000
کابل مفتول NYY البرز ۱x1203.499.000کابل مفتول NYY البرز ۱x1504.286.000
کابل مفتول NYY البرز ۳X70+357.700.000کابل مفتول NYY البرز ۳X95+509.145.000
کابل مفتول NYY البرز ۴x1.5225.000
کابل مفتول NYY البرز ۱x1855.353.000کابل مفتول NYY البرز ۱x2406.500.500
کابل مفتول NYY البرز ۱x3008.688.500کابل مفتول NYY البرز ۲x1.5101.200
کابل مفتول NYY البرز ۲x2.5172.900کابل مفتول NYY البرز ۲X4258.000
کابل مفتول NYY البرز ۲X6381.900کابل مفتول NYY البرز ۲X10664.500
کابل مفتول NYY البرز ۳X6558.500کابل مفتول NYY البرز ۳X10939.000
کابل مفتول NYY البرز ۳X25+162.579.000کابل مفتول NYY البرز ۳X35+163.410.000
کابل مفتول NYY البرز ۳X50+254.642.500کابل مفتول NYY البرز ۴X4495.000
کابل مفتول NYY البرز ۴X2.5319.800کابل مفتول NYY البرز ۴x6717.900
کابل مفتول NYY البرز ۴x101.213.500کابل مفتول NYY البرز ۴x161.922.500
کابل مفتول NYY البرز ۵x6891.000کابل مفتول NYY البرز ۵x101.542.000
کابل مفتول NYY البرز ۵x162.372.000
کابل مفتول کولری البرز ۴x112.806.000کابل مفتول کولری البرز ۴x1.518.705.000
کابل مفتول کولری البرز ۵x116.290.000کابل مفتول کولری البرز ۵x1.523.295.000
کابل سازمانی البرز ۱x6+6405.000کابل سازمانی البرز ۱x10+10613.500
کابل سازمانی البرز ۳x6+6757.500کابل سازمانی البرز ۳x10+101.233.000
کابل کواکسیال البرز ۴٫۵C 2V82.500
کابل شیلددار البرز ۲x1122.500کابل شیلددار البرز ۲x1.5145.900
کابل شیلددار البرز ۲x2.5210.000کابل شیلددار البرز ۳x1.5197.000
کابل شیلددار البرز ۳x2.5294.800کابل شیلددار البرز ۴x1.5246.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x1667.000کابل آلومینیوم البرز ۱x2597.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x35125.000کابل آلومینیوم البرز ۱x50163.000
کابل آلومینیوم البرز ۲x25267.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x70222.000کابل آلومینیوم البرز ۱x95291.000
کابل آلمینیوم البرز ۳x50+25558.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x120355.000کابل آلومینیوم البرز ۱x150458.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x185561.000کابل آلومینیوم البرز ۱x240684.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x300880.000
کابل آلومینیوم البرز ۲x10141.000کابل آلومینیوم البرز ۲x16185.000
کابل آلومینیوم البرز ۴x10209.000کابل آلومینیوم البرز ۴x16285.000
کابل آلمینیوم البرز ۳x25+16374.000کابل آلمینیوم البرز ۳x35+16462.000
کابل RG59 ساده البرز۶۷٫۵۰۰کابل RG59 ترکیبی البرز۹۴٫۵۰۰
کابل تلفنی ۲ زوجی (مسی ۰٫۶)۵۱٫۷۵۰کابل تلفنی ۴ زوجی (مسی ۰٫۶)۹۲٫۲۵۰
کابل تلفنی ۶ زوجی (مسی ۰٫۶)۱۳۲٫۰۰۰کابل تلفنی ۱۰ زوجی (مسی ۰٫۶)۲۱۸٫۲۵۰
کابل تخت ۱۶*۳۱٫۵۴۰٫۰۰۰

کابل افشان نرم

کابل‌ها به سه نوع کابل افشان، کابل نیمه‌افشان و کابل مفتولی دسته بندی می‌شوند.

یکی از پرکاربردترین آنها به علت سطح انعطاف پذیری، کابل افشان نرم می‌باشد.

کابل افشان نرم نام دیگر کابل افشان است که مجموعه‌ای از چند رشته سیم و ایجاد یک روکش عایق،آن را ایجاد می کند. علت این نام گذاری و به کار بردن کلمه‌ی نرم برای این نوع کابل ، سطح انعطاف پذیری بالای آن است که امکان استفاده از آن در هر نوع محیطی با هر نوع خمش و پیچشی در محل نصب را ایجاد کرده و از میزان کارآیی آن و طول عمر آن نیز کاهش نیابد.

جنس رسانایی که در تولید کابل افشان استفاده می‌شود، مسی است زیرا رسانایی مس از هر نوع هادی دیگر بیشتر است و با نظر به انعطاف پذیری بالایی که در این نوع کابل وجود دارد و همان طور مقاومت بالایی که جهت عبور جریان برق دارند، در موارد فراوانی به کار برده می‌شوند. 

خصوصیات کابل نرم

۱٫ یکی از خصوصیات کابل افشان نرم،انعطاف پذیر بودن بالای آن می باشد زیرا این کابل‌ها را به آسانی می‌توان خم کرد و یا به شکل دلخواه در آورد.

۲٫ به علت همان ویژگی انعطاف پذیر بودن کابل افشان ، این مدل کابل دچار شکستگی و یا خرابی نمی‌شود، به همین دلیل برای مدتی طولانی میتوان از این کابل استفاده نمود،چون طول عمر این نوع از کابل‌ها زیاد است.

۳٫ کابل افشان نرم، قابلیت عبور دادن ولتاژ را در یک محدوده مشخص دارد. در این نوع کابل، ولتاژ‌های بیشتر از ۳۰۰ولت و کمتر از ۵۰۰ولت عبور داده می‌شود.

۴٫ مقاومت ویژه در کابل افشان در سطح بالایی است و در مقایسه با سایر کابل‌ها، می‌توانیم بگوییم که مقاومت ویژه‌ی کابل افشان از دیگر کابل‌ها بیشتر می باشد.

۵٫ کابل افشان از جمع چند سیم تک رشته درکنار یک عایق تشکیل شده است. عایق استفاده شده در کابل افشان از جنس مس است زیرا رسانایی مس از آلومینیوم بیشتر و این مورد موجب بالا بردن توان کابل در جریان عبور می شود. عایق به کار برده شده برای کابل افشان نیز از جنس یو‌پی‌وی‌سی است تا مقاومت در برابر جریان را در سطح بالایی نگه دارد.

۶٫ کابل افشان قابلیت عبور شدت جریان مشخصی را دارد. حال در مقایسه‌ی دو سطح مقطع یکسان از کابل افشان و سیم استخوانی نتیجه می‌شود شدت جریان عبوری از کابل افشان کمتر می‌باشد، چرا که مقاومت ویژه‌ی کابل افشان بیشتر است و علاوه بر این جریان عبوری از کابل با مقاومت ویژه رابطه عکس دارد.

۷٫ چون کابل افشان نرم دارای انعطاف پذیری بالا و همان طور نرمی زیاد می باشد، بایستی از آن‌ها در فاصله‌های کمتر استفاده کرد،زیرا کارایی آن‌ها در فاصله‌های بیشتر، کاهش میابد. به عنوان مثال در سیم کشی منازل امکان بهره گیری از این نوع کابل وجود دارد.

کابل افشان کسری
نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۵۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۷۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۸۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۱۱۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۱۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۲۲۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۲۴۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۲۷۱۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۲۱٫۱۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۷۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۱۰۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۳۱۲۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۱۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳۲۶۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۳۴۲۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۳۵۹۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۳۱٫۰۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۳۱٫۵۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۳٫۲۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳۳٫۸۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۵۰*۳۴٫۶۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳۵٫۶۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰*۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۹۵*۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۴۹۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۷۰+۱۲۰*۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰+۱۵۰*۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۱۲۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۱۵۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۲۰۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۴۳۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۴۵۳۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۴۷۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۴۱٫۳۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۴۳٫۳۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۴۴٫۴۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۱۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۱۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۱۹۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۶۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵۴۲۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۵۶۹۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۵۹۷۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۵۱٫۶۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۵۲٫۵۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۵۴٫۲۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵*۵۵٫۴۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۱۷۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۶۲۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۶۲۶۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۳۶۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۷۲۰۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷۲۶۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۷۲۹۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷۳۸۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۷۶۷۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۷۱٫۲۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۷۱٫۷۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۷۳٫۰۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۸۲۲۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸۳۰۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۸۳۴۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸۴۷۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۸۸۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰۲۹۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰۳۹۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۰۴۳۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰۵۹۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰۱٫۰۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲۳۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲۴۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۲۵۱۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲۷۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴۵۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۴۶۲۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴۸۶۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶۴۷۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶۶۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۶۶۹۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶۹۵۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶۱٫۷۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰۶۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰۸۲۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۲۰۹۰۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰۲٫۱۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۷۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۹۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۱٫۰۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴۱٫۴۹۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴۲٫۷۴۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰۹۲۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰۱٫۲۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۳۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰۱٫۹۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰۱٫۷۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۰۱٫۰۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۵۰۲٫۸۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۶۰۳٫۰۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۶۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰
مهار ۱٫۵*۱۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰مهار ۱٫۵*۱۶۱٫۶۳۰٫۰۰۰

تفاوت کابل افشان و کابل مفتولی

کابل افشان

کابل‌افشان با کابل مفتولی تفاوت های زیادی دارد. کابل افشان منعطف است و نمی شکند، برای مکان های متحرک استفاده می شود و برای پیچاندن کابل ها به هم مناسب است. کابل های مفتولی برای مکان های ثابت وزمینی استفاده می شوند ومقاومت و قیمت کمتری نسبت به کابل‌افشان دارند.

• یکی از تفاوت های کابل افشان و کابل مفتولی در انعطاف پذیری آن ها است. کابل های هادی افشان در مقایسه با کابل مفتولی انعطاف پذیری بیشتری دارد. این انعطاف پذیری بیشتر منجر می شود تا کابل افشان برای به کارگیری در مکان هایی که تحرک وجود دارد یا پیچش مکرر ایجاد می گردد گزینه مناسبی باشد .

• اختلاف در مقاومت اهمی در کابل مفتولی بیشتر از کابل افشان می باشد. این تفاوت به علت وجود رشته های هادی با طول پیچش مشخص در هادی کابل های افشان می باشد.

• مقاومت در برابر ساییدگی و خوردگی تفاوت دیگری است که در کابل مفتولی این مقاومت بیشتر است.

• کابل افشان به خاطر نوع انعطاف پذیری اش و عملکرد بهتر کاربری متفاوتی دارد و در ماشین آلات و تابلو های فرمان مورد استفاده قرار می گیرد.

• کابل مفتولی از کابل افشانی قیمت کمتری داشته و کابل های افشان به علت ویژگی شکل پذیری که دارد، نمی شکند.

• هزینه تمام شده برای کابل مفتولی کمتر از کابل افشانی خواهد بود.

• به کارگیری از کابل های مفتولی به دلیل رشته های کمتر و یک رشته ای بودن هادی آن، احتمال اتصالی را به مراتب کاهش می دهد.

• یکی از علل مهم تفاوت قیمت کابل افشان و دیگر کابل ها مقدار ولتاژ کاری کابل هاست، بر این اساس چهار نوع کابل فشار ضعیف (LV)، فشار متوسط (MV)، کابل فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV) وجود دارند.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷ – ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

انواع کابل افشان

کابل افشان آلومینیومی

با افزایش بی‌سابقه قیمت در مس ، عمده ای از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سیم و کابل تصمیم به جایگزینی آلومینیوم به جای مس گرفته اند. در سیستم‌های انتقال و توزیع نیروی برق، این جایگزینی انتخاب مناسبی است اما در مصارف عمومی و سیم کشی ‌های داخلی ، به خصوص در هادی‌‌های افشان و مقاطع کوچک دچار اشکالات فنی است.

فلز آلومینیوم مانند مس به خوبی غلطک پذیر نیست و رشته‌های نازک آن توانایی لازم را جهت مقابله با نیروهای وارده ندارند . در مقایسه با مس، استقامت مکانیکی آلومینیوم بسیار کمتر می باشد و اگر بر روی رسانای آلومینیومی فعالیت های مکانیکی انجام پذیرد ، رسانایی آن تغییر کمی می کند .

فلز آلومینیوم به علت مقاومت الکتریکی بالا، بالا بودن ضریب انبساط خطی، احتمال خوردگی و اکسید شدن در مجاورت با سایر فلزات ، احتمال خارج شدن از محل اتصال در پی تغییرات دما و قطعی رشته‌های این نوع هادی بر اثر فشار اتصالات ،  جهت به کارگیری در هادی های نوع افشان مناسب نمی باشد .

یکی از نواقص کاربرد آلومینیوم در تجهیزات برقی ، ایجاد پوسته‌ای نازک و سخت از اکسید آلومینیوم بر روی سطح آن است . هر چند این پوسته جهت جلوگیری از خوردگی آلومینیوم ارزشمند می باشد اما از رسانایی آن به خصوص در نقاط اتصال می کاهد .

افزون بر این ، عامل دیگری نیز کاربرد آلومینیوم را به خصوص در کابل کشی با سختی مواجه ساخته است و آن نقطه تسلیم پایین این فلز و توانایی کم آن در مقابل تنش های وارده است .

کابل افشان سبک

 

سیم و کابل با یکدیگر فرق دارند اما ویژگی افشان بودن در مورد هر دو صادق است. هرگاه هر رشته از رشته های داخلی کابل بین ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ میلی متر قطر داشته باشد و از کنار هم قرار گرفتن این هادی ها سطح مقطع مورد انتظار ما ساخته شود. به این نوع از هادی افشان می گویند.

به طور مثال از مجموع ۳۰ هادی با قطر ۰٫۲۵ میلی متر در کنار یکدیگر ( با یک لایه عایق روکش به دور آن ها)، یک سیم افشان با سطح مقطع ۱٫۵ میلی متر مربعی تولید خواهد شد. البته همانگونه که توضیح داده شد، این ویژگی در مورد کابل افشان نیز صدق می کند، به طور مثال از قرارگیری ۷۶۵ هادی با قطر ۰٫۵ میلی متر مربع در کنار یکدیگر ( با دو لایه روکش – عایق – ژاکت )، یک کابل افشان با سطح مقطع ۱۵۰ میلی متر مربعی تولید خواهد شد.

کابل های انعطاف پذیر با هادی افشان از جنس مس با مصارف و کاربرد خانگی و ماشین آلات برقی کوچک توسط بار مکانیکی، کابل سبک محسوب می شوند. نباید از این کابل ها انتظار استحکام فیزیکی و حرارتی بالا را داشت؛ با توجه به این موضوع ، نصب و استفاده از کابل سبک در کابل کشی های خارج از ساختمان، تجهیزات صنعتی و دستگاه های گرمایشی جایز نیست.

 کاربرد کابل افشان‌سبک

کابل افشان‎‌گرد

از کنار هم قرار گرفتن رشته‌های مس آنیل شده، هادی افشان این کابل را تشکیل داده اند که جهت محافظت از آن‌ها روکش و عایقی از جنس PVC نوع A با ضخامت های ۲٫۴ میلی متر و ۱٫۴ میلی متر را به کار می گیرند.

میانگین قطر خارجی کابل‌افشان گرد معادل ۳۵٫۹ میلی متر می باشد که باعث شده این محصول در تقسیم بندی کابل‌های سنگین انعطاف پذیر افشان قرار بگیرد. حداکثر دمای ایجاد شده ی هادی ۷۰ درجه‌ی سانتی گراد می باشد و کابل گرد دارای ولتاژ نامی معادل با ۶۰۰  تا ۱۰۰۰ ولت می باشد که انتقال جریان الکتریکی و تحمل بار را به درستی به پایان می رساند.

در بستر های خشک و نمناک برای تغذیه ی منابع تأسیساتی هنگامی که انعطاف پذیری مورد هدف باشد، مکان استفاده از کابل‌افشان گرد  فراهم بوده به شرط آن که حدود مجاز استفاده از محصول را رعایت شود.

اغلب کابل‌افشان به شکل گرد طراحی می شود اما با اینکه برای مصرف عمومی بسیار پرکاربرد می باشد ، ساختار آن دارای نقطه ضعف‌هایی می باشد. در طی سال‌های گذشته از تولید کابل‌افشان در نقش کابل عادی در صنعت مورد توجه بود.

از این کابل ها اغلب در کارخانه‌های تولیدی اتوماتیک، عمومی و انرژی هایی که قابلیت نوسازی در آن ها وجود دارد مورد کارکرد واقع می شوند. اما امروزه کابل‌افشانی که به شکل تخت تولید می شود، بهترین جانشین کابل گرد است. این نوع کابل جهت تامین برق و انتقال داده ها در دستگاه های طبی، نیمه هادی، و هواپیما‌های غیرنظامی در مقایسه با دیگر گزینه‌ها راه حل مناسبی می باشد.

کابل‌های تخت در اصل تمایلی چندانی به پیچیده شدن روی قرقره ندارند و برای شرکت‌های تولید کننده جرثقیل‌های سقفی بیشتر مورد توجه هستند.

کابل افشان مغان
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲x0.755.650.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X17.070.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X1.59.750.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X2.515.590.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X423.390.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X632.480.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X1055.280.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲x0.54.120.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X0.758.180.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X19.720.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X1.513.320.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X2.522.090.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X432.940.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X646.840.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X1078.580.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X161.250.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X252.070.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X503.940.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X705.630.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X956.830.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X35+163.040.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X50+254.130.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X70+356.240.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X0.7510.550.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X112.370.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X1.517.640.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X2.528.820.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X444.100.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X661.880.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X10104.450.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X161.820.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X252.650.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X353.920.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x1.522.350.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x2.537.180.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x451.530.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x673.640.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x10136.850.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x162.050.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x253.670.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x355.040.000
کابل افشان مغان۱x952.650.000کابل افشان مغان۱x1203.250.000
کابل مفتول NYY مغان ۲x4260.000کابل مفتول NYY مغان ۲x6370.000
کابل مفتول NYY مغان ۲x10570.000کابل مفتول NYY مغان ۳x6480.000
کابل مفتول NYY مغان ۳x10890.000کابل مفتول NYY مغان ۳x25+162.420.000
کابل مفتول NYY مغان ۳x35+163.100.000کابل مفتول NYY مغان ۳x50+254.270.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x4470.000کابل مفتول NYY مغان ۴x6660.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x101.070.000کابل مفتول NYY مغان ۴x161.820.000
کابل مفتول NYY مغان ۵x101.420.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x628,000کابل مفتول NYY مغان ۴x1045,000
کابل کولری مغان ۴x111.740.000کابل کولری مغان ۴x1.516.640.000
کابل کولری مغان ۵x114.700.000کابل کولری مغان ۵x1.520.590.000

تقسیم بندی کابل افشان بر اساس ولتاژ نامی

کابل‌افشان با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰ ولت بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۲ ( ۶۰۷ ) و یا استاندارد بین المللی ۶۰۲۲۷ IEC 52 و کابل‌افشان با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۵۳ ( ۶۰۷ ) و یا استاندارد بین المللی ۶۰۲۲۷ IEC 53 تولید و عرضه می گردند . در این بین به گروه اول اصطلاحا” کابل های انعطاف پذیر ( کابل‌افشان ) سبک گفته می شود .

کابل‌افشان سبک دارای هادی از جنس مس آنیل شده گروه ۵ ( انعطاف پذیر – افشان ) مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۸۴ یا استاندارد بین المللی ۶۰۲۲۸ IEC می باشند .

این نوع از کابل ها را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ، به کار برد .

عایق کابل‌افشان

در عایق این کابل ها از آمیزه پی وی سی از نوع  PVC/D استفاده شده است.روکش این کابل ها آمیزه پی وی سی  از نوع PVC/ST5   می باشد  و رنگ روکش مشکی یا سفید است .

سطح مقطع هادی در کابل های انعطاف پذیر سبک ۵/۰ و ۷۵/۰ میلی متر مربع بوده و به صورت دورشته گرد و تخت و ۳ یا ۴ رشته گرد تولید می گردند .

در کابل های گرد رشته ها به هم تابیده شده اما در کابل های تخت رشته ها به صورت موازی در داخل کابل قرار می گیرند . ضخامت عایق در این نوع از کابل ها ۵/۰ میلی متر و ضخامت روکش در آنها ۶/۰ میلی متر می باشد .

کابل افشان سکتور

کابل نیمه افشان سکتور

این گروه از محصولات بر اساس استاندارد ملی ۱-۳۵۶۹ ISIRI ( IEC 60502-1 ) با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت تا سطح مقطع هر رشته ۲۴۰ میلی متر مربع تولید می گردند .

ساختار کابل افشان

کابل‌افشان تعدادی سیگنال را در یک روکش خارجی ساخته شده از PVC یا پلی اتیلن ترکیب می کنند. روکش باعث ناهموارتر شدن کابل و محافظت مکانیکی می شود. غالباً از آلومینیوم در زیر سطح عایق برای ایجاد محافظت الکترومغناطیسی استفاده می شود. برای تقویت بیشتر مقاومت مکانیکی ، هر رسانا می تواند یک عایق جداگانه داشته باشد.این کابل هادی جریان برق است.

کابل افشان خراسان
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کولری خراسان ۴x1.5263.000کابل کولری خراسان ۵x1.5323.000
کابل افشان خراسان ۲x0.7582.000کابل افشان خراسان ۲x1101.000
کابل افشان خراسان ۲x1.5139.000کابل افشان خراسان ۲x2.5223.000
کابل افشان خراسان ۲x4342.000کابل افشان خراسان ۲x6483.000
کابل افشان خراسان ۲x10828.000کابل افشان خراسان ۲x161.265.000
کابل افشان خراسان ۳x0.75109.000کابل افشان خراسان ۳x1135.000
کابل افشان خراسان ۳x1.5195.000کابل افشان خراسان ۳x2.5314.000
کابل افشان خراسان ۳x4472.000کابل افشان خراسان ۳x6680.000
کابل افشان خراسان ۳x101.170.000کابل افشان خراسان ۳x161.800.000
کابل افشان خراسان ۳x252.810.000کابل افشان خراسان ۳x353.870.000
کابل افشان خراسان ۳x505.500.000کابل افشان خراسان ۳x707.660.000
کابل افشان خراسان ۳x25+163.320.000کابل افشان خراسان ۳x35+164.350.000
کابل افشان خراسان ۳x50+256.310.000کابل افشان خراسان ۳x70+358.870.000
کابل افشان خراسان ۳x95+5012.000.000کابل افشان خراسان ۳x120+7015.200.000
کابل افشان خراسان ۴x0.75140.000کابل افشان خراسان ۴x1177.000
کابل افشان خراسان ۴x1.5249.000کابل افشان خراسان ۴x2.5397.000
کابل افشان خراسان ۴x4615.000کابل افشان خراسان ۴x6883.000
کابل افشان خراسان ۴x101.530.000کابل افشان خراسان ۴x162.370.000
کابل افشان خراسان ۴x253.690.000کابل افشان خراسان ۴x355.100.000
کابل افشان خراسان ۵x1.5310.000کابل افشان خراسان ۵x2.5495.000
کابل افشان خراسان ۵x4760.000کابل افشان خراسان ۵x61.100.000
کابل افشان خراسان ۵x101.910.000کابل افشان خراسان ۵x162.930.000
کابل افشان خراسان ۵x254.660.000کابل افشان خراسان ۵x356.420.000
کابل زمینی خراسان ۱x16576.000کابل زمینی خراسان ۱x25883.000
کابل زمینی خراسان ۱x351.205.000کابل زمینی خراسان ۱x501.650.000
کابل زمینی خراسان ۱x702.350.000کابل زمینی خراسان ۱x953.230.000
کابل زمینی خراسان ۱x1204.080.000کابل زمینی خراسان ۱x1505.000.000
کابل زمینی خراسان ۱x1856.270.000کابل زمینی خراسان ۱x2408.180.000
کابل زمینی خراسان ۱x30010.240.000کابل زمینی خراسان ۳x25+163.370.000
کابل زمینی خراسان ۳x35+164.370.000کابل زمینی خراسان ۳x50+255.850.000
کابل زمینی خراسان ۳x70+358.300.000کابل زمینی خراسان ۳x95+5011.370.000
کابل زمینی خراسان ۳x120+7014.700.000کابل زمینی خراسان ۳x150+7017.450.000
کابل زمینی خراسان ۳x185+9522.150.000کابل زمینی خراسان ۳x240+12028.900.000
کابل زمینی خراسان ۲x1.5209.000کابل زمینی خراسان ۲x2.5286.000
کابل زمینی خراسان ۲x4419.000کابل زمینی خراسان ۲x6568.000
کابل زمینی خراسان ۲x10864.000کابل زمینی خراسان ۲x161.310.000
کابل زمینی خراسان ۳x1.5268.000کابل زمینی خراسان ۳x2.5380.000
کابل زمینی خراسان ۳x4560.000کابل زمینی خراسان ۳x6775.000
کابل زمینی خراسان ۳x101.200.000کابل زمینی خراسان ۳x161.850.000
کابل زمینی خراسان ۳x252.810.000کابل زمینی خراسان ۳x353.850.000
کابل زمینی خراسان ۴x1.5328.000کابل زمینی خراسان ۴x2.5470.000
کابل زمینی خراسان ۴x4710.000کابل زمینی خراسان ۴x6990.000
کابل زمینی خراسان ۴x101.550.000کابل زمینی خراسان ۴x162.400.000
کابل زمینی خراسان ۴x253.690.000کابل زمینی خراسان ۵x1.5395.000
کابل زمینی خراسان ۵x2.5570.000کابل زمینی خراسان ۵x4870.000
کابل زمینی خراسان ۵x61.220.000کابل زمینی خراسان ۵x101.920.000
کابل زمینی خراسان ۵x162.980.000کابل زمینی خراسان ۵x254.650.000
کابل زمینی خراسان ۵x356.360.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۲x2x0.667.500کابل مخابراتی هوایی خراسان ۴x2x0.6119.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۶x2x0.6167.000کابل مخابراتی هوایی خراسان ۱۰x2x0.6263.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۴٫۵C-2V91.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۲x1153.000کابل افشان شیلدار خراسان ۲x1.5190.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۲x2.5282.000کابل افشان شیلدار خراسان ۳x1195.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۳x1.5254.000کابل افشان شیلدار خراسان ۳x2.5385.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۴x1248.000کابل افشان شیلدار خراسان ۴x1.5327.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۴x2.5488.000کابل افشان شیلدار خراسان ۵x1302.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۵x1.5400.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x16575.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x25867.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x351.200.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x501.700.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x702.385.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x953.210.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1204.010.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1505.000.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1856.150.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x2408.110.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x30010.140.000

کابل تک رشته سوپر افشان

کابل تک رشته سوپر افشان از هادی مسی افشان کلاس ۶ با انعطاف پذیری بالا و همچنین روکش از جنس ترموپلاستیک الاستومر (TPE) تولید می گردد. کابل سوپر افشان دارای سایز هایی از قبیل ۱۶*۱، ۲۵*۱، ۳۵*۱، ۵۰*۱، ۷۰*۱ و ۹۵*۱ بوده و طبق استاندارد ISIRI 1926-6 و IEC 60245-6 ساخته می شود. کابل سوپر افشان برای کابل دستگاه جوشکاری، کابل باتری و موارد مشابه دیگر کاربرد دارد.
کابل افشان تک رشته از یک لایه عایق و یک لایه روکش تولید شده است که در اصطلاح به آن کابل برق دو روکشه نیز می گویند. نوع پی وی سی استفاده شده در تولید این کابل ها و ضخامت آن موجب شده قابلیت نصب زیر زمینی یا دفنی وجود داشته باشد.

عوامل تفاوت قیمت انواع کابل افشان

کابل افشان

قیمت کابل ها با توجه به نوع کابل متفاوت است.

قیمت انواع کابل‌افشان به معیار های زیر بستگی دارد:

 • نوع کابل‌افشان
 • میزان متراژ
 • سایز کابل‌افشان
 • برند کابل‌افشان
 • میزان مقاومت و جریان عبوری از کابل

کاربرد کابل افشان

انواع مدل های کایل افشان

از کابل‌افشان می توان برای سیگنال های آنالوگ و دیجیتال و توزیع برق استفاده کرد. کابل‌افشان برای ساده سازی فیزیکی سیستم و ایجاد ارتباط دقیق بین دو قطعه مورد استفاده قرار می گیرند زیرا ایجاد ارتباط قوی بین دو قطعه با کابل های منفرد زمان بر است. در تقویت صدا ، از کابل‌افشان برای اتصال تمام میکروفون های موجود در صحنه به کنسول میکس استفاده می شود.

کابل‌افشان برخی از اتصالات را با هم ترکیب می کنند مانند: کابل سیامی که معمولاً از برق و هادی های کواکسیال تشکیل شده است.به دلیل به حداقل رساندن تعداد کابل ها در زیر حفره سقف ساختمان، از کابل افشان استفاده می کنند.

کابل افشان قدرت

کابل اقشان قدرت

یکی از انواع کابل‌افشان ،کابل‌افشان قدرت است.هادی به کار رفته در این نوع کابل، از جنس مس آنیل شده می باشد.رشته های موجود در این کابل، به هم پیچیده می باشند وعایق به کار رفته در آن ها مدل PVC/A است. از این کابل های قدرت می توان برای تامین انرژی استفاده کرد.

این کابل های قدرت، برای نیروگاه ها، مصارف صنعتی، مصارف خانگی و مکان هایی که خطر آسیب ندارند، مورد استفاده قرار می گیرند.

کابل افشان لاستیکی

یکی از محبوب ترین کابل ها در حوزه ی صنعت محسوب می شود. کابل‌افشان لاستیکی، روکش ضخیم و مقاومی دارند که باعث افزایش طول عمر آن ها می شود.

ویژگی مهم کابل‌افشان لاستیکی انعطاف پذیری و نسوز بودن است.

کابل‌افشان لاستیکی به دلیل دو ویژگی بالا در پالایشگاه ها،صنایع آب و فاضلاب،سدسازی،صنایع کشاورزی و کوره ها به کار برده می شوند. 

کابل‌افشان لاستیکی در برابر رطوبت و ساییدگی مقاومت خوبی دارد و به دلیل ضد آب بودن می تواند در مکان هایی که خورندگی وجود دارد گزینه مناسبی باشد.

کابل افشان دریایی

از جنس هادی و عایق تشکیل شده است که بخش هادی آن از نوع مس آنیل شده است ( انعطاف پذیری بالای کابل‌افشان خراسان افشار نژاد به دلیل مس موجود در بخش هادی است) که مطابق با استاندارد ملی ۳۰۸۴ ISIRI تولید می شود.

و بخش عایق کابل افشان سمنان از آمیزه PVC نوع Dمی باشد، که رنگ بندی عایق نیز طبق استاندارد ملی ۱_ ۶۰۷ ISIRI تعریف شده است.

البته روکش کابل‌افشان البرز از آمیزه PCVنوع ST5 است که رنگ آن مشکی، سفید یا مطابق در خواست مشتری تولید و عرضه می شود.

هادی کابل افشان

انواع مدل های کایل افشان

برای سهولت در حمل و نقل و نصب کابل‌افشان، هادی را از تعدادی رشته یکنواخت می سازند که این رشته ها به صورت مارپیچ به دور هم تاب خورده اند. معمولا یک سیم در وسط قرار دارد و شش سیم دیگر به دور آن تابیده می شود.

هادی های موجود در کابل‌افشان باید استاندارد ها و ویژگی های زیر را دارا باشند:

 • جنس هادی ها، مس آنیل شده با اندود یا ساده باشد.
 • قطر نامی مفتول های هر هادی یکسان باشد .
 • قطر مفتول های هر هادی از حداکثر مقادیر داده شده در استاندارد بیشتر نباشد .
 • مقاومت هر هادی در۲۰ درجه سانتیگراد بیش از حداکثر مقدار تعیین شده در استاندارد نباشد.

کابل افشان لاستیکی گرد

کابل ‌افشان لاستیکی، روکش ضخیم و مقاومی دارد که موجب افزایش طول عمر آن ها می شود. خصوصیت مهم کابل‌افشان لاستیکی انعطاف پذیری و نسوز بودن می باشد.کابل‌افشان لاستیکی به علت دو ویژگی بالا در پالایشگاه ها ، صنایع آب و فاضلاب ، سدسازی ، صنایع کشاورزی و کوره ها استفاده می شوند. کابل‌افشان لاستیکی در برابر رطوبت و ساییدگی مقاومت مناسبی داشته و به علت ضد آب بودن امکان این را دارد که در مکان هایی که خورندگی وجود دارد ، گزینه مناسبی جهت استفاده باشد.

• استاندارد مرجع : ISIRI (1926)66

• جنس هادی : مس افشان کلاس پنج

• جدا کننده: PET

• جنس عایق : آمیزه رنگی EPDM

• جنس روکش : آمیزه لاستیکی مشکی رنگ

• تعداد رشته ها : ۱، ۲، ۳ و ۴ رشته، تعداد بالاتر مطابق سفارش

• سطح مقطع : ۱٫۵ تا ۹۵ برای کابل های چند رشته، ۱٫۵ تا ۳۰۰ میلیمتر مربع برای کابل های تک رشته

• ولتاژ اسمی : ۴۵۰/۷۵۰ v

• کد کابل: H07RN-F

• کاربرد : کابل ضد آب و مقاوم در مقابل سرما، گرما و مواد نفتی دارای کاربرد در پمپ های آب، سدها، نیروگاه های آبی، تاسیسات ساحلی و فراساحلی، پالایشگاه ها، کابل ثانویه روشنایی باند فرودگاه، مراکز تصفیه فاضلاب و موارد مشابه دیگر

کابل کنترل افشان

کابلی است که جهت انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال کاربرد دارد. سیگنال آنالوگ همچون جریان های عبوری از خطوط و سایر تجهیزات و سیگنال دیجیتال مانند فرمان تابلو برق و باز و بسته کردن کلیدها . کاربرد اصلی کابل کنترل هم در این میان ارسال نتایج اندازه گیری جریان، توان، انرژی و … در تجهیزات می باشد.

• استاندارد مرجع: IEC 60227-4

• کد کابل در استاندارد ایران: ISIRI (607)75

• ولتاژ کار : ۳۰۰/۵۰۰ ولت

• جنس رسانا : مس نرم شده افشان

• جنس عایق: PVC

• جنس روکش : پی وی سی یا پلی اورتان

• رنگ روکش : مشکی یا طوسی

• تعداد رشته ها : ۲ تا ۶۱

• سطح مقطع : ۰٫۵، ۰٫۷۵، ۱، ۱٫۵ و ۲٫۵ میلیمتر مربع

• کاربرد : کابل کنترل در تجهیزات گوناگون صنعتی/ مناسب نصب در داخل ساختمان

• حروف اختصاری شناسایی کابل: NYSLY و H05VV-F

• این کابل به صورت شیلد دار ( NYSLCY یا H05VVC4-F ) با شیلد بافته شده مسی و روکش پی وی سی طوسی نیز ساخته و عرضه می شود.

کابل افشان تخت با روکش پی وی سی

• استاندارد طراحی و ساخت : IEC 60227-5

• کد کابل در استاندارد ملی: ISIRI (607)71F

• شناسه کابل H05VVH2-F:، H05VVH6-F، H07VVH2-F و H07VVH6-F

• جنس هادی : مس انیل شده خالص افشان

• جنس عایق و روکش : پی وی سی

• ولتاژ نامی : ۳۰۰/۵۰۰ ولت تا سطح مقطع ۱ mm² و ۴۵۰/۷۵۰ ولت برای سطح مقاطع بالاتر از ۱ میلی متر مربع

• تعداد رشته : ۳ تا ۲۴

• نحوه قرار گیری رشته ها: به طور موازی

• سطح مقطع هادی ها : ۰٫۷۵، ۱، ۱٫۵، ۲٫۵، ۴، ۶، ۱۰، ۱۶ و ۲۵ میلی متر مربع

• رنگ روکش نهایی : طوسی یا مشکی

• کاربرد : کابل فرمان یا تراول کابل آسانسور، کابل برق جرثقیل ها، بالابرها و سیستم های نقاله/ مناسب نصب در داخل ساختمان

کابل افشان پرتو الکتریک
نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
کابل افشان پرتو ۲x0.5366.000کابل افشان پرتو ۲x0.75524.000
کابل افشان پرتو ۲x1640.000کابل افشان پرتو ۲x1.5878.000
کابل افشان پرتو ۲x2.51.427.000کابل افشان پرتو ۲x42.084.000
کابل افشان پرتو ۲x62.963.000کابل افشان پرتو ۲x1048.500
کابل افشان پرتو ۳x0.75713.000
کابل افشان پرتو ۳x1850.000کابل افشان پرتو ۳x1.51.230.000
کابل افشان پرتو ۳x2.51.970.000کابل افشان پرتو ۳x42.916.000
کابل افشان پرتو ۳x64.197.000کابل افشان پرتو ۳x1069.100
کابل افشان پرتو ۳x16114.900کابل افشان پرتو ۳x25173.500
کابل افشان پرتو ۳x35227.000
کابل افشان پرتو ۴x0.75977.000کابل افشان پرتو ۴x11.142.000
کابل افشان پرتو ۴x1.51.612.000کابل افشان پرتو ۴x2.52.600.000
کابل افشان پرتو ۴x43.780.000کابل افشان پرتو ۴x65.435.000
کابل افشان پرتو ۴x1091.600کابل افشان پرتو ۴x16151.000
کابل افشان پرتو ۳x25+16209.000کابل افشان پرتو ۳x35+16269.000
کابل افشان پرتو ۳x50+25379.000کابل افشان پرتو ۵x1.5206.400
کابل افشان پرتو ۵x2.53.320.000کابل افشان پرتو ۵x448.800
کابل افشان پرتو ۵x668.700کابل افشان پرتو ۵x10115.000
کابل افشان پرتو ۵x16176.000کابل افشان پرتو ۱x2518,560
کابل افشان پرتو ۱x3525,000کابل افشان پرتو ۱x50قیمت روز

کابل nyy افشان

کابل های قدرت زمینی فشار ضعیف همراه با هادی مسی و عایق و روکش از جنس پلی وینیل کلراید از کابل های شایع در برق رسانی به مصرف کننده های مختلف خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی می باشند.

بخشی از این کابل ها به صورت تک رشته یا تک سیمه ساخته می شوند و کد NYY در معرفی آن ها به کار می رود. هادی مسی این کابل ها به دو شکل نیمه افشان (چند مفتولی) و افشان قابل تولید است.

• استاندارد مبنای ساخت:

IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1

• ولتاژ کار : ۶۰۰/۱۰۰۰ ولت

• جنس رسانا : مس انیل شده افشان

• جنس عایق: PVC

• جنس فیلتر در کابل چند رشته : پی وی سی

• جنس غلاف: PVC

• رنگ غلاف : مشکی

• تعداد رشته ها : یک، سه، سه و نیم، چهار و پنج رشته

• سطح مقاطع : ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۷۰، ۹۵، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۵، ۲۴۰ و ۳۰۰ mm²

• کاربرد : کابل قدرت جهت تغذیه ماشین آلات صنعتی، موتور ها و الکتروپمپ ها با قابلیت نصب در داخل یا خارج ساختمان و دفن مستقیم در زیر زمین برای مکان های بدون احتمال آسیب مکانیکی. این نوع کابل افشان از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به کابل های NYY مفتولی و نیمه افشان برخوردار می باشد.

کابل افشان NYLHY

کد NYLHY مطابق استاندارد قدیمی VDE می باشد که در معرفی کابل های افشان سبک کاربرد دارد. حروف این شناسه بدین معنا هستند :

N : مطابق استاندارد DIN VDE

حرف دوم خالی : کابل با رسانای مسی

Y اول : جنس عایق PVC است
LH: کابل رابط برای نیروی مکانیکی سبک

Yدوم : روکش نهایی کابل هم از جنس عایق ترموپلاستیک پی وی سی است

• استاندارد تولید: IEC 60227-5

• کد کابل در استاندارد ملی ایران: ISIRI (607)52

• ولتاژ اسمی : ۳۰۰/۳۰۰ ولت

• جنس هادی : مس افشان کلاس ۵

• جنس عایق: PVC/D

• جنس غلاف: PVC/ST5

• رنگ غلاف : سفید، طوسی یا مشکی

• سایزها : ۰٫۵×۲، ۰٫۷۵×۲، ۰٫۵×۳، ۰٫۷۵×۳، ۰٫۵×۴ و ۰٫۷۵×۴

• کاربرد : کابل رابط در تجهیزات روشنایی، وسایل الکتریکی خانگی و ماشین آلات برقی کوچک

• این کابل به صورت تخت با کد H03VVH2-F در سایزهای ۰٫۵×۲ و ۰٫۷۵×۲ نیز ساخته می شود.

کابل افشانNYMHY

کابل NYMHY همان کابل افشان شایع در اتصالات متحرک ماشین آلات و تجهیزات و همچنین کابل های داخل ساختمان می باشد. حروف اختصاری NYMHY بر اساس استاندارد قدیمی VDE بوده و مفاهیم زیر را منعکس می سازند :

N : استاندارد DIN VDE
حرف دوم خالی : هادی مسی

Y : عایق PVC
MH : کابل رابط برای بار مکانیکی متوسط

Y : روکش پی وی سی

• استانده مرجع: IEC 60227-5 و ۶۰۲۲۷IEC71C

• کد کابل در استاندارد ایران: ISIRI (607)53

• ولتاژ نامی : ۳۰۰/۵۰۰ ولت

• جنس هادی : مس خالص نرم شده کلاس ۵

• جنس عایق: PVC/D

• جنس غلاف: PVC/ST5

• رنگ غلاف : مشکی

• تعداد رشته ها : ۲، ۳، ۴ و ۵ رشته

• سطح مقطع : ۰٫۷۵، ۱، ۱٫۵، ۲٫۵، ۴، ۶، ۱۰ و ۱۶ میلی متر مربع

• کاربرد : کابل کشی داخل ساختمان، کابل رابط تجهیزات خانگی، صنعتی و الکتروموتورها

برند های فروشنده کابل افشان

فروشگاه اینترنتی سیم و کابل ستایش به عنوان یکی از نمایندگی های برند های معتبر ایرانی در زمینه فروش انواع کابل‎افشان در خدمت شماست تا انواع کابل‌افشان را در سایز بندی های مختلف در خدمت شما قرار دهد.

برند هایی که عرضه کننده انواع کابل‌افشان می باشد شامل برند های زیر می باشد:

 • سیم و کابل البرز الکتریک نور
 • سیم و کابل خراسان افشار نژاد
 • سیم و کابل پرتو الکتریک
 • سیم و کابل مغان
 • سیم و کابل البرز پژواک
 • سیم و کابل البرز اعتماد
 • سیم و کابل زرتافته کرمان
 • سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷ – ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید