"> کابل افشان - خرید ، مشخصات و لیست قیمت تمام برندها دی ماه 99 - سیم و کابل ستایش

آشنایی با کابل افشان و کاربرد های آن

کابل افشان چیست

کابل های افشان به عنوان کابل برای حمل کننده ها بسیار مناسب هستند ، به عنوان مثال افشان هایی با فشار مکانیکی بالا و عملکرد قفس عمودی. این کابل ها دارای بار شکستگی بالایی از واحدهای پشتیبانی کننده هستند ، مقاوم در برابر روغن و مقاوم در برابر هوا هستند

 

کابل افشان البرز اعتماد

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲x0.751.950.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X12.350.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X1.532.700افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X2.552.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X479.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X6112.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X10190.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X16310.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X0.752.700.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X13.350.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X1.545.100افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X2.573.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X4112.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X6160.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X10272.000
افشان فیلر دار ۳X16272.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X25670.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X50+251.660.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X25+16768.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X35870.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X35+161.000.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X501.450.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۱X0.753.500.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴X14.300.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x1.558.500افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x2.594.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x4146.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x6209.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x10356.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x16550.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x25870.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵X0.754.300.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x15.300.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x1.572.500
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x2.5116.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x4179.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x6257.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x10440.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x16682.000
جوش افشان ۱۲ سایز ۱x25250.000جوش افشان ۱۴ سایز ۱x35360.000
جوش افشان ۱۶ سایز ۱x50500.000جوش افشان ۱۸ سایز ۱x70700.000
جوش افشان ۲۰ سایز ۱x95950.000
کابل کنترل افشان ۷x0.75-کابل کنترل افشان ۷x1-
کابل کنترل افشان ۷x1.5-کابل کنترل افشان ۷x2.5-
کابل کنترل افشان ۱۰x0.75-کابل کنترل افشان ۱۰x1-
کابل کنترل افشان ۱۰x1.5-کابل کنترل افشان ۱۰x2.5-
کابل مفتول کولری ۴x13.700.000کابل مفتول کولری ۴x1.55.200.000
کابل مفتول کولری ۵x14.600.000کابل مفتول کولری ۵x1.56.400.000
کابل مفتول زمینی ۲x1.535.000کابل مفتول زمینی ۲x2.554.000
کابل مفتول زمینی ۲x486.000کابل مفتول زمینی ۲x6120.000
کابل مفتول زمینی ۲x10193.000کابل مفتول زمینی ۲x16320.000
کابل مفتول زمینی ۳x6173.000کابل مفتول زمینی ۳x10285.000
کابل مفتول زمینی ۳x25+16800.000کابل مفتول زمینی ۳x35+161.040.000
کابل مفتول زمینی ۴x4155.000کابل مفتول زمینی ۴x6225.000
کابل مفتول زمینی ۴x10356.000کابل مفتول زمینی ۴x16570.000
کابل مفتول زمینی ۵x4185.000کابل مفتول زمینی ۵x6272.000
کابل مفتول زمینی ۵x10450.000کابل مفتول زمینی ۵X16700.000
کابل افشان

ویژگی کابل افشان

کابل افشان ( کابل قابل انعطاف یا کابل انعطاف پذیر ) از دو یا چند سیم تک رشته افشان که هادی آن از جنس فلز مس بوده و عایق به کار رفته در سیم های آن نیز در کابل های سبک آمیزه پلیمر PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/D و در کابل های افشان قدرت آمیزه پلیمر PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/A می باشد تشکیل شده است .
از کابل های افشان سبک به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است و از کابل های افشان قدرت برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد استفاده می گردد .

 از جمله مهم ترین ویژگی های کابل‌افشان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• سرعت تغذیه مسیر تا ۲۴۰ متر در دقیقه.
• استحکام بالا در پیچ و خم شدن
• برای استرس مکانیکی بالا در فرآیندهای چرخش
• بازدارنده شعله و خود خاموش
• قطر کوچک خارجی
• وزن کابل کوچک

سایز بندی کابل افشان

کابل افشان

سایز بندی کابل‌افشان از ۰٫۵ شروع می شود و تا ۵۰۰ ادامه دارد. به شرح کلی تر سایز بندی شامل موارد۰٫۵ – ۰٫۷۵ – ۱ – ۱٫۵ – ۲٫۵ – ۴ – ۶ – ۱۰ – ۱۶ – ۲۵ – ۳۵ – ۵۰ – ۷۰ – ۹۵ – ۱۲۰ – ۱۵۰ – ۱۸۵ – ۲۴۰ – ۳۰۰ – ۴۰۰ – ۵۰۰ است.

کابل افشان البرز الکتریک

نوع محصول قیمت واحد (ریال)نوع محصول قیمت واحد (ریال)
کابل کیسه‌ای البرز ۲x0.53.202.000کابل کیسه‌ای البرز ۲x0.754.596.000
کابل کیسه‌ای البرز ۲x15.536.000کابل کیسه‌ای البرز ۲x1.57.980.000
کابل کیسه‌ای البرز ۲x2.511.810.000
کابل افشان البرز ۲x0.53.396.000کابل افشان البرز ۲x0.755.184.000
کابل افشان البرز ۲x16.240.000کابل افشان البرز ۲x1.58.680.000
کابل افشان البرز ۲x2.513.740.000کابل افشان البرز ۲x421.050.000
کابل افشان البرز ۲x630.068.000کابل افشان البرز ۲x10522.000
کابل افشان البرز ۳x0.55.220.000
کابل افشان البرز ۳x0.757.020.000کابل افشان البرز ۳x18.796.000
کابل افشان البرز ۳x1.512.405.000کابل افشان البرز ۳x2.519.460.000
کابل افشان البرز ۳x430.000.000کابل افشان البرز ۳x643.700.000
کابل افشان البرز ۳x10732.000کابل افشان البرز ۳x161.128.000
کابل افشان البرز ۳x251.692.000کابل افشان البرز ۳x352.290.000
کابل افشان البرز ۳x503.480.000کابل افشان البرز ۳x704.920.000
کابل افشان البرز ۳x956.276.000کابل افشان البرز ۳x25+162.106.000
کابل افشان البرز ۳x35+162.790.000کابل افشان البرز ۳x50+253.720.000
کابل افشان البرز ۳x70+355.652.000کابل افشان البرز ۱x952.074.000
کابل افشان البرز ۱x1202.550.000کابل افشان البرز ۴x0.56.689.000
کابل افشان البرز ۰٫۷۵*۴۸٫۸۰۸٫۰۰۰
کابل افشان البرز ۴x111.275.000کابل افشان البرز ۴x1.516.000.000
کابل افشان البرز ۴X2.525.250.000کابل افشان البرز ۴X439.600.000
کابل افشان البرز ۴X657.650.000کابل افشان البرز ۴X10955.000
کابل افشان البرز ۴X161.474.500کابل افشان البرز ۴X252.334.000
کابل افشان البرز ۴X353.423.000کابل افشان البرز ۵X1.520.124.000
کابل افشان البرز ۵X2.531.625.000کابل افشان البرز ۵X4486.000
کابل افشان البرز ۵X6699.600کابل افشان البرز ۵X101.208.500
کابل افشان البرز ۵X161.879.000کابل افشان البرز ۵X253.126.000
کابل افشان البرز ۵X354.112.500
کابل مفتول NYY البرز ۲x2.5140.400کابل مفتول NYY البرز ۲X4216.000
کابل مفتول NYY البرز ۲X6318.000کابل مفتول NYY البرز ۲X10531.600
کابل مفتول NYY البرز ۳X6446.500کابل مفتول NYY البرز ۳X10751.200
کابل مفتول NYY البرز ۳X25+162.063.000کابل مفتول NYY البرز ۳X35+162.728.000
کابل مفتول NYY البرز ۳X50+253.713.800کابل مفتول NYY البرز ۴X4404.400
کابل مفتول NYY البرز ۴X4404.400کابل مفتول NYY البرز ۴x6586.800
کابل مفتول NYY البرز ۴x10970.800کابل مفتول NYY البرز ۴x161.538.000
کابل مفتول NYY البرز ۵x6712.800کابل مفتول NYY البرز ۵x101.233.600
کابل مفتول NYY البرز ۵x161.897.500
کابل مفتول کولری البرز ۴x110.245.000کابل مفتول کولری البرز ۴x1.514.965.000
کابل مفتول کولری البرز ۵x113.032.000کابل مفتول کولری البرز ۵x1.518.636.000
کابل سازمانی البرز ۱x6+6324.000کابل سازمانی البرز ۱x10+10490.800
کابل سازمانی البرز ۳x6+6606.000کابل سازمانی البرز ۳x10+10986.500
کابل کواکسیال البرز ۴٫۵C 2V66.000
کابل شیلددار البرز ۲x198.000کابل شیلددار البرز ۲x1.5116.700
کابل شیلددار البرز ۲x2.5168.000کابل شیلددار البرز ۳x1.5157.500
کابل شیلددار البرز ۳x2.5235.800کابل شیلددار البرز ۴x1.5197.000
کابل آلومینیوم البرز ۲x1086.400کابل آلومینیوم البرز ۲x16125.000
کابل آلومینیوم البرز ۴x10130.000کابل آلومینیوم البرز ۴x16195.000
کابل آلمینیوم البرز ۳x25+16238.000کابل آلمینیوم البرز ۳x25+16280.000
کابل RG59 ساده البرز۵۴٫۰۰۰کابل RG59 ترکیبی البرز۷۵٫۶۰۰
کابل تلفنی ۲ زوجی (مسی ۰٫۶)۴۱٫۴۰۰کابل تلفنی ۴ زوجی (مسی ۰٫۶)۷۳٫۸۰۰
کابل تلفنی ۶ زوجی (مسی ۰٫۶)۱۰۵٫۶۰۰کابل تلفنی ۱۰ زوجی (مسی ۰٫۶)۱۷۴٫۶۰۰
کابل تخت ۱۶*۳۱٫۲۳۲٫۰۰۰

تفاوت سیم افشان و کابل افشان

کابل افشان

۱٫ کابل های تک هسته ای در مقابل افشان
۲٫ هادی های جامد در مقابل هادی های رشته ای.

 سیم افشان

یک سیم افشان شامل یک هادی الکتریکی است که ممکن است از نوع جامد یا رشته ای باشد. هادی رشته ای برای همه کابلهای با اندازه مناسب بسیار عادی است ، زیرا کنداکتور هادی جامد بسیار دشوار است و در برابر خم شدن یا لرزش در سرویس مقاومت نمی کند.
یک کابل تک رشته ای شامل یک هادی الکتریکی است که ممکن است از نوع جامد یا رشته ای باشد. تصویر زیر رسانای رشته ای را نشان می دهد. هادی رشته ای برای همه کابلهای با اندازه مناسب بسیار عادی است ، زیرا کنداکتور هادی جامد بسیار دشوار است و در برابر خم شدن یا لرزش در سرویس مقاومت نمی کند.

کابل افشان 

یک کابل‌افشان شامل چندین هادی الکتریکی است. هسته ها از یکدیگر عایق الکتریکی هستند. هسته ها ممکن است هسته هسته ای یا رشته ای باشند. تصویر زیر یک کابل افشان با سه هسته (دو هسته قدرت و یک زمین) را نشان می دهد. باز هم ، این هسته ها رشته ای هستند.
محدودیت مقدار جریانی که توسط یک سیم حمل می شود ، در مورد توانایی آن در حذف گرما از مناطق حمل کننده جریان است.

در یک سیم تک رشته ای سیم با جریان عبوری از آن گرم می شود. این گرما از طریق مس جامد به خارج سیم منتقل می شود.

در یک رشته مرکزی سیم چند رشته ای ، گرما باید از منطقه تماس بین رشته ها یا شکاف های هوایی بین رشته ها عبور کند تا از سیم خارج شود.

جلوه بیشتری در مورد کابل افشان همراه اعمال خواهد شد. عایق الکتریکی بین سیم ها به عایق حرارتی افزوده و نسبت گرمایش به سطح کلی با افزایش دما افزایش می یابد.

کابل خشک

این کابل هم همانند کابل‌افشان از ۲الی۵ رشته سیم تشکیل می شود با این تفاوت که سیم های بکار رفته در کابل افشان از نوع سیم افشان بوده ولی در این کابل از سیم خشک استفاده می کنند و روکش ان هم کمی سفت تر و مقاوم تر از کابل‌افشان می باشد و بیشتر در کابل کشی های زیر زمین مورد استفاده می باشد.

کابل افشان شیلد دار

کابل افشان شیلددار

کابل افشان کسری

نوع محصولقیمت واحد(ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۲۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۳۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۵۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۹۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۲۱۵۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۲۲۰۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۲۳۶۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۲۶۰۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۳۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۳۶۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۸۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳۱۳۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۳۲۱۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۳۳۰۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۳۵۲۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۳۷۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۳۱٫۳۰۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳۱٫۶۱۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۳۱٫۷۰۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۵۰*۳۲٫۳۶۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳۲٫۹۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۷۰*۳۳٫۳۱۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۹۵*۳۴٫۳۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰کابل افشان کسری۰٫۵*۴۴۹٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۶۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۷۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۱۰۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۴۱۷۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۴۲۷۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۴۳۹۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۴۶۸۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۶*۴۱٫۰۳۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۴۱٫۷۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۴۲٫۳۶۴٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۷۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵۸۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۹۸٫۵۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۱۳۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵۲۱۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۴*۵۳۵۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۶*۵۴۹۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱۰*۵۸۶۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۶*۵۱٫۲۹۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲۵*۵۲٫۱۶۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲۵*۵۲٫۱۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۳۵*۵۲٫۹۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۵۰*۵۴٫۲۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۶۱۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری۰٫۷۵*۶۱۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۸۱٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۷۱۰۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷۱۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۷۱۴۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷۱۸۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۷۳۳۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۴*۷۶۴۲٫۰۰۰کابل افشان کسری ۶*۷۹۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱۰*۷۱٫۵۸۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۸۱۱۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸۱۵۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۸۱۸۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸۲۴۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۸۴۰۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰۱۴۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰۱۹۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۰۲۲۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰۳۱۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰۵۱۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲۱۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲۲۳۹٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۲۲۶۸٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲۳۶۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲۶۱۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴۲۷۸٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۱۴۳۳۱٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴۴۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۴۷۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶۲۳۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶۳۲۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۱۶۳۶۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶۵۰۳٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶۸۵۶٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰۲۹۷٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰۴۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۲۰۴۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰۶۵۳٫۰۰۰کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰۱٫۰۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴۳۶۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴۴۸۲٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۲۴۵۵۷٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴۷۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴۱٫۳۳۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰۴۵۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰۶۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۳۰۷۰۶٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰۹۹۵٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰۶۴۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰۷۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱*۴۰۱٫۰۸۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰۱٫۴۵۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰۹۰۹٫۵۰۰
کابل افشان کسری ۱*۵۰۱٫۴۴۵٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰۱٫۰۷۰٫۰۰۰
کابل افشان کسری ۱*۶۰۱٫۵۹۴٫۰۰۰کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱۲٫۳۵۴٫۰۰۰
مهار ۱٫۵*۱۲۶۶۳٫۰۰۰مهار ۱٫۵*۱۶۹۰۹٫۰۰۰

کابل برق انواع مختلفی دارد، یکی از انواع کابل برق کابل شیلد دار می باشد. برای آنکه اطالاعات جاری بر اثر اختلال های الکتریکی یا پارازیت امواج مختلف از بین نروند یک لایه محافظ روی سیم های کابل کشیده می شود که به آن شیلد می گویند.
شیلد ها یک لایه نازک فلزی هستند که معمولا از جنس آلومینیوم و در بعضی مواقع از جنس مس هستند. قیمت کابل شیلد دار مسی از قیمت کابل شیلد دار آلومینیومی بالاتر است.

کاربرد کابل افشان شیلد دار

کابل شیلد دار تحت هر شرایطی پایداری خود را حفظ می کند. یکی دیگر از وظایف شیلد دار پارازیت های امواج و فرکانس های رادیویی را به شدت محدود می کند.
برای اتصالات مهم صنعتی، اداری، نظامی و غیر که نیازمند سیستم هایی بدون خطا است از کابل شیلد دار استفاده می کنند.
عموما کابل هایی که در کانال ها یا لوله ها مورد نصب قرار می گیرند به علت فرسایش استهکاک بیشتری دارند به همین علت از کابل شیلد دار استفاده می کنند.

قیمت کابل افشان شیلد دار

قیمت کابل‌افشان شیلدار به کیفیت و ضخامت آن بستگی دارد.
این کابل ها انواع گوناگونی دارند که بسته به نیاز افراد انتخاب می شوند. مثلا از کابل شیلد دار ۱ رشته برای انتقال صدای تک کانال مونو، و از کابل شیلد دار ۲ نخ برای انتقال صدای استریو استفاده می شود. برخی از میکرفون ها نیاز به کابل شیلد دار ۲ رشته و برخی ۳ رشته و گاهی نیاز به سیم شیلد ۴ رشته دارند تا برق را انتقال دهند.

تفاوت کابل افشان و کابل مفتولی

کابل افشان

کابل با کابل مفتولی تفاوت های زیادی دارد. کابل افشان منعطف است و نمی شکند، برای مکان های متحرک استفاده می شود و برای پیچاندن کابل ها به هم مناسب است. کابل های مفتولی برای مکان های ثابت وزمینی استفاده می شوند ومقاومت و قیمت کمتری نسبت به کابل های افشان دارند.

کابل افشان البرز پژواک

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان البرز پژواک ۲x0.503.400.000کابل افشان البرز پژواک ۲x0.755.190.000
کابل افشان البرز پژواک ۲x16.240.000کابل افشان البرز پژواک ۲x1.58.680.000
کابل افشان البرز پژواک ۲x2.513.740.000کابل افشان البرز پژواک ۲x421.050.000
کابل افشان البرز پژواک ۶*۲۳۰٫۰۷۰٫۰۰۰
کابل افشان البرز پژواک ۲x10520.000کابل افشان البرز پژواک ۳x0.757.020.000
کابل افشان البرز پژواک ۳x18.800.000کابل افشان البرز پژواک ۳x1.512.410.000
کابل افشان البرز پژواک ۳x2.519.460.000کابل افشان البرز پژواک ۳x430.000.000
کابل افشان البرز پژواک ۳x643.700.000کابل افشان البرز پژواک ۲ زوج۷/۹۰۰
کابل افشان البرز پژواک ۴ زوج۱۴/۰۰۰کابل افشان البرز پژواک ۳X10730.000
کابل افشان البرز پژواک ۳X161.130.000کابل افشان البرز پژواک ۳X251.690.000
کابل افشان البرز پژواک ۳X352.290.000کابل افشان البرز پژواک ۳X25+162.110.000
کابل افشان البرز پژواک ۳X35+162.790.000کابل افشان البرز پژواک ۴X0.758.810.000
کابل افشان البرز پژواک ۴X111.280.000کابل افشان البرز پژواک ۴X1.516.000.000
کابل افشان البرز پژواک ۴X2.525.250.000کابل افشان البرز پژواک ۴X439.600.000
کابل افشان البرز پژواک ۴X657.650.000کابل افشان البرز پژواک ۴X10960.000
کابل افشان البرز پژواک ۴x161.480.000کابل افشان البرز پژواک ۴x252.340.000
کابل افشان البرز پژواک ۴x353.420.000کابل افشان البرز پژواک ۵x1.520.130.000
کابل افشان البرز پژواک ۵x2.531.630.000کابل افشان البرز پژواک ۵x449.000.000
کابل افشان البرز پژواک ۵x670.000.000کابل افشان البرز پژواک ۵x101.210.000
کابل افشان البرز پژواک ۵x161.880.000
کابل مفتول البرز پژواک آنتن۱۹٫۵۰۰کابل مفتول البرز پژواک ۲x4220.000
کابل مفتول البرز پژواک ۲x6320.000کابل مفتول البرز پژواک ۲x10530.000
کابل مفتول البرز پژواک ۳x10750.000کابل مفتول البرز پژواک ۳x16-
کابل مفتول البرز پژواک ۳x25+162.060.000کابل مفتول البرز پژواک ۳x35+162.730.000
کابل مفتول البرز پژواک ۴x6590.000کابل مفتول البرز پژواک ۴x10970.000
کابل مفتول البرز پژواک ۵x101.230.000کابل مفتول البرز پژواک ۵x161.900.000
کابل مفتول البرز پژواک ۶ زوج۱۸٫۰۰۰
کابل مفتول البرز پژواک ۴x161.540.000کابل مفتول البرز پژواک ۵x6710.000
مفتول کولری ۱*۴۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰مفتول کولری ۱٫۵*۴۱۴٫۹۷۰٫۰۰۰
مفتول کولری ۱*۵۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰مفتول کولری ۱٫۵*۵۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷ – ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

انواع کابل افشان

 • ”ROLYCAB” کابلهای کنترل انعطاف پذیر تایید شده استاندارد BIS را با علامت ISI تا ۵core 4.00 مترمربع و مطابق با IS: استاندارد تا ۲۴ کابل استاندارد بسازید.
 • آیتم لیستTYPE - A & TYPE - D منظور کلی ۷۰ درجه سانتیگراد
 • TYPE - B HR مقاومت در برابر حرارت ۸۵ درجه سانتیگراد
 • TYPE - C1 ویژگی های بازدارنده آتش (FR)
 • TYPE - C2 ضد حریق هالوژن کم دود کم (FRLS-H)
 • نوع گرید پی وی سی - عایق بازدارنده آتش سوزی هالوژن صفر (ZHFR ، HFFR ، ZHLS)
 • از نوع پی وی سی ST1 ، ST2 ، ST3 مطابق نیاز مشتری برای غلاف خارجی استفاده می شود

کابل افشان آلومینیومی


کابل های افشان آلومینیومی از مس ساخته می شوند اما قیمت مس رو به افزایش است لذا سازندگان درصدد هستند تا آلومینیوم را جایگزین مس کنند.
این کابل ها برای توزیع و انتقال برق استفاده می شوند و برای سیم کشی های داخلی مناسب نیستند.

کابل افشان زرتافته کرمان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۵*۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۷۵*۲۴٫۱۴۰٫۰۰۰
کابل افشان زرتافته کرمان ۲x14.890.000کابل افشان زرتافته کرمان ۲x1.57.060.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۲x2.511.100.000کابل افشان زرتافته کرمان ۲x417.310.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۲x623.700.000کابل افشان زرتافته کرمان ۲x10410.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x16.910.000کابل افشان زرتافته کرمان ۱٫۵*۳۹٫۴۸۰٫۰۰۰
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x2.516.150.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x423.920.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x634.470.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x10590.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x16880.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x251.470.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x351.880.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x25+161.680.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۷۵*۳۵٫۸۳۰٫۰۰۰کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۷۵*۴۷٫۴۶۰٫۰۰۰
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x35+162.220.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴x19.020.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۴X1.512.560.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴X2.520.620.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۴X431.780.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴x645.440.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۴x10760.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴x161.300.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۵x1.515.910.000کابل افشان زرتافته کرمان ۵x2.526.320.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۵x438.120.000کابل افشان زرتافته کرمان ۵x655.500.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۵x10970.000کابل افشان زرتافته کرمان ۵x161.430.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۲x4190.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۲x6270.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۲x10420.000
کابل مفتولی زرکابل ۱۰*۳۶۰۰٫۰۰۰
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۳x16880.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۳x25+161.710.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۳x35+162.290.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۴x6470.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۴x10770.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۴x161.200.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۵x10980.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۵x161.460.000
کابل مخابراتی زرتافته کرمان ۲ زوج۹٫۰۰۰کابل مخابراتی زرتافته کرمان ۴ زوج۱۶٫۰۰۰
کابل مخابراتی زرتافته کرمان ۶ زوج۲۲٫۰۰۰

کابل افشان سبک

هادی این کابل ها گروه ۵ است و این کابل ها انعطاف پذیر هستند.این نوع از محصولات بر اساس اندازه سطح مقطع و ولتاژ نامی خود بر اساس استاندارد های مختلفی تولید می گردند .

تقسیم بندی کابل افشان بر اساس ولتاژ نامی

 • کابل های با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰ ولت
 • کابل های با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت

کابل های افشان با ولتاژ نامی ۳۰۰/۳۰۰ ولت بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۲ ( ۶۰۷ ) و یا استاندارد بین المللی ۶۰۲۲۷ IEC 52 و کابل های افشان با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۵۳ ( ۶۰۷ ) و یا استاندارد بین المللی ۶۰۲۲۷ IEC 53 تولید و عرضه می گردند . در این بین به گروه اول اصطلاحا” کابل های انعطاف پذیر ( کابل‌افشان ) سبک گفته می شود .

کابل های افشان سبک دارای هادی از جنس مس آنیل شده گروه ۵ ( انعطاف پذیر – افشان ) مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۸۴ یا استاندارد بین المللی ۶۰۲۲۸ IEC می باشند .

این نوع از کابل ها را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ، به کار برد .

عایق کابل افشان

در عایق این کابل ها از آمیزه پی وی سی از نوع  PVC/D استفاده شده است.روکش این کابل ها آمیزه پی وی سی  از نوع PVC/ST5   می باشد  و رنگ روکش مشکی یا سفید است .

 

سطح مقطع هادی در کابل های انعطاف پذیر سبک ۵/۰ و ۷۵/۰ میلی متر مربع بوده و به صورت دورشته گرد و تخت و ۳ یا ۴ رشته گرد تولید می گردند .

در کابل های گرد رشته ها به هم تابیده شده اما در کابل های تخت رشته ها به صورت موازی در داخل کابل قرار می گیرند . ضخامت عایق در این نوع از کابل ها ۵/۰ میلی متر و ضخامت روکش در آنها ۶/۰ میلی متر می باشد .

کابل افشان مغان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲x0.754.520.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X15.650.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X1.57.800.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X2.512.470.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X418.710.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X625.980.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X1044.220.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲x0.53.293.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X0.756.540.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X17.770.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X1.510.650.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X2.517.670.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X426.350.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X637.470.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X1062.860.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X161.000.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X251.650.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X503.150.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X704.500.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X955.460.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X35+162.430.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X50+253.300.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X70+354.990.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X0.758.440.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X19.890.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X1.514.110.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X2.523.050.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X435.280.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X649.500.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X1083.560.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X161.450.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X252.120.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X353.130.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x1.517.880.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x2.529.740.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x441.220.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x658.910.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x10109.480.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x161.640.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x252.930.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x354.030.000
کابل افشان مغان۱x952.120.000کابل افشان مغان۱x1202.600.000
کابل مفتول NYY مغان ۲x4205.000کابل مفتول NYY مغان ۲x6293.000
کابل مفتول NYY مغان ۲x10449.000کابل مفتول NYY مغان ۳x6377.000
کابل مفتول NYY مغان ۳x10706.000کابل مفتول NYY مغان ۳x25+161.930.000
کابل مفتول NYY مغان ۳x35+162.480.000کابل مفتول NYY مغان ۳x50+253.410.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x4372.000کابل مفتول NYY مغان ۴x6528.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x10852.000کابل مفتول NYY مغان ۴x161.132.000
کابل مفتول NYY مغان ۵x101.132.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x628,000کابل مفتول NYY مغان ۴x1045,000
کابل کولری مغان ۴x19.390.000کابل کولری مغان ۴x1.513.310.000
کابل کولری مغان ۵x111.760.000کابل کولری مغان ۵x1.516.470.000
کابل افشان سکتور

کابل نیمه افشان سکتور

این گروه از محصولات بر اساس استاندارد ملی ۱-۳۵۶۹ ISIRI ( IEC 60502-1 ) با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت تا سطح مقطع هر رشته ۲۴۰ میلی متر مربع تولید می گردند .

ساختار کابل افشان


کابل های افشان تعدادی سیگنال را در یک روکش خارجی ساخته شده از PVC یا پلی اتیلن ترکیب می کنند. روکش باعث ناهموارتر شدن کابل و محافظت مکانیکی می شود. غالباً از آلومینیوم در زیر سطح عایق برای ایجاد محافظت الکترومغناطیسی استفاده می شود. برای تقویت بیشتر مقاومت مکانیکی ، هر رسانا می تواند یک عایق جداگانه داشته باشد.این کابل هادی جریان برق است.

علت استفاده از کابل افشان

این کابل ها با توجه به ساختار خاصشان در بخش های مختلف صنعت به کار می روند. در زمینه مهندسی صدا ، کابلهای افشان اغلب برای انتقال سیگنال های صوتی بین تجهیزات استفاده می شوند.

 کابل های افشان در استودیوهای تلویزیونی که از کابل ۲۶ پین برای اتصال دوربین فیلمبرداری به واحدهای کنترل دوربین استفاده می کنند ، به کار می روند.

 برنامه های کاربردی آنها را می توان در بخش خودرو یافت. از کابلهای افشان با دیواره نازک در اجزای الکتریکی داخل خودرو استفاده می شود.

کابل افشان خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کولری خراسان ۴x1.5191.000کابل کولری خراسان ۵x1.5234.000
کابل افشان خراسان ۲x0.7560.000کابل افشان خراسان ۲x173.000
کابل افشان خراسان ۲x1.5100.000کابل افشان خراسان ۲x2.5161.000
کابل افشان خراسان ۲x4247.000کابل افشان خراسان ۲x6350.000
کابل افشان خراسان ۲x10600.000کابل افشان خراسان ۲x16920.000
کابل افشان خراسان ۳x0.7579.000کابل افشان خراسان ۳x198.000
کابل افشان خراسان ۳x1.5140.000کابل افشان خراسان ۳x2.5227.000
کابل افشان خراسان ۳x4343.000کابل افشان خراسان ۳x6495.000
کابل افشان خراسان ۳x10850.000کابل افشان خراسان ۳x161.310.000
کابل افشان خراسان ۳x252.040.000کابل افشان خراسان ۳x352.820.000
کابل افشان خراسان ۳x504.000.000کابل افشان خراسان ۳x705.600.000
کابل افشان خراسان ۳x25+162.400.000کابل افشان خراسان ۳x35+163.150.000
کابل افشان خراسان ۳x50+254.590.000کابل افشان خراسان ۳x70+356.470.000
کابل افشان خراسان ۳x95+508.750.000کابل افشان خراسان ۳x120+7011.150.000
کابل افشان خراسان ۴x0.75100.000کابل افشان خراسان ۴x1129.000
کابل افشان خراسان ۴x1.5182.000کابل افشان خراسان ۴x2.5290.000
کابل افشان خراسان ۴x4448.000کابل افشان خراسان ۴x6645.000
کابل افشان خراسان ۴x101.120.000کابل افشان خراسان ۴x161.730.000
کابل افشان خراسان ۴x252.660.000کابل افشان خراسان ۴x353.700.000
کابل افشان خراسان ۵x1.5226.000کابل افشان خراسان ۵x2.5360.000
کابل افشان خراسان ۵x4552.000کابل افشان خراسان ۵x6800.000
کابل افشان خراسان ۵x101.390.000کابل افشان خراسان ۵x162.140.000
کابل افشان خراسان ۵x253.360.000کابل افشان خراسان ۵x354.640.000
کابل زمینی خراسان ۱x16420.000کابل زمینی خراسان ۱x25643.000
کابل زمینی خراسان ۱x35876.000کابل زمینی خراسان ۱x501.205.000
کابل زمینی خراسان ۱x701.710.000کابل زمینی خراسان ۱x952.350.000
کابل زمینی خراسان ۱x1202.980.000کابل زمینی خراسان ۱x1503.650.000
کابل زمینی خراسان ۱x1854.570.000کابل زمینی خراسان ۱x2405.950.000
کابل زمینی خراسان ۱x3007.450.000کابل زمینی خراسان ۳x25+162.460.000
کابل زمینی خراسان ۳x35+163.190.000کابل زمینی خراسان ۳x50+254.260.000
کابل زمینی خراسان ۳x70+356.040.000کابل زمینی خراسان ۳x95+508.290.000
کابل زمینی خراسان ۳x120+7010.700.000کابل زمینی خراسان ۳x150+7012.700.000
کابل زمینی خراسان ۳x185+9516.140.000کابل زمینی خراسان ۳x240+12021.000.000
کابل زمینی خراسان ۲x1.5153.000کابل زمینی خراسان ۲x2.5210.000
کابل زمینی خراسان ۲x4307.000کابل زمینی خراسان ۲x6417.000
کابل زمینی خراسان ۲x10634.000کابل زمینی خراسان ۲x16965.000
کابل زمینی خراسان ۳x1.5195.000کابل زمینی خراسان ۳x2.5275.000
کابل زمینی خراسان ۳x4410.000کابل زمینی خراسان ۳x6566.000
کابل زمینی خراسان ۳x10876.000کابل زمینی خراسان ۳x161.360.000
کابل زمینی خراسان ۳x252.060.000کابل زمینی خراسان ۳x352.820.000
کابل زمینی خراسان ۴x1.5240.000کابل زمینی خراسان ۴x2.5345.000
کابل زمینی خراسان ۴x4520.000کابل زمینی خراسان ۴x6727.000
کابل زمینی خراسان ۴x101.135.000کابل زمینی خراسان ۴x161.755.000
کابل زمینی خراسان ۴x252.690.000کابل زمینی خراسان ۵x1.5289.000
کابل زمینی خراسان ۵x2.5418.000کابل زمینی خراسان ۵x4636.000
کابل زمینی خراسان ۵x6894.000کابل زمینی خراسان ۵x101.410.000
کابل زمینی خراسان ۵x162.180.000کابل زمینی خراسان ۵x253.360.000
کابل زمینی خراسان ۵x354.600.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۲x2x0.650.000کابل مخابراتی هوایی خراسان ۴x2x0.688.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۶x2x0.6123.000کابل مخابراتی هوایی خراسان ۱۰x2x0.6195.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۴٫۵C-2V74.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۲x1110.000کابل افشان شیلدار خراسان ۲x1.5137.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۲x2.5205.000کابل افشان شیلدار خراسان ۳x1141.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۳x1.5184.000کابل افشان شیلدار خراسان ۳x2.5279.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۴x1180.000کابل افشان شیلدار خراسان ۴x1.5238.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۴x2.5354.000کابل افشان شیلدار خراسان ۵x1219.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۵x1.5290.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x16418.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x25629.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x35872.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x501.220.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x701.715.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x952.320.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1202.900.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1503.620.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1854.400.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x2405.840.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x3007.300.000

عوامل تفاوت قیمت انواع کابل افشان

کابل افشان

قیمت کابل ها با توجه به نوع کابل متفاوت است.

قیمت انواع کابل‌افشان به معیار های زیر بستگی دارد:

 • نوع کابل‌افشان
 • میزان متراژ
 • سایز کابل‌افشان
 • برند کابل‌افشان
 • میزان مقاومت و جریان عبوری از کابل

کاربرد کابل افشان

انواع مدل های کایل افشان

از کابل های افشان می توان برای سیگنال های آنالوگ و دیجیتال و توزیع برق استفاده کرد. کابل های افشان برای ساده سازی فیزیکی سیستم و ایجاد ارتباط دقیق بین دو قطعه مورد استفاده قرار می گیرند زیرا ایجاد ارتباط قوی بین دو قطعه با کابل های منفرد زمان بر است. در تقویت صدا ، از کابل‌افشان برای اتصال تمام میکروفون های موجود در صحنه به کنسول میکس استفاده می شود.

 

کابل های‌افشان برخی از اتصالات را با هم ترکیب می کنند مانند: کابل سیامی که معمولاً از برق و هادی های کواکسیال تشکیل شده است.به دلیل به حداقل رساندن تعداد کابل ها در زیر حفره سقف ساختمان، از کابل افشان استفاده می کنند.

برخی از کاربردهای متداول کابل افشان

 • در مهندسی صدا به کابل های افشان اغلب کابل های مار گفته می شود و برای انتقال سیگنال های صوتی آنالوگ بین تجهیزات استفاده می شود.
 • از کابل های افشان با دوربین های فیلمبرداری حرفه ای استفاده می شود . در استودیوهای تلویزیونی ، از کابل های ۲۶ پین برای اتصال دوربین به واحدهای کنترل دوربین استفاده می شود .
 • کابل های جفت پیچ خورده بدون محافظ که اغلب چهار جفت را شامل می شوند، به کابل های ستون فقرات مشهورند و در شبکه های یارانه ای به کار می روند.
 • کابل های کواکسیال اغلب برای اتصال دوربین مداربسته به کابل های برق استفاده می شوند.

کابل افشان قدرت

کابل اقشان قدرت

یکی از انواع کابل های افشان ،کابل‌افشان قدرت است.هادی به کار رفته در این نوع کابل، از جنس مس آنیل شده می باشد.رشته های موجود در این کابل، به هم پیچیده می باشند وعایق به کار رفته در آن ها مدل PVC/A است. از این کابل های قدرت می توان برای تامین انرژی استفاده کرد.

این کابل های قدرت، برای نیروگاه ها، مصارف صنعتی، مصارف خانگی و مکان هایی که خطر آسیب ندارند، مورد استفاده قرار می گیرند.

کابل افشان لاستیکی

یکی از محبوب ترین کابل ها در حوزه ی صنعت محسوب می شود. کابل های افشان لاستیکی، روکش ضخیم و مقاومی دارند که باعث افزایش طول عمر آن ها می شود.

ویژگی مهم کابل های افشان لاستیکی انعطاف پذیری و نسوز بودن است.

کابل‌افشان لاستیکی به دلیل دو ویژگی بالا در پالایشگاه ها،صنایع آب و فاضلاب،سدسازی،صنایع کشاورزی و کوره ها به کار برده می شوند. 

کابل‌افشان لاستیکی در برابر رطوبت و ساییدگی مقاومت خوبی دارد و به دلیل ضد آب بودن می تواند در مکان هایی که خورندگی وجود دارد گزینه مناسبی باشد.

برخی از کاربردهای متداول کابل های افشان

 • حداکثر دمای هادی کابل‌افشان باید ۷۰ درجه سلسیوس باشد.
 • مقاومت الکتریکی هادی باید مطابق با استاندارد ISIRI 3084 IEC 60228 باشد.
 • ولتاژ آزمون کابل‌افشان ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ ولت در مدت ۵ دقیقه باشد.
 • دمای مجاز کابل‌افشان ۱۶۰ درجه سلسیوس در اتصال کوتاه مدت باشد.
 • تاخیر در انتشار شعله نیز باید مطابق استاندارد IEC 60332-1 باشد.

کابل افشان دریایی

از جنس هادی و عایق تشکیل شده است که بخش هادی آن از نوع مس آنیل شده است ( انعطاف پذیری بالای کابل‌افشان خراسان افشار نژاد به دلیل مس موجود در بخش هادی است) که مطابق با استاندارد ملی ۳۰۸۴ ISIRI تولید می شود.

و بخش عایق کابل افشان سمنان از آمیزه PVC نوع Dمی باشد، که رنگ بندی عایق نیز طبق استاندارد ملی ۱_ ۶۰۷ ISIRI تعریف شده است.

البته روکش کابل افشان البرز از آمیزه PCVنوع ST5 است که رنگ آن مشکی، سفید یا مطابق در خواست مشتری تولید و عرضه می شود.

هادی در کابل افشان

انواع مدل های کایل افشان

برای سهولت در حمل و نقل و نصب کابل های افشان، هادی را از تعدادی رشته یکنواخت می سازند که این رشته ها به صورت مارپیچ به دور هم تاب خورده اند. معمولا یک سیم در وسط قرار دارد و شش سیم دیگر به دور آن تابیده می شود.

هادی های موجود در کابل‌افشان باید استاندارد ها و ویژگی های زیر را دارا باشند:

 • جنس هادی ها، مس آنیل شده با اندود یا ساده باشد.
 • قطر نامی مفتول های هر هادی یکسان باشد .
 • قطر مفتول های هر هادی از حداکثر مقادیر داده شده در استاندارد بیشتر نباشد .
 • مقاومت هر هادی در۲۰ درجه سانتیگراد بیش از حداکثر مقدار تعیین شده در استاندارد نباشد.

کابل افشان پرتو الکتریک

نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
کابل افشان پرتو ۲x0.5277.000کابل افشان پرتو ۲x0.75400.000
کابل افشان پرتو ۲x1490.000کابل افشان پرتو ۲x1.5673.000
کابل افشان پرتو ۲x2.51.096.000کابل افشان پرتو ۲x41.606.000
کابل افشان پرتو ۲x62.284.000کابل افشان پرتو ۲x1037.600
کابل افشان پرتو ۳x0.75548.000
کابل افشان پرتو ۳x1653.000کابل افشان پرتو ۳x1.5947.000
کابل افشان پرتو ۳x2.51.523.000کابل افشان پرتو ۳x42.256.000
کابل افشان پرتو ۳x63.257.000کابل افشان پرتو ۳x1053.700
کابل افشان پرتو ۳x1688.600کابل افشان پرتو ۴x1877.000
کابل افشان پرتو ۴x1.51.243.000کابل افشان پرتو ۴x2.52.015.000
کابل افشان پرتو ۴x42.936.000کابل افشان پرتو ۴x64.219.000
کابل افشان پرتو ۴x1071.200کابل افشان پرتو ۴x16122.000
کابل افشان پرتو ۳x25+16170.000کابل افشان پرتو ۳x35+16216.000
کابل افشان پرتو ۳x50+25قیمت روزکابل افشان پرتو ۵x1.51.587.000
کابل افشان پرتو ۵x2.52.565.000کابل افشان پرتو ۵x437.800
کابل افشان پرتو ۵x653.300کابل افشان پرتو ۵x1089.400
کابل افشان پرتو ۵x16106.000کابل افشان پرتو ۱x2518,560
کابل افشان پرتو ۱x3525,000کابل افشان پرتو ۱x50قیمت روز

برند های فروشنده کابل افشان

برندهای مختلفی کابل های افشان را با کیفیت و تنوع متفاوت تولید می کنند. لیست برخی از برندهای فروشنده کابل های افشان عبارتند از:

فروشگاه اینترنتی سیم و کابل ستایش به عنوان یکی از نمایندگی های برند های معتبر ایرانی در زمینه فروش انواع کابل‎افشان در خدمت شماست تا انواع کابل‌افشان را در سایز بندی های مختلف در خدمت شما قرار دهد.

برند هایی که عرضه کننده انواع کابل‌افشان می باشد شامل برند های زیر می باشد:

 • سیم و کابل البرز الکتریک نور
 • سیم و کابل خراسان افشار نژاد
 • سیم و کابل پرتو الکتریک
 • سیم و کابل مغان
 • سیم و کابل البرز پژواک
 • سیم و کابل البرز اعتماد
 • سیم و کابل زرتافته کرمان
 • سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷ – ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید