"> کابل خشک - خرید ، مشخصات و لیست قیمت تمام برندها دی ماه 99 - سیم و کابل ستایش

آشنایی با کابل خشک و کاربرد های آن

کابل خشک چیست

به سیم هایی که برای انتقال جریان برق استفاده می شوند کابل گویند.

جریان برق به وسیله رسانا هدایت می شود و دی الکتریک ولتاژ را تحمل می کند و روکش اجازه نمیدهد رطوبت وارد شود.

کابل خشک منعطف نیست اما رسانای خوبی برای هدایت جریان برق است و معمولا در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

کابل خشک یک یا چند رشته مفتول از جنس مس دارد که در هم تنیده شده اند.

کابل خشک البرز اعتماد

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲x0.751.950.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X12.350.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X1.532.700افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X2.552.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X479.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X6112.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X10190.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X16310.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X0.752.700.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X13.350.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X1.545.100افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X2.573.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X4112.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X6160.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X10272.000
افشان فیلر دار ۳X16272.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X25670.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X50+251.660.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X25+16768.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X35870.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X35+161.000.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X501.450.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۱X0.753.500.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴X14.300.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x1.558.500افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x2.594.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x4146.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x6209.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x10356.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x16550.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x25870.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵X0.754.300.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x15.300.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x1.572.500
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x2.5116.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x4179.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x6257.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x10440.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x16682.000
جوش افشان ۱۲ سایز ۱x25250.000جوش افشان ۱۴ سایز ۱x35360.000
جوش افشان ۱۶ سایز ۱x50500.000جوش افشان ۱۸ سایز ۱x70700.000
جوش افشان ۲۰ سایز ۱x95950.000
کابل کنترل افشان ۷x0.75-کابل کنترل افشان ۷x1-
کابل کنترل افشان ۷x1.5-کابل کنترل افشان ۷x2.5-
کابل کنترل افشان ۱۰x0.75-کابل کنترل افشان ۱۰x1-
کابل کنترل افشان ۱۰x1.5-کابل کنترل افشان ۱۰x2.5-
کابل مفتول کولری ۴x13.700.000کابل مفتول کولری ۴x1.55.200.000
کابل مفتول کولری ۵x14.600.000کابل مفتول کولری ۵x1.56.400.000
کابل مفتول زمینی ۲x1.535.000کابل مفتول زمینی ۲x2.554.000
کابل مفتول زمینی ۲x486.000کابل مفتول زمینی ۲x6120.000
کابل مفتول زمینی ۲x10193.000کابل مفتول زمینی ۲x16320.000
کابل مفتول زمینی ۳x6173.000کابل مفتول زمینی ۳x10285.000
کابل مفتول زمینی ۳x25+16800.000کابل مفتول زمینی ۳x35+161.040.000
کابل مفتول زمینی ۴x4155.000کابل مفتول زمینی ۴x6225.000
کابل مفتول زمینی ۴x10356.000کابل مفتول زمینی ۴x16570.000
کابل مفتول زمینی ۵x4185.000کابل مفتول زمینی ۵x6272.000
کابل مفتول زمینی ۵x10450.000کابل مفتول زمینی ۵X16700.000

کاربرد کابل خشک

آنها را می توان با خیال راحت در اکثر مواردی که تنش های مکانیکی پیش بینی نشده است – در داخل منزل ، خارج از منزل ، دفن مستقیم در زیر زمین ، در بتن یا غوطه ور شدن در آب استفاده کرد. هنگامی که کابل های NYY برای دفن در زمین ملزم به مطابقت با مقررات سیم کشی BS7671 انگلستان هستند ، برای محافظت در برابر آسیب مکانیکی نیاز به نصب در یک کانال یا کانال دارند.

 آنها برای نصب در بتن متزلزل ، لرزشی یا فشرده شده مناسب نیستند. کابل های NYY یک راه حل اقتصادی برای تأمین برق و کنترل سیم کشی است که در آن محافظت مکانیکی لازم نیست.

 این کابلها که هم در محیط داخلی و هم در فضای باز استفاده می شوند برای دفن مستقیم یا از طریق مجاری مناسب هستند .صرفه جویی در هزینه ، وزن و اندازه از طریق نداشتن زره می تواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد.  حمل و نقل آنها  آسان است و به مهار کمتری نیاز دارند.

تفاوت کابل خشک و کابل افشان

کابل افشان برخلاف کابل خشک، منعطف است و بیش از یک سیم تک رشته دارد.

رسانای به کار رفته در کابل افشان مس است.

دی الکتریک به کار رفته در کابل های افشان از جنس PVC/D است.

از کابل های افشان در اتصالات لوازم برقی، ماشین آلات دوشاخه ، تابلوهای فرمان و مراکز توزیع و مصرف استفاده می شود.

مقاومت اهمی رسانای کابل های خشک از مقاومت اهمی رسانای کابل های افشان بیشتر است زیرا در کابل های خشک،سیم های زیادی بهم تنیده اند.

کابل خشک نسبت به کابل افشان، در برابر خوردگی مقاومت بیشتری دارد.

کابل خشک نسبت به کابل افشان قیمت کمتری دارد و مقرون به صرفه اقتصادی می باشد.

کابل های خشک به دلیل تک رشته بودن رسانایشان، احتمال اتصالی را کاهش می دهند.

کابل های افشان به دلیل منعطف بودن و خاصیت شکل پذیری نمی شکنند.

کابل خشک البرز الکتریک

نوع محصول قیمت واحد (ریال)نوع محصول قیمت واحد (ریال)
کابل کیسه‌ای البرز ۲x0.53.202.000کابل کیسه‌ای البرز ۲x0.754.596.000
کابل کیسه‌ای البرز ۲x15.536.000کابل کیسه‌ای البرز ۲x1.57.980.000
کابل کیسه‌ای البرز ۲x2.511.810.000
کابل افشان البرز ۲x0.53.396.000کابل افشان البرز ۲x0.755.184.000
کابل افشان البرز ۲x16.240.000کابل افشان البرز ۲x1.58.680.000
کابل افشان البرز ۲x2.513.740.000کابل افشان البرز ۲x421.050.000
کابل افشان البرز ۲x630.068.000کابل افشان البرز ۲x10522.000
کابل افشان البرز ۳x0.55.220.000
کابل افشان البرز ۳x0.757.020.000کابل افشان البرز ۳x18.796.000
کابل افشان البرز ۳x1.512.405.000کابل افشان البرز ۳x2.519.460.000
کابل افشان البرز ۳x430.000.000کابل افشان البرز ۳x643.700.000
کابل افشان البرز ۳x10732.000کابل افشان البرز ۳x161.128.000
کابل افشان البرز ۳x251.692.000کابل افشان البرز ۳x352.290.000
کابل افشان البرز ۳x503.480.000کابل افشان البرز ۳x704.920.000
کابل افشان البرز ۳x956.276.000کابل افشان البرز ۳x25+162.106.000
کابل افشان البرز ۳x35+162.790.000کابل افشان البرز ۳x50+253.720.000
کابل افشان البرز ۳x70+355.652.000کابل افشان البرز ۱x952.074.000
کابل افشان البرز ۱x1202.550.000کابل افشان البرز ۴x0.56.689.000
کابل افشان البرز ۰٫۷۵*۴۸٫۸۰۸٫۰۰۰
کابل افشان البرز ۴x111.275.000کابل افشان البرز ۴x1.516.000.000
کابل افشان البرز ۴X2.525.250.000کابل افشان البرز ۴X439.600.000
کابل افشان البرز ۴X657.650.000کابل افشان البرز ۴X10955.000
کابل افشان البرز ۴X161.474.500کابل افشان البرز ۴X252.334.000
کابل افشان البرز ۴X353.423.000کابل افشان البرز ۵X1.520.124.000
کابل افشان البرز ۵X2.531.625.000کابل افشان البرز ۵X4486.000
کابل افشان البرز ۵X6699.600کابل افشان البرز ۵X101.208.500
کابل افشان البرز ۵X161.879.000کابل افشان البرز ۵X253.126.000
کابل افشان البرز ۵X354.112.500
کابل مفتول NYY البرز ۲x2.5140.400کابل مفتول NYY البرز ۲X4216.000
کابل مفتول NYY البرز ۲X6318.000کابل مفتول NYY البرز ۲X10531.600
کابل مفتول NYY البرز ۳X6446.500کابل مفتول NYY البرز ۳X10751.200
کابل مفتول NYY البرز ۳X25+162.063.000کابل مفتول NYY البرز ۳X35+162.728.000
کابل مفتول NYY البرز ۳X50+253.713.800کابل مفتول NYY البرز ۴X4404.400
کابل مفتول NYY البرز ۴X4404.400کابل مفتول NYY البرز ۴x6586.800
کابل مفتول NYY البرز ۴x10970.800کابل مفتول NYY البرز ۴x161.538.000
کابل مفتول NYY البرز ۵x6712.800کابل مفتول NYY البرز ۵x101.233.600
کابل مفتول NYY البرز ۵x161.897.500
کابل مفتول کولری البرز ۴x110.245.000کابل مفتول کولری البرز ۴x1.514.965.000
کابل مفتول کولری البرز ۵x113.032.000کابل مفتول کولری البرز ۵x1.518.636.000
کابل سازمانی البرز ۱x6+6324.000کابل سازمانی البرز ۱x10+10490.800
کابل سازمانی البرز ۳x6+6606.000کابل سازمانی البرز ۳x10+10986.500
کابل کواکسیال البرز ۴٫۵C 2V66.000
کابل شیلددار البرز ۲x198.000کابل شیلددار البرز ۲x1.5116.700
کابل شیلددار البرز ۲x2.5168.000کابل شیلددار البرز ۳x1.5157.500
کابل شیلددار البرز ۳x2.5235.800کابل شیلددار البرز ۴x1.5197.000
کابل آلومینیوم البرز ۲x1086.400کابل آلومینیوم البرز ۲x16125.000
کابل آلومینیوم البرز ۴x10130.000کابل آلومینیوم البرز ۴x16195.000
کابل آلمینیوم البرز ۳x25+16238.000کابل آلمینیوم البرز ۳x25+16280.000
کابل RG59 ساده البرز۵۴٫۰۰۰کابل RG59 ترکیبی البرز۷۵٫۶۰۰
کابل تلفنی ۲ زوجی (مسی ۰٫۶)۴۱٫۴۰۰کابل تلفنی ۴ زوجی (مسی ۰٫۶)۷۳٫۸۰۰
کابل تلفنی ۶ زوجی (مسی ۰٫۶)۱۰۵٫۶۰۰کابل تلفنی ۱۰ زوجی (مسی ۰٫۶)۱۷۴٫۶۰۰
کابل تخت ۱۶*۳۱٫۲۳۲٫۰۰۰

قیمت کابل خشک زمینی

قیمت کابل خشک زمینی با توجه به متراژ، ضخامت و برند تعیین می شود و دارای تغییرات نیز هست. جهت استعلام دقیق قیمت کابل خشک زمینی می توانید از طریق راه های ارتباطی مندرج در وبسایت با ما تماس بگیرید. معمولا قیمت کابل خشک زمینی با سایز ۱ در ۱۶ از متری ۱۳ هزار تومان شروع می شود و برای کابل هایی با سایز ۵ در ۳۵ از متری ۱۵۰ هزار تومان شروع می شود.

انواع کابل خشک برق

کابل خشک به دو دسته NYY  و NYRY تقسیم می شود.

کابل NYY برای سیم کشی برق بدون حفاظت مکانیکی، هم در فضای خانه و هم بیرون خانه به کار می رود.

کابل NYRY  برای تامین برق در شبکه های هوایی و فضای داخل و بیرون خانه و سیستم های زیرزمینی  به کار می رود.

این کابل خشک شامل سیم  های تک هسته ای با پوشش الومینیومی و سیم های چند هسته ای با پوشش فولادی است و روکش  فولادی هم دارد.

کابل خشک NYY

NYY به عنوان یک کابل برق برای تأمین انرژی در تاسیسات ساکن ، داخل منزل ، فضای باز ، زیر زمین ، در بتن و در آب استفاده می شود که انتظار نمی رود آسیب مکانیکی داشته باشد.

کابل خشک NYRY

کابل توزیع و قدرت سیگنال برای کاربردهای ساکن ، بیشتر در زمین ، بلکه همچنین در آب ، در داخل و خارج از امکانات ، در کانال های کابل ، در بتن  مناسب است. در نیروگاه های برق و سایر نیروگاه های برق ، در صنعت ، شبکه های شهری و برای اتصال دستگاه های سیگنالینگ در صنعت ، ترافیک و موارد مشابه استفاده می شود. مقاوم در برابر بارهای مکانیکی ، قادر به تحمل فشارهای کششی مکانیکی سنگین تر ، می تواند به صورت اریب یا عمودی گذاشته شود ، همان زمین هایی که در معرض لغزش زمین قرار دارند.  دارای ترکیب پی وی سی ، هسته های رشته ای متمرکز ، با رنگ مشخص شده با استاندارد HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308 ، با محافظ هادی سبز و زرد است.

داخل آن با الاستومر یا پلاستومر یا نوارهای ترموپلاستیک پیچیده شده و یک لایه از سیمهای نازک و فولادی گالوانیزه گرد در آن قرار دارد.

کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک ۱۶*۱۲۶۲٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۱۴۳۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۱۵۷۸٫۰۰۰کابل خشک ۵۰*۱۸۳۵٫۰۰۰
کابل خشک ۷۰*۱۱٫۱۷۷٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۲۶۸٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۲۱۰۲٫۰۰۰کابل خشک ۴*۲۱۷۰٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۲۲۲۵٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۲۴۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۲۶۱۴٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۳۹۸٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۳۱۴۶٫۰۰۰کابل خشک ۴*۳۲۵۳٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۳۳۳۴٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۳۶۰۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۳۸۸۹٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۳۱٫۴۰۲٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۳۱٫۸۴۱٫۰۰۰کابل خشک ۱۶+۲۵*۳۱٫۶۳۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳۲٫۰۹۸٫۰۰۰کابل خشک ۲۵+۵۰*۳۳٫۱۰۳٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳۴٫۳۸۷٫۰۰۰کابل خشک ۵۰+۹۵*۳۵٫۴۵۷٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۴۱۱۹٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۴۱۸۹٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۴۳۰۲٫۰۰۰کابل خشک ۶*۴۴۲۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۴۶۶۴٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۴۱٫۰۱۷٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۴۱٫۸۱۹٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۴۲٫۳۳۳٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۵۱۵۶٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۵۲۲۶٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۵۳۷۱٫۰۰۰کابل خشک ۶*۵۵۱۴٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۵۹۲۷٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۵۱٫۳۸۱٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۵۲٫۲۶۹٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۵۳٫۰۸۲٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۷۲۲۹٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۷۳۳۳٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۰۳۲۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۰۵۳۵٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۲۳۸۹٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۲۶۴۲٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۶۵۱۶٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۱۹۶۵۷٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۲۴۷۵۵٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۰۱٫۳۸۱٫۰۰۰

 

کابل خشک ۶ * ۲

کابل مفتولی ۶*۲ کاربردهای مختلفی در مصارف صنعتی و کابل کشی ساختمان ها دارد.

این کابل در محیط های مختلف خشک, مرطوب , مکان های باز و بسته و آجرکاری شده  مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت کابل مفتولی۶*۲ با مشخصات و ویژگی های آن رابطه مستقیم دارد و بنابر اندازه و نوع کابل قیمت ها متفاوت خواهد بود.

 

کابل مفتول

کابل مفتول از چند سیم بهم پیچیده تشکیل شده است.

رسانای این کابل ها همه از نوع مس است و با روکشPVC پوشیده است.

این کابل ها منعطف نیستند و به اصطلاح کابل خشک مشهورند.

این کابل ها معمولا در زیر گچ و لوله استفاده می شوند اما به صورت مستقیم در زیر زمین یا بتن فشرده قرار نمی گیرند.

کابل مفتولی بنابر ولتاژ نامی خود به دو دسته تقسیم می شوند:

کابل مفتولی با ولتاژ۳۰۰ تا ۵۰۰

کابل مفتولی با ولتاژ۴۵۰تا۷۵۰

کابل خشک البرز پژواک

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان البرز پژواک ۲x0.503.400.000کابل افشان البرز پژواک ۲x0.755.190.000
کابل افشان البرز پژواک ۲x16.240.000کابل افشان البرز پژواک ۲x1.58.680.000
کابل افشان البرز پژواک ۲x2.513.740.000کابل افشان البرز پژواک ۲x421.050.000
کابل افشان البرز پژواک ۶*۲۳۰٫۰۷۰٫۰۰۰
کابل افشان البرز پژواک ۲x10520.000کابل افشان البرز پژواک ۳x0.757.020.000
کابل افشان البرز پژواک ۳x18.800.000کابل افشان البرز پژواک ۳x1.512.410.000
کابل افشان البرز پژواک ۳x2.519.460.000کابل افشان البرز پژواک ۳x430.000.000
کابل افشان البرز پژواک ۳x643.700.000کابل افشان البرز پژواک ۲ زوج۷/۹۰۰
کابل افشان البرز پژواک ۴ زوج۱۴/۰۰۰کابل افشان البرز پژواک ۳X10730.000
کابل افشان البرز پژواک ۳X161.130.000کابل افشان البرز پژواک ۳X251.690.000
کابل افشان البرز پژواک ۳X352.290.000کابل افشان البرز پژواک ۳X25+162.110.000
کابل افشان البرز پژواک ۳X35+162.790.000کابل افشان البرز پژواک ۴X0.758.810.000
کابل افشان البرز پژواک ۴X111.280.000کابل افشان البرز پژواک ۴X1.516.000.000
کابل افشان البرز پژواک ۴X2.525.250.000کابل افشان البرز پژواک ۴X439.600.000
کابل افشان البرز پژواک ۴X657.650.000کابل افشان البرز پژواک ۴X10960.000
کابل افشان البرز پژواک ۴x161.480.000کابل افشان البرز پژواک ۴x252.340.000
کابل افشان البرز پژواک ۴x353.420.000کابل افشان البرز پژواک ۵x1.520.130.000
کابل افشان البرز پژواک ۵x2.531.630.000کابل افشان البرز پژواک ۵x449.000.000
کابل افشان البرز پژواک ۵x670.000.000کابل افشان البرز پژواک ۵x101.210.000
کابل افشان البرز پژواک ۵x161.880.000
کابل مفتول البرز پژواک آنتن۱۹٫۵۰۰کابل مفتول البرز پژواک ۲x4220.000
کابل مفتول البرز پژواک ۲x6320.000کابل مفتول البرز پژواک ۲x10530.000
کابل مفتول البرز پژواک ۳x10750.000کابل مفتول البرز پژواک ۳x16-
کابل مفتول البرز پژواک ۳x25+162.060.000کابل مفتول البرز پژواک ۳x35+162.730.000
کابل مفتول البرز پژواک ۴x6590.000کابل مفتول البرز پژواک ۴x10970.000
کابل مفتول البرز پژواک ۵x101.230.000کابل مفتول البرز پژواک ۵x161.900.000
کابل مفتول البرز پژواک ۶ زوج۱۸٫۰۰۰
کابل مفتول البرز پژواک ۴x161.540.000کابل مفتول البرز پژواک ۵x6710.000
مفتول کولری ۱*۴۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰مفتول کولری ۱٫۵*۴۱۴٫۹۷۰٫۰۰۰
مفتول کولری ۱*۵۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰مفتول کولری ۱٫۵*۵۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷ – ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

انواع کابل مفتول

کابل های مفتولی براساس نوع سیم مفتول بکار برده شده و مقاومت دو دسته هستند:

کابل مفتولی با ولتاژ اسمی۳۰۰-۵۰۰ ولت با سطح مقطع ۰/۵-۰/۷۵و۱ میلی متر

کابل مفتولی با ولتاژ اسمی۴۵۰-۷۵۰ با سطح مقطع بیش از ۱ میلی متر

کاربرد کابل مفتول

کابل های مفتولی فرم پذیری خوبی دارند و به دلیل استحکام و مقاومت بالا برای ساخت تابلوهای برق, تولید و توزیع برق در نیروگاه ها, کابل کشی داخل ساختمان و لوله های خرطومی در مکان های بسته و مرطوب به کار می روند

ساختار کابل مفتولی

ساختار کابل مفتولی در واقع به صورت سه بخش رسانا، دی الکتریک و روکش است. کابل مفتولی چند رشته ای چند هادی تشکیل شده است که هریک به طور جداگانه دارای عایق هستند. هادی ها به همراه عایق ها درون یک غلاف عایق قرار می گیرند و یک کابل دو سیمه,چهار سیمه,پنج سیمه و شش سیمه و.. را تشکیل می دهند.

برای عایق کردن کابل های مفتولی از روش PVC  استفاده می شود.

عایقPVC

 غیرقابل اشتعال است.

در مقابل مواد شیمیایی ثبات و پایداری دارد.

در دمای بالاتر از منفی پنج درجه سانتی گراد هم استفاده می شود.

کابل خشک زرتافته کرمان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۵*۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۷۵*۲۴٫۱۴۰٫۰۰۰
کابل افشان زرتافته کرمان ۲x14.890.000کابل افشان زرتافته کرمان ۲x1.57.060.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۲x2.511.100.000کابل افشان زرتافته کرمان ۲x417.310.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۲x623.700.000کابل افشان زرتافته کرمان ۲x10410.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x16.910.000کابل افشان زرتافته کرمان ۱٫۵*۳۹٫۴۸۰٫۰۰۰
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x2.516.150.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x423.920.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x634.470.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x10590.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x16880.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x251.470.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x351.880.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x25+161.680.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۷۵*۳۵٫۸۳۰٫۰۰۰کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۷۵*۴۷٫۴۶۰٫۰۰۰
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x35+162.220.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴x19.020.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۴X1.512.560.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴X2.520.620.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۴X431.780.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴x645.440.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۴x10760.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴x161.300.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۵x1.515.910.000کابل افشان زرتافته کرمان ۵x2.526.320.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۵x438.120.000کابل افشان زرتافته کرمان ۵x655.500.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۵x10970.000کابل افشان زرتافته کرمان ۵x161.430.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۲x4190.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۲x6270.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۲x10420.000
کابل مفتولی زرکابل ۱۰*۳۶۰۰٫۰۰۰
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۳x16880.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۳x25+161.710.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۳x35+162.290.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۴x6470.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۴x10770.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۴x161.200.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۵x10980.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۵x161.460.000
کابل مخابراتی زرتافته کرمان ۲ زوج۹٫۰۰۰کابل مخابراتی زرتافته کرمان ۴ زوج۱۶٫۰۰۰
کابل مخابراتی زرتافته کرمان ۶ زوج۲۲٫۰۰۰

ویژگی کابل مفتولی

کابل های مفتولی شکل پذیر هستند.

این کابل ها پس از مدتی پوسته پوسته می شوند.

مقاومت کابل مفتولی کم است لذا برای فواصل طولانی به کار می رود.

قیمت نهایی کابل مفتولی با توجه به متراژ, مقرون به صرفه اقتصادی است.

کابل مفتولی نسبت به سایر کابل ها ایراد و قطعی کمتری دارد.

کابل مفتولی به دلیل تک رشته بودن احتمال اتصال در مدار را کاهش می دهد.

کابل مفتول مسی

کابل مفتولی مسی یکی از محبوب ترین کابل هاست که توجه متقاضیان زیادی را به خود جلب کرده است.

کابل مفتول مسی نوعی کابل قدرت محسوب می شود که برای انتقال انرژی در ولتاژهای بالا یا فشارهای قوی استفاده می شود.

عوامل مختلفی مانند اندازه, جنس, نوع روکش,متراژ و برند بر قیمت کابل مفتولی مسی اثر میگذارند.

کابل خشک مغان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲x0.754.520.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X15.650.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X1.57.800.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X2.512.470.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X418.710.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X625.980.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X1044.220.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲x0.53.293.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X0.756.540.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X17.770.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X1.510.650.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X2.517.670.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X426.350.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X637.470.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X1062.860.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X161.000.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X251.650.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X503.150.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X704.500.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X955.460.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X35+162.430.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X50+253.300.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X70+354.990.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X0.758.440.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X19.890.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X1.514.110.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X2.523.050.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X435.280.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X649.500.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X1083.560.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X161.450.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X252.120.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X353.130.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x1.517.880.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x2.529.740.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x441.220.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x658.910.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x10109.480.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x161.640.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x252.930.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x354.030.000
کابل افشان مغان۱x952.120.000کابل افشان مغان۱x1202.600.000
کابل مفتول NYY مغان ۲x4205.000کابل مفتول NYY مغان ۲x6293.000
کابل مفتول NYY مغان ۲x10449.000کابل مفتول NYY مغان ۳x6377.000
کابل مفتول NYY مغان ۳x10706.000کابل مفتول NYY مغان ۳x25+161.930.000
کابل مفتول NYY مغان ۳x35+162.480.000کابل مفتول NYY مغان ۳x50+253.410.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x4372.000کابل مفتول NYY مغان ۴x6528.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x10852.000کابل مفتول NYY مغان ۴x161.132.000
کابل مفتول NYY مغان ۵x101.132.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x628,000کابل مفتول NYY مغان ۴x1045,000
کابل کولری مغان ۴x19.390.000کابل کولری مغان ۴x1.513.310.000
کابل کولری مغان ۵x111.760.000کابل کولری مغان ۵x1.516.470.000

کابل خشک خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کولری خراسان ۴x1.5191.000کابل کولری خراسان ۵x1.5234.000
کابل افشان خراسان ۲x0.7560.000کابل افشان خراسان ۲x173.000
کابل افشان خراسان ۲x1.5100.000کابل افشان خراسان ۲x2.5161.000
کابل افشان خراسان ۲x4247.000کابل افشان خراسان ۲x6350.000
کابل افشان خراسان ۲x10600.000کابل افشان خراسان ۲x16920.000
کابل افشان خراسان ۳x0.7579.000کابل افشان خراسان ۳x198.000
کابل افشان خراسان ۳x1.5140.000کابل افشان خراسان ۳x2.5227.000
کابل افشان خراسان ۳x4343.000کابل افشان خراسان ۳x6495.000
کابل افشان خراسان ۳x10850.000کابل افشان خراسان ۳x161.310.000
کابل افشان خراسان ۳x252.040.000کابل افشان خراسان ۳x352.820.000
کابل افشان خراسان ۳x504.000.000کابل افشان خراسان ۳x705.600.000
کابل افشان خراسان ۳x25+162.400.000کابل افشان خراسان ۳x35+163.150.000
کابل افشان خراسان ۳x50+254.590.000کابل افشان خراسان ۳x70+356.470.000
کابل افشان خراسان ۳x95+508.750.000کابل افشان خراسان ۳x120+7011.150.000
کابل افشان خراسان ۴x0.75100.000کابل افشان خراسان ۴x1129.000
کابل افشان خراسان ۴x1.5182.000کابل افشان خراسان ۴x2.5290.000
کابل افشان خراسان ۴x4448.000کابل افشان خراسان ۴x6645.000
کابل افشان خراسان ۴x101.120.000کابل افشان خراسان ۴x161.730.000
کابل افشان خراسان ۴x252.660.000کابل افشان خراسان ۴x353.700.000
کابل افشان خراسان ۵x1.5226.000کابل افشان خراسان ۵x2.5360.000
کابل افشان خراسان ۵x4552.000کابل افشان خراسان ۵x6800.000
کابل افشان خراسان ۵x101.390.000کابل افشان خراسان ۵x162.140.000
کابل افشان خراسان ۵x253.360.000کابل افشان خراسان ۵x354.640.000
کابل زمینی خراسان ۱x16420.000کابل زمینی خراسان ۱x25643.000
کابل زمینی خراسان ۱x35876.000کابل زمینی خراسان ۱x501.205.000
کابل زمینی خراسان ۱x701.710.000کابل زمینی خراسان ۱x952.350.000
کابل زمینی خراسان ۱x1202.980.000کابل زمینی خراسان ۱x1503.650.000
کابل زمینی خراسان ۱x1854.570.000کابل زمینی خراسان ۱x2405.950.000
کابل زمینی خراسان ۱x3007.450.000کابل زمینی خراسان ۳x25+162.460.000
کابل زمینی خراسان ۳x35+163.190.000کابل زمینی خراسان ۳x50+254.260.000
کابل زمینی خراسان ۳x70+356.040.000کابل زمینی خراسان ۳x95+508.290.000
کابل زمینی خراسان ۳x120+7010.700.000کابل زمینی خراسان ۳x150+7012.700.000
کابل زمینی خراسان ۳x185+9516.140.000کابل زمینی خراسان ۳x240+12021.000.000
کابل زمینی خراسان ۲x1.5153.000کابل زمینی خراسان ۲x2.5210.000
کابل زمینی خراسان ۲x4307.000کابل زمینی خراسان ۲x6417.000
کابل زمینی خراسان ۲x10634.000کابل زمینی خراسان ۲x16965.000
کابل زمینی خراسان ۳x1.5195.000کابل زمینی خراسان ۳x2.5275.000
کابل زمینی خراسان ۳x4410.000کابل زمینی خراسان ۳x6566.000
کابل زمینی خراسان ۳x10876.000کابل زمینی خراسان ۳x161.360.000
کابل زمینی خراسان ۳x252.060.000کابل زمینی خراسان ۳x352.820.000
کابل زمینی خراسان ۴x1.5240.000کابل زمینی خراسان ۴x2.5345.000
کابل زمینی خراسان ۴x4520.000کابل زمینی خراسان ۴x6727.000
کابل زمینی خراسان ۴x101.135.000کابل زمینی خراسان ۴x161.755.000
کابل زمینی خراسان ۴x252.690.000کابل زمینی خراسان ۵x1.5289.000
کابل زمینی خراسان ۵x2.5418.000کابل زمینی خراسان ۵x4636.000
کابل زمینی خراسان ۵x6894.000کابل زمینی خراسان ۵x101.410.000
کابل زمینی خراسان ۵x162.180.000کابل زمینی خراسان ۵x253.360.000
کابل زمینی خراسان ۵x354.600.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۲x2x0.650.000کابل مخابراتی هوایی خراسان ۴x2x0.688.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۶x2x0.6123.000کابل مخابراتی هوایی خراسان ۱۰x2x0.6195.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۴٫۵C-2V74.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۲x1110.000کابل افشان شیلدار خراسان ۲x1.5137.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۲x2.5205.000کابل افشان شیلدار خراسان ۳x1141.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۳x1.5184.000کابل افشان شیلدار خراسان ۳x2.5279.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۴x1180.000کابل افشان شیلدار خراسان ۴x1.5238.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۴x2.5354.000کابل افشان شیلدار خراسان ۵x1219.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۵x1.5290.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x16418.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x25629.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x35872.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x501.220.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x701.715.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x952.320.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1202.900.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1503.620.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1854.400.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x2405.840.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x3007.300.000

کابل خشک پرتو الکتریک

نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۴*۲۱۷٫۵۰۰کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۶*۲۲۶٫۰۰۰
کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۰*۲۴۰٫۳۰۰کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۶+۲۵*۳۱۶۸٫۰۰۰
کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۶+۳۵*۳۲۲۰٫۰۰۰کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۶*۴۴۶٫۰۰۰
کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۰*۴۷۴٫۰۰۰کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۶*۴۱۲۱٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
کابل مفتول (کولری) پرتو الکتریک ۱*۴۸۴۸٫۰۰۰ کابل مفتول (کولری) پرتو الکتریک ۱٫۵*۴۹۵۹٫۰۰۰
کابل مفتول (کولری) پرتو الکتریک ۱*۵۸۸۸٫۰۰۰ کابل مفتول (کولری) پرتو الکتریک ۱٫۵*۵۱٫۱۱۳٫۰۰۰

برند های فروشنده کابل خشک

برندهای مختلفی کابل های خشک (مفتول) را با کیفیت و تنوع متفاوت تولید می کنند. لیست برخی از برندهای فروشنده کابل های مفتول ( خشک )عبارتند از:

فروشگاه اینترنتی سیم و کابل ستایش به عنوان یکی از نمایندگی های برند های معتبر ایرانی در زمینه فروش انواع کابل‎ خشک در خدمت شماست تا انواع کابل‌ مفتول را در سایز بندی های مختلف در خدمت شما قرار دهد.

برند هایی که عرضه کننده انواع کابل‌ مفتول می باشد شامل برند های زیر می باشد:

  • سیم و کابل البرز الکتریک نور
  • سیم و کابل خراسان افشار نژاد
  • سیم و کابل پرتو الکتریک
  • سیم و کابل مغان
  • سیم و کابل البرز پژواک
  • سیم و کابل البرز اعتماد
  • سیم و کابل زرتافته کرمان
  • سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷ – ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید