">

کابل خشک چیست

جریان برق به وسیله رسانا هدایت می شود و دی الکتریک ولتاژ را تحمل می کند و روکش اجازه نمیدهد رطوبت وارد شود.

کابل خشک منعطف نیست اما رسانای خوبی برای هدایت جریان برق است و معمولا در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

کابل خشک یک یا چند رشته مفتول از جنس مس دارد که در هم تنیده شده اند.

دریافت مشاوره رایگان

کابل خشک البرز اعتماد

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲x0.751.950.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X12.350.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X1.532.700افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X2.552.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X479.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X6112.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X10190.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۲X16310.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X0.752.700.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X13.350.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X1.545.100افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X2.573.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X4112.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X6160.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۳X10272.000
افشان فیلر دار ۳X16272.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X25670.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X50+251.660.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X25+16768.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X35870.000سیم افشان البرز اعتماد ۳X35+161.000.000
سیم افشان البرز اعتماد ۳X501.450.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۱X0.753.500.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴X14.300.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x1.558.500افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x2.594.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x4146.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x6209.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x10356.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x16550.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۴x25870.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵X0.754.300.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x15.300.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x1.572.500
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x2.5116.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x4179.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x6257.000افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x10440.000
افشان NYMHY البرز اعتماد ۵x16682.000
جوش افشان ۱۲ سایز ۱x25250.000جوش افشان ۱۴ سایز ۱x35360.000
جوش افشان ۱۶ سایز ۱x50500.000جوش افشان ۱۸ سایز ۱x70700.000
جوش افشان ۲۰ سایز ۱x95950.000
کابل کنترل افشان ۷x0.75-کابل کنترل افشان ۷x1-
کابل کنترل افشان ۷x1.5-کابل کنترل افشان ۷x2.5-
کابل کنترل افشان ۱۰x0.75-کابل کنترل افشان ۱۰x1-
کابل کنترل افشان ۱۰x1.5-کابل کنترل افشان ۱۰x2.5-
کابل مفتول کولری ۴x13.700.000کابل مفتول کولری ۴x1.55.200.000
کابل مفتول کولری ۵x14.600.000کابل مفتول کولری ۵x1.56.400.000
کابل مفتول زمینی ۲x1.535.000کابل مفتول زمینی ۲x2.554.000
کابل مفتول زمینی ۲x486.000کابل مفتول زمینی ۲x6120.000
کابل مفتول زمینی ۲x10193.000کابل مفتول زمینی ۲x16320.000
کابل مفتول زمینی ۳x6173.000کابل مفتول زمینی ۳x10285.000
کابل مفتول زمینی ۳x25+16800.000کابل مفتول زمینی ۳x35+161.040.000
کابل مفتول زمینی ۴x4155.000کابل مفتول زمینی ۴x6225.000
کابل مفتول زمینی ۴x10356.000کابل مفتول زمینی ۴x16570.000
کابل مفتول زمینی ۵x4185.000کابل مفتول زمینی ۵x6272.000
کابل مفتول زمینی ۵x10450.000کابل مفتول زمینی ۵X16700.000

کاربرد کابل خشک

آنها را می توان با خیال راحت در اکثر مواردی که تنش های مکانیکی پیش بینی نشده است – در داخل منزل ، خارج از منزل ، دفن مستقیم در زیر زمین ، در بتن یا غوطه ور شدن در آب استفاده کرد. هنگامی که کابل های NYY برای دفن در زمین ملزم به مطابقت با مقررات سیم کشی BS7671 انگلستان هستند ، برای محافظت در برابر آسیب مکانیکی نیاز به نصب در یک کانال یا کانال دارند.

 آنها برای نصب در بتن متزلزل ، لرزشی یا فشرده شده مناسب نیستند. کابل های NYY یک راه حل اقتصادی برای تأمین برق و کنترل سیم کشی است که در آن محافظت مکانیکی لازم نیست.

 این کابلها که هم در محیط داخلی و هم در فضای باز استفاده می شوند برای دفن مستقیم یا از طریق مجاری مناسب هستند .صرفه جویی در هزینه ، وزن و اندازه از طریق نداشتن زره می تواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد.  حمل و نقل آنها  آسان است و به مهار کمتری نیاز دارند.

تفاوت کابل خشک و کابل افشان

کابل افشان برخلاف کابل خشک، منعطف است و بیش از یک سیم تک رشته دارد.

رسانای به کار رفته در کابل افشان مس است.

دی الکتریک به کار رفته در کابل های افشان از جنس PVC/D است.

از کابل های افشان در اتصالات لوازم برقی، ماشین آلات دوشاخه ، تابلوهای فرمان و مراکز توزیع و مصرف استفاده می شود.

مقاومت اهمی رسانای کابل های خشک از مقاومت اهمی رسانای کابل های افشان بیشتر است زیرا در کابل های خشک،سیم های زیادی بهم تنیده اند.

کابل خشک نسبت به کابل افشان، در برابر خوردگی مقاومت بیشتری دارد.

کابل خشک نسبت به کابل افشان قیمت کمتری دارد و مقرون به صرفه اقتصادی می باشد.

کابل های خشک به دلیل تک رشته بودن رسانایشان، احتمال اتصالی را کاهش می دهند.

کابل های افشان به دلیل منعطف بودن و خاصیت شکل پذیری نمی شکنند.

کابل خشک البرز الکتریک

نوع محصول قیمت واحد (ریال)نوع محصول قیمت واحد (ریال)
کابل کیسه‌ای البرز ۲x0.54.002.000کابل کیسه‌ای البرز ۲x0.755.745.000
کابل کیسه‌ای البرز ۲x16.920.000کابل کیسه‌ای البرز ۲x1.59.975.000
کابل کیسه‌ای البرز ۲x2.514.763.000
کابل افشان البرز ۲x0.54.245.000کابل افشان البرز ۲x0.756.480.000
کابل افشان البرز ۲x17.800.000کابل افشان البرز ۲x1.510.850.000
کابل افشان البرز ۲x2.517.175.000کابل افشان البرز ۲x426.312.500
کابل افشان البرز ۲x637.585.000کابل افشان البرز ۲x10652.500
کابل افشان البرز ۳x0.56.525.000
کابل افشان البرز ۳x0.758.775.000کابل افشان البرز ۳x110.995.000
کابل افشان البرز ۳x1.515.506.000کابل افشان البرز ۳x2.524.325.000
کابل افشان البرز ۳x437.500.000کابل افشان البرز ۳x654.625.000
کابل افشان البرز ۳x10915.000کابل افشان البرز ۳x161.410.000
کابل افشان البرز ۳x252.115.000کابل افشان البرز ۳x352.864.000
کابل افشان البرز ۳x504.350.000کابل افشان البرز ۳x706.150.000
کابل افشان البرز ۳x957.845.000کابل افشان البرز ۳x25+162.633.000
کابل افشان البرز ۳x35+163.488.000کابل افشان البرز ۳x50+254.650.000
کابل افشان البرز ۳x70+357.065.000کابل افشان البرز ۱x952.593.000
کابل افشان البرز ۱x1203.188.000کابل افشان البرز ۴x0.58.362.000
کابل افشان البرز ۰٫۷۵*۴۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰
کابل افشان البرز ۴x114.094.000کابل افشان البرز ۴x1.520.000.000
کابل افشان البرز ۴X2.531.563.000کابل افشان البرز ۴X449.500.000
کابل افشان البرز ۴X672.063.000کابل افشان البرز ۴X101.194.000
کابل افشان البرز ۴X161.844.000کابل افشان البرز ۴X252.917.500
کابل افشان البرز ۴X354.290.000کابل افشان البرز ۵X1.525.155.000
کابل افشان البرز ۵X2.539.530.000کابل افشان البرز ۵X4607.500
کابل افشان البرز ۵X6878.000کابل افشان البرز ۵X101.512.000
کابل افشان البرز ۵X162.349.000کابل افشان البرز ۵X253.907.500
کابل افشان البرز ۵X355.142.000
کابل مفتول NYY البرز ۱x16495.000کابل مفتول NYY البرز ۱x25707.500
کابل مفتول NYY البرز ۱x35998.600کابل مفتول NYY البرز ۱x501.389.500
کابل مفتول NYY البرز ۱x701.962.500کابل مفتول NYY البرز ۱x952.710.000
کابل مفتول NYY البرز ۳x1.5173.000کابل مفتول NYY البرز ۳x2.5243.000
کابل مفتول NYY البرز ۳x4366.000
کابل مفتول NYY البرز ۱x1203.499.000کابل مفتول NYY البرز ۱x1504.286.000
کابل مفتول NYY البرز ۳X70+357.700.000کابل مفتول NYY البرز ۳X95+509.145.000
کابل مفتول NYY البرز ۴x1.5225.000
کابل مفتول NYY البرز ۱x1855.353.000کابل مفتول NYY البرز ۱x2406.500.500
کابل مفتول NYY البرز ۱x3008.688.500کابل مفتول NYY البرز ۲x1.5101.200
کابل مفتول NYY البرز ۲x2.5172.900کابل مفتول NYY البرز ۲X4258.000
کابل مفتول NYY البرز ۲X6381.900کابل مفتول NYY البرز ۲X10664.500
کابل مفتول NYY البرز ۳X6558.500کابل مفتول NYY البرز ۳X10939.000
کابل مفتول NYY البرز ۳X25+162.579.000کابل مفتول NYY البرز ۳X35+163.410.000
کابل مفتول NYY البرز ۳X50+254.642.500کابل مفتول NYY البرز ۴X4495.000
کابل مفتول NYY البرز ۴X2.5319.800کابل مفتول NYY البرز ۴x6717.900
کابل مفتول NYY البرز ۴x101.213.500کابل مفتول NYY البرز ۴x161.922.500
کابل مفتول NYY البرز ۵x6891.000کابل مفتول NYY البرز ۵x101.542.000
کابل مفتول NYY البرز ۵x162.372.000
کابل مفتول کولری البرز ۴x112.806.000کابل مفتول کولری البرز ۴x1.518.705.000
کابل مفتول کولری البرز ۵x116.290.000کابل مفتول کولری البرز ۵x1.523.295.000
کابل سازمانی البرز ۱x6+6405.000کابل سازمانی البرز ۱x10+10613.500
کابل سازمانی البرز ۳x6+6757.500کابل سازمانی البرز ۳x10+101.233.000
کابل کواکسیال البرز ۴٫۵C 2V82.500
کابل شیلددار البرز ۲x1122.500کابل شیلددار البرز ۲x1.5145.900
کابل شیلددار البرز ۲x2.5210.000کابل شیلددار البرز ۳x1.5197.000
کابل شیلددار البرز ۳x2.5294.800کابل شیلددار البرز ۴x1.5246.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x1667.000کابل آلومینیوم البرز ۱x2597.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x35125.000کابل آلومینیوم البرز ۱x50163.000
کابل آلومینیوم البرز ۲x25267.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x70222.000کابل آلومینیوم البرز ۱x95291.000
کابل آلمینیوم البرز ۳x50+25558.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x120355.000کابل آلومینیوم البرز ۱x150458.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x185561.000کابل آلومینیوم البرز ۱x240684.000
کابل آلومینیوم البرز ۱x300880.000
کابل آلومینیوم البرز ۲x10141.000کابل آلومینیوم البرز ۲x16185.000
کابل آلومینیوم البرز ۴x10209.000کابل آلومینیوم البرز ۴x16285.000
کابل آلمینیوم البرز ۳x25+16374.000کابل آلمینیوم البرز ۳x35+16462.000
کابل RG59 ساده البرز۶۷٫۵۰۰کابل RG59 ترکیبی البرز۹۴٫۵۰۰
کابل تلفنی ۲ زوجی (مسی ۰٫۶)۵۱٫۷۵۰کابل تلفنی ۴ زوجی (مسی ۰٫۶)۹۲٫۲۵۰
کابل تلفنی ۶ زوجی (مسی ۰٫۶)۱۳۲٫۰۰۰کابل تلفنی ۱۰ زوجی (مسی ۰٫۶)۲۱۸٫۲۵۰
کابل تخت ۱۶*۳۱٫۵۴۰٫۰۰۰

قیمت کابل خشک زمینی

قیمت کابل خشک زمینی با توجه به متراژ، ضخامت و برند تعیین می شود و دارای تغییرات نیز هست. جهت استعلام دقیق قیمت کابل خشک زمینی می توانید از طریق راه های ارتباطی مندرج در وبسایت با ما تماس بگیرید. معمولا قیمت کابل خشک زمینی با سایز ۱ در ۱۶ از متری ۱۳ هزار تومان شروع می شود و برای کابل هایی با سایز ۵ در ۳۵ از متری ۱۵۰ هزار تومان شروع می شود.

انواع کابل خشک برق

کابل خشک به دو دسته NYY  و NYRY تقسیم می شود.

کابل NYY برای سیم کشی برق بدون حفاظت مکانیکی، هم در فضای خانه و هم بیرون خانه به کار می رود.

کابل NYRY  برای تامین برق در شبکه های هوایی و فضای داخل و بیرون خانه و سیستم های زیرزمینی  به کار می رود.

این کابل خشک شامل سیم  های تک هسته ای با پوشش الومینیومی و سیم های چند هسته ای با پوشش فولادی است و روکش  فولادی هم دارد.

کابل خشک NYY

NYY به عنوان یک کابل برق برای تأمین انرژی در تاسیسات ساکن ، داخل منزل ، فضای باز ، زیر زمین ، در بتن و در آب استفاده می شود که انتظار نمی رود آسیب مکانیکی داشته باشد.

کابل خشک NYRY

کابل توزیع و قدرت سیگنال برای کاربردهای ساکن ، بیشتر در زمین ، بلکه همچنین در آب ، در داخل و خارج از امکانات ، در کانال های کابل ، در بتن  مناسب است. در نیروگاه های برق و سایر نیروگاه های برق ، در صنعت ، شبکه های شهری و برای اتصال دستگاه های سیگنالینگ در صنعت ، ترافیک و موارد مشابه استفاده می شود. مقاوم در برابر بارهای مکانیکی ، قادر به تحمل فشارهای کششی مکانیکی سنگین تر ، می تواند به صورت اریب یا عمودی گذاشته شود ، همان زمین هایی که در معرض لغزش زمین قرار دارند.  دارای ترکیب پی وی سی ، هسته های رشته ای متمرکز ، با رنگ مشخص شده با استاندارد HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308 ، با محافظ هادی سبز و زرد است.

داخل آن با الاستومر یا پلاستومر یا نوارهای ترموپلاستیک پیچیده شده و یک لایه از سیمهای نازک و فولادی گالوانیزه گرد در آن قرار دارد.

کابل خشک کسری

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل خشک ۱۶*۱۴۶۰٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۱۷۵۴٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۱۱٫۰۱۵٫۰۰۰کابل خشک ۵۰*۱۱٫۴۱۸٫۰۰۰
کابل خشک ۹۵*۱۲٫۹۴۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۱۳۰۷٫۰۰۰
کابل خشک ۷۰*۱۲٫۰۷۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۲۱۱۸٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۲۱۷۷٫۰۰۰کابل خشک ۴*۲۲۹۱٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۲۳۸۰٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۲۶۷۶٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۲۱٫۴۹۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۲۱٫۰۱۴٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۳۱۷۱٫۰۰۰
کابل خشک ۲٫۵*۳۲۵۵٫۰۰۰کابل خشک ۴*۳۴۲۰٫۰۰۰
کابل خشک ۶*۳۵۵۵٫۰۰۰کابل خشک ۱۰*۳۹۹۰٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶*۳۱٫۴۸۱٫۰۰۰کابل خشک ۲۵*۳۲٫۳۵۲٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵*۳۳٫۱۰۸٫۰۰۰کابل خشک ۱۶+۲۵*۳۲٫۷۶۲٫۰۰۰
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳۳٫۵۲۸٫۰۰۰کابل خشک ۲۵+۵۰*۳۵٫۲۵۰٫۰۰۰
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳۷٫۴۲۴٫۰۰۰کابل خشک ۵۰+۹۵*۳۱۰٫۱۸۵٫۰۰۰
کابل خشک ۱*۴۱۶۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۴۲۰۷٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۴۳۲۸٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۴۵۲۳٫۰۰۰کابل خشک ۶*۴۷۱۲٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۴۱٫۲۰۸٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۴۱٫۸۳۸٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۴۳٫۰۶۶٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۴۳٫۹۴۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۵۲۷۱٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۵۴۱۵٫۰۰۰
کابل خشک ۴*۵۶۴۳٫۰۰۰کابل خشک ۶*۵۸۹۱٫۰۰۰
کابل خشک ۱۰*۵۱٫۵۶۵٫۰۰۰کابل خشک ۱۶*۵۲٫۳۲۱٫۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۵۳٫۸۳۳٫۰۰۰کابل خشک ۳۵*۵۵٫۲۰۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۷۴۰۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۷۵۶۷٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۰۵۷۸٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۰۹۹۸٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۲۶۹۳٫۰۰۰کابل خشک ۲٫۵*۱۲-
کابل خشک ۱*۱۶۷۷۷٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۱۶۹۳۵٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۱۹۱٫۱۷۶٫۰۰۰
کابل خشک ۱٫۵*۲۴۱٫۲۷۰٫۰۰۰کابل خشک ۱٫۵*۴۰۱٫۳۴۴٫۰۰۰

کابل خشک ۶ * ۲

کابل مفتولی ۶*۲ کاربردهای مختلفی در مصارف صنعتی و کابل کشی ساختمان ها دارد.

این کابل در محیط های مختلف خشک, مرطوب , مکان های باز و بسته و آجرکاری شده  مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت کابل مفتولی۶*۲ با مشخصات و ویژگی های آن رابطه مستقیم دارد و بنابر اندازه و نوع کابل قیمت ها متفاوت خواهد بود.

کابل خشک البرز پژواک

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان البرز پژواک ۲x0.503.400.000کابل افشان البرز پژواک ۲x0.755.190.000
کابل افشان البرز پژواک ۲x16.240.000کابل افشان البرز پژواک ۲x1.58.680.000
کابل افشان البرز پژواک ۲x2.513.740.000کابل افشان البرز پژواک ۲x421.050.000
کابل افشان البرز پژواک ۶*۲۳۰٫۰۷۰٫۰۰۰
کابل افشان البرز پژواک ۲x10520.000کابل افشان البرز پژواک ۳x0.757.020.000
کابل افشان البرز پژواک ۳x18.800.000کابل افشان البرز پژواک ۳x1.512.410.000
کابل افشان البرز پژواک ۳x2.519.460.000کابل افشان البرز پژواک ۳x430.000.000
کابل افشان البرز پژواک ۳x643.700.000کابل افشان البرز پژواک ۲ زوج۷/۹۰۰
کابل افشان البرز پژواک ۴ زوج۱۴/۰۰۰کابل افشان البرز پژواک ۳X10730.000
کابل افشان البرز پژواک ۳X161.130.000کابل افشان البرز پژواک ۳X251.690.000
کابل افشان البرز پژواک ۳X352.290.000کابل افشان البرز پژواک ۳X25+162.110.000
کابل افشان البرز پژواک ۳X35+162.790.000کابل افشان البرز پژواک ۴X0.758.810.000
کابل افشان البرز پژواک ۴X111.280.000کابل افشان البرز پژواک ۴X1.516.000.000
کابل افشان البرز پژواک ۴X2.525.250.000کابل افشان البرز پژواک ۴X439.600.000
کابل افشان البرز پژواک ۴X657.650.000کابل افشان البرز پژواک ۴X10960.000
کابل افشان البرز پژواک ۴x161.480.000کابل افشان البرز پژواک ۴x252.340.000
کابل افشان البرز پژواک ۴x353.420.000کابل افشان البرز پژواک ۵x1.520.130.000
کابل افشان البرز پژواک ۵x2.531.630.000کابل افشان البرز پژواک ۵x449.000.000
کابل افشان البرز پژواک ۵x670.000.000کابل افشان البرز پژواک ۵x101.210.000
کابل افشان البرز پژواک ۵x161.880.000
کابل مفتول البرز پژواک آنتن۱۹٫۵۰۰کابل مفتول البرز پژواک ۲x4220.000
کابل مفتول البرز پژواک ۲x6320.000کابل مفتول البرز پژواک ۲x10530.000
کابل مفتول البرز پژواک ۳x10750.000کابل مفتول البرز پژواک ۳x16-
کابل مفتول البرز پژواک ۳x25+162.060.000کابل مفتول البرز پژواک ۳x35+162.730.000
کابل مفتول البرز پژواک ۴x6590.000کابل مفتول البرز پژواک ۴x10970.000
کابل مفتول البرز پژواک ۵x101.230.000کابل مفتول البرز پژواک ۵x161.900.000
کابل مفتول البرز پژواک ۶ زوج۱۸٫۰۰۰
کابل مفتول البرز پژواک ۴x161.540.000کابل مفتول البرز پژواک ۵x6710.000
مفتول کولری ۱*۴۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰مفتول کولری ۱٫۵*۴۱۴٫۹۷۰٫۰۰۰
مفتول کولری ۱*۵۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰مفتول کولری ۱٫۵*۵۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷ – ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

کابل خشک زرتافته کرمان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۵*۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۷۵*۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰
کابل افشان زرتافته کرمان ۲x16.240.000کابل افشان زرتافته کرمان ۲x1.58.680.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۲x2.513.740.000کابل افشان زرتافته کرمان ۲x421.050.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۲x630.070.000کابل افشان زرتافته کرمان ۲x10520.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x18.800.000کابل افشان زرتافته کرمان ۱٫۵*۳۱۲٫۴۱۰٫۰۰۰
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x2.519.460.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x430.000.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x643.700.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x10730.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x161.130.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x251.690.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x352.290.000کابل افشان زرتافته کرمان ۳x25+162.110.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۷۵*۳۷٫۰۲۰٫۰۰۰کابل افشان زرتافته کرمان ۰٫۷۵*۴۸٫۸۱۰٫۰۰
کابل افشان زرتافته کرمان ۳x35+162.790.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴x111.280.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۴X1.516.000.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴X2.525.250.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۴X439.600.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴x657.650.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۴x10960.000کابل افشان زرتافته کرمان ۴x161.480.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۵x1.520.130.000کابل افشان زرتافته کرمان ۵x2.531.630.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۵x449.000.000کابل افشان زرتافته کرمان ۵x670.000.000
کابل افشان زرتافته کرمان ۵x101.210.000کابل افشان زرتافته کرمان ۵x161.880.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۲x4220.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۲x6320.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۲x10530.000
کابل مفتولی زرکابل ۱۰*۳۷۵۰٫۰۰۰
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۳x16کابل مفتولی زرتافته کرمان ۳x25+162.060.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۳x35+162.730.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۴x6590.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۴x10970.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۴x161.540.000
کابل مفتولی زرتافته کرمان ۵x101.230.000کابل مفتولی زرتافته کرمان ۵x161.900.000
کابل مخابراتی زرتافته کرمان ۲ زوج۹٫۰۰۰کابل مخابراتی زرتافته کرمان ۴ زوج۱۶٫۰۰۰
کابل مخابراتی زرتافته کرمان ۶ زوج۲۲٫۰۰۰
کابل مفتول کولری۱*۴۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰کابل مفتول کولری۱٫۵*۴۱۴٫۹۷۰٫۰۰۰
کابل مفتول کولری۱*۵۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰کابل مفتول کولری۱٫۵*۵۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰

ویژگی کابل مفتولی

کابل‌های مفتولی شکل پذیر هستند.

این کابل ها پس از مدتی پوسته پوسته می شوند.

مقاومت کابل مفتولی کم است لذا برای فواصل طولانی به کار می رود.

قیمت نهایی کابل مفتولی با توجه به متراژ, مقرون به صرفه اقتصادی است.

کابل مفتولی نسبت به سایر کابل ها ایراد و قطعی کمتری دارد.

کابل مفتولی به دلیل تک رشته بودن احتمال اتصال در مدار را کاهش می دهد.

کابل مفتول مسی

کابل مفتولی مسی یکی از محبوب ترین کابل هاست که توجه متقاضیان زیادی را به خود جلب کرده است.

کابل مفتول مسی نوعی کابل قدرت محسوب می شود که برای انتقال انرژی در ولتاژهای بالا یا فشارهای قوی استفاده می شود.

عوامل مختلفی مانند اندازه, جنس, نوع روکش,متراژ و برند بر قیمت کابل مفتولی مسی اثر میگذارند.

کابل خشک مغان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲x0.755.650.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X17.070.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X1.59.750.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X2.515.590.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X423.390.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X632.480.000
کابل ۲ رشته افشان مغان ۲X1055.280.000کابل ۲ رشته افشان مغان ۲x0.54.120.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X0.758.180.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X19.720.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X1.513.320.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X2.522.090.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X432.940.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X646.840.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X1078.580.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X161.250.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X252.070.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X503.940.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X705.630.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X956.830.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X35+163.040.000کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X50+254.130.000
کابل ۳ رشته افشان مغان ۳X70+356.240.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X0.7510.550.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X112.370.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X1.517.640.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X2.528.820.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X444.100.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X661.880.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X10104.450.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X161.820.000
کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X252.650.000کابل ۴ رشته افشان مغان ۴X353.920.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x1.522.350.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x2.537.180.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x451.530.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x673.640.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x10136.850.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x162.050.000
کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x253.670.000کابل ۵ رشته افشان مغان ۵x355.040.000
کابل افشان مغان۱x952.650.000کابل افشان مغان۱x1203.250.000
کابل مفتول NYY مغان ۲x4260.000کابل مفتول NYY مغان ۲x6370.000
کابل مفتول NYY مغان ۲x10570.000کابل مفتول NYY مغان ۳x6480.000
کابل مفتول NYY مغان ۳x10890.000کابل مفتول NYY مغان ۳x25+162.420.000
کابل مفتول NYY مغان ۳x35+163.100.000کابل مفتول NYY مغان ۳x50+254.270.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x4470.000کابل مفتول NYY مغان ۴x6660.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x101.070.000کابل مفتول NYY مغان ۴x161.820.000
کابل مفتول NYY مغان ۵x101.420.000
کابل مفتول NYY مغان ۴x628,000کابل مفتول NYY مغان ۴x1045,000
کابل کولری مغان ۴x111.740.000کابل کولری مغان ۴x1.516.640.000
کابل کولری مغان ۵x114.700.000کابل کولری مغان ۵x1.520.590.000

کابل خشک خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کولری خراسان ۴x1.5225.000کابل کولری خراسان ۵x1.5275.000
کابل افشان خراسان ۲x0.7570.000کابل افشان خراسان ۲x186.000
کابل افشان خراسان ۲x1.5118.000کابل افشان خراسان ۲x2.5190.000
کابل افشان خراسان ۲x4290.000کابل افشان خراسان ۲x6410.000
کابل افشان خراسان ۲x10700.000کابل افشان خراسان ۲x161.070.000
کابل افشان خراسان ۳x0.7592.000کابل افشان خراسان ۳x1115.000
کابل افشان خراسان ۳x1.5162.000کابل افشان خراسان ۳x2.5261.000
کابل افشان خراسان ۳x4398.000کابل افشان خراسان ۳x6575.000
کابل افشان خراسان ۳x10985.000کابل افشان خراسان ۳x161.510.000
کابل افشان خراسان ۳x252.350.000کابل افشان خراسان ۳x353.250.000
کابل افشان خراسان ۳x504.610.000کابل افشان خراسان ۳x706.450.000
کابل افشان خراسان ۳x25+162.770.000کابل افشان خراسان ۳x35+163.630.000
کابل افشان خراسان ۳x50+255.300.000کابل افشان خراسان ۳x70+357.400.000
کابل افشان خراسان ۳x95+5010.100.000کابل افشان خراسان ۳x120+7012.800.000
کابل افشان خراسان ۴x0.75118.000کابل افشان خراسان ۴x1150.000
کابل افشان خراسان ۴x1.5210.000کابل افشان خراسان ۴x2.5335.000
کابل افشان خراسان ۴x4520.000کابل افشان خراسان ۴x6745.000
کابل افشان خراسان ۴x101.290.000کابل افشان خراسان ۴x162.000.000
کابل افشان خراسان ۴x253.060.000کابل افشان خراسان ۴x354.270.000
کابل افشان خراسان ۵x1.5262.000کابل افشان خراسان ۵x2.5417.000
کابل افشان خراسان ۵x4640.000کابل افشان خراسان ۵x6925.000
کابل افشان خراسان ۵x101.610.000کابل افشان خراسان ۵x162.480.000
کابل افشان خراسان ۵x253.850.000کابل افشان خراسان ۵x355.340.000
کابل زمینی خراسان ۱x16490.000کابل زمینی خراسان ۱x25750.000
کابل زمینی خراسان ۱x351.020.000کابل زمینی خراسان ۱x501.400.000
کابل زمینی خراسان ۱x701.990.000کابل زمینی خراسان ۱x952.740.000
کابل زمینی خراسان ۱x1203.460.000کابل زمینی خراسان ۱x1504.250.000
کابل زمینی خراسان ۱x1855.320.000کابل زمینی خراسان ۱x2406.950.000
کابل زمینی خراسان ۱x3008.700.000کابل زمینی خراسان ۳x25+162.850.000
کابل زمینی خراسان ۳x35+163.700.000کابل زمینی خراسان ۳x50+254.940.000
کابل زمینی خراسان ۳x70+357.000.000کابل زمینی خراسان ۳x95+509.600.000
کابل زمینی خراسان ۳x120+7012.400.000کابل زمینی خراسان ۳x150+7014.700.000
کابل زمینی خراسان ۳x185+9518.700.000کابل زمینی خراسان ۳x240+12024.300.000
کابل زمینی خراسان ۲x1.5173.000کابل زمینی خراسان ۲x2.5237.000
کابل زمینی خراسان ۲x4348.000کابل زمینی خراسان ۲x6474.000
کابل زمینی خراسان ۲x10723.000کابل زمینی خراسان ۲x161.100.000
کابل زمینی خراسان ۳x1.5220.000کابل زمینی خراسان ۳x2.5313.000
کابل زمینی خراسان ۳x4468.000کابل زمینی خراسان ۳x6648.000
کابل زمینی خراسان ۳x101.000.000کابل زمینی خراسان ۳x161.560.000
کابل زمینی خراسان ۳x252.360.000کابل زمینی خراسان ۳x353.230.000
کابل زمینی خراسان ۴x1.5274.000کابل زمینی خراسان ۴x2.5393.000
کابل زمینی خراسان ۴x4595.000کابل زمینی خراسان ۴x6832.000
کابل زمینی خراسان ۴x101.300.000کابل زمینی خراسان ۴x162.010.000
کابل زمینی خراسان ۴x253.090.000کابل زمینی خراسان ۵x1.5329.000
کابل زمینی خراسان ۵x2.5478.000کابل زمینی خراسان ۵x4730.000
کابل زمینی خراسان ۵x61.020.000کابل زمینی خراسان ۵x101.620.000
کابل زمینی خراسان ۵x162.500.000کابل زمینی خراسان ۵x253.910.000
کابل زمینی خراسان ۵x355.360.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۲x2x0.656.000کابل مخابراتی هوایی خراسان ۴x2x0.699.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۶x2x0.6139.000کابل مخابراتی هوایی خراسان ۱۰x2x0.6220.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان ۴٫۵C-2V77.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۲x1127.000کابل افشان شیلدار خراسان ۲x1.5157.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۲x2.5234.000کابل افشان شیلدار خراسان ۳x1161.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۳x1.5210.000کابل افشان شیلدار خراسان ۳x2.5318.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۴x1205.000کابل افشان شیلدار خراسان ۴x1.5271.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۴x2.5405.000کابل افشان شیلدار خراسان ۵x1250.000
کابل افشان شیلدار خراسان ۵x1.5330.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x16490.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x25735.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x351.020.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x501.440.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x702.015.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x952.720.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1203.400.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1504.230.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x1855.150.000کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x2406.800.000
کابل افشان دو روکشه خراسان ۱x3008.500.000

کابل خشک پرتو الکتریک

نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۴*۲۲۲٫۰۹۳کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۶*۲۳۰٫۰۰۰
کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۰*۲۴۸٫۰۰۰کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۶+۲۵*۳۲۰۳٫۰۰۰
کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۶+۳۵*۳۲۶۲٫۰۰۰کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۶*۴۵۷٫۰۰۰
کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۰*۴۸۸٫۵۰۰کابل مفتول NYY پرتو الکتریک ۱۶*۴۱۴۸٫۰۰۰
نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
کابل مفتول (کولری) پرتو الکتریک ۱*۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ کابل مفتول (کولری) پرتو الکتریک ۱٫۵*۴۱٫۱۸۰٫۰۰۰
کابل مفتول (کولری) پرتو الکتریک ۱*۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ کابل مفتول (کولری) پرتو الکتریک ۱٫۵*۵۱٫۳۶۹٫۰۰۰

برند های فروشنده کابل خشک

فروشگاه اینترنتی سیم و کابل ستایش به عنوان یکی از نمایندگی های برند های معتبر ایرانی در زمینه فروش انواع کابل‎ خشک در خدمت شماست تا انواع کابل‌ مفتول را در سایز بندی های مختلف در خدمت شما قرار دهد.

برند هایی که عرضه کننده انواع کابل‌ مفتول می باشد شامل برند های زیر می باشد:

  • سیم و کابل البرز الکتریک نور
  • سیم و کابل خراسان افشار نژاد
  • سیم و کابل پرتو الکتریک
  • سیم و کابل مغان
  • سیم و کابل البرز پژواک
  • سیم و کابل البرز اعتماد
  • سیم و کابل زرتافته کرمان
  • سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل با ما در تماس باشید  ۰۲۱۳۳۹۲۳۱۶۷ – ۰۹۱۲۷۷۹۶۸۵۲

دریافت مشاوره رایگان

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید