سیم و کابل ستایش ( ستایش کابل )

سیم و کابل البرز الکتریک نور

نمایندگی اصلی و رسمی برند البرز الکتریک نور

سیم و کابل البرز الکتریک نور
سیم و کابل البرز الکتریک نور

سیم و کابل البرز الکتریک نور

نمایندگی اصلی و رسمی برند البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

به دلیل نوسانات قیمت جهت اطلاع از قیمت روز انواع سیم و کابل البرز الکتریک نور با کارشناسان ما در سیم و کابل ستایش تماس بگیرید.

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل کیسه‌ای البرز 2x0.5تماس بگیریدکابل کیسه‌ای البرز 2x0.75تماس بگیرید
کابل کیسه‌ای البرز 2x1تماس بگیریدکابل کیسه‌ای البرز 2x1.5تماس بگیرید
کابل کیسه‌ای البرز 2x2.5تماس بگیرید
کابل افشان البرز 2x0.5تماس بگیریدکابل افشان البرز 2x0.75تماس بگیرید
کابل افشان 2x1تماس بگیریدکابل افشان 2x1.5تماس بگیرید
کابل افشان 2x2.5تماس بگیریدکابل افشان 2x4تماس بگیرید
کابل افشان 2x6تماس بگیریدکابل افشان 2x10تماس بگیرید
کابل افشان 3x0.5تماس بگیرید
کابل افشان 3x0.75تماس بگیریدکابل افشان 3x1تماس بگیرید
کابل افشان 3x1.5تماس بگیریدکابل افشان 3x2.5تماس بگیرید
کابل افشان 3x4تماس بگیریدکابل افشان 3x6تماس بگیرید
کابل افشان 3x10تماس بگیریدکابل افشان 3x16تماس بگیرید
کابل افشان 3x25تماس بگیریدکابل افشان 3x35تماس بگیرید
کابل افشان 3x50تماس بگیریدکابل افشان 3x70تماس بگیرید
کابل افشان 3x95تماس بگیریدکابل افشان 3x25+16تماس بگیرید
کابل افشان 3x35+16تماس بگیریدکابل افشان 3x50+25تماس بگیرید
کابل افشان 3x70+35تماس بگیریدکابل افشان 1x95تماس بگیرید
کابل افشان 1x120تماس بگیریدکابل افشان 4x0.5تماس بگیرید
کابل افشان 0.75*4تماس بگیرید
کابل افشان 4x120.381.000کابل افشان 4x1.5تماس بگیرید
کابل افشان 4X2.545.643.000کابل افشان 4X4تماس بگیرید
کابل افشان 4X6104.210.000کابل افشان 4X10تماس بگیرید
کابل افشان 4X162.666.000کابل افشان 4X25تماس بگیرید
کابل افشان 4X356.203.000کابل افشان 5X1.5تماس بگیرید
کابل افشان 5X2.557.164.000کابل افشان 5X4تماس بگیرید
کابل افشان 5X61.270.000کابل افشان 5X10تماس بگیرید
کابل افشان 5X163.397.000کابل افشان 5X25تماس بگیرید
کابل افشان 5X357.436.000
کابل مفتول NYY 1x16تماس بگیریدکابل مفتول NYY 1x25تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 1x35تماس بگیریدکابل مفتول NYY 1x50تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 1x70تماس بگیریدکابل مفتول NYY 1x95تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 3x1.5تماس بگیریدکابل مفتول NYY 3x2.5تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 3x4تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 1x120تماس بگیریدکابل مفتول NYY 1x150تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 3X70+35تماس بگیریدکابل مفتول NYY 3X95+50تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 4x1.5تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 1x185تماس بگیریدکابل مفتول NYY 1x240تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 1x300تماس بگیریدکابل مفتول NYY 2x1.5تماس بگیرید
کابل مفتول NYY 2x2.5250.000کابل مفتول NYY 2X4373.000
کابل مفتول NYY 2X6552.000کابل مفتول NYY 2X10961.000
کابل مفتول NYY 3X6808.000کابل مفتول NYY 3X101.358.000
کابل مفتول NYY 3X25+163.730.000کابل مفتول NYY 3X35+164.930.000
کابل مفتول NYY 3X50+256.714.000کابل مفتول NYY 4X4716.000
کابل مفتول NYY 4X2.5462.000کابل مفتول NYY 4x61.038.000
کابل مفتول NYY 4x101.755.000کابل مفتول NYY 4x162.780.000
کابل مفتول NYY 5x61.288.000کابل مفتول NYY 5x102.230.000
کابل مفتول NYY 5x163.430.000
کابل مفتول کولری 4x1تماس بگیریدکابل مفتول کولری 4x1.5تماس بگیرید
کابل مفتول کولری 5x1تماس بگیریدکابل مفتول کولری 5x1.5تماس بگیرید
کابل سازمانی 1x6+6تماس بگیریدکابل سازمانی 1x10+10تماس بگیرید
کابل سازمانی 3x6+6تماس بگیریدکابل سازمانی 3x10+10تماس بگیرید
کابل کواکسیال 4.5C 2Vتماس بگیرید
کابل شیلددار 2x1تماس بگیریدکابل شیلددار 2x1.5تماس بگیرید
کابل شیلددار 2x2.5تماس بگیریدکابل شیلددار 3x1.5تماس بگیرید
کابل شیلدار 2.5*3تماس بگیریدکابل شیلدار 1.5*4تماس بگیرید
کابل شیلددار 2.5*3تماس بگیریدکابل شیلددار 4x1.5تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 1x16تماس بگیریدکابل آلومینیوم 1x25تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 1x35تماس بگیریدکابل آلومینیوم 1x50تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 2x25تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 1x70تماس بگیریدکابل آلومینیوم 1x95تماس بگیرید
کابل آلمینیوم 3x50+25تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 1x120تماس بگیریدکابل آلومینیوم 1x150تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 1x185تماس بگیریدکابل آلومینیوم 1x240تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 1x300تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 2x10تماس بگیریدکابل آلومینیوم 2x16تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 4x10تماس بگیریدکابل آلومینیوم 4x16تماس بگیرید
کابل آلمینیوم 3x25+16تماس بگیریدکابل آلمینیوم 3x35+16تماس بگیرید
کابل RG59 ساده تماس بگیریدکابل RG59 ترکیبی تماس بگیرید
کابل تلفنی 2 زوجی (مسی 0.6)تماس بگیریدکابل تلفنی 4 زوجی (مسی 0.6)تماس بگیرید
کابل تلفنی 6 زوجی (مسی 0.6)تماس بگیریدکابل تلفنی 10 زوجی (مسی 0.6)تماس بگیرید
کابل تخت 16*3تماس بگیرید
کابل هوشمند (knx)تماس بگیرید
کابل ( هالوژن فری) 1.5*2تماس بگیریدکابل ( هالوژن فری) 2.5*2تماس بگیرید
کابل ( هالوژن فری) 1.5*3تماس بگیریدکابل ( هالوژن فری) 2.5*3تماس بگیرید
سیم افشان 1x0.5تماس بگیریدسیم افشان 1x0.75تماس بگیرید
سیم افشان 1x1تماس بگیریدسیم افشان 1x1.5تماس بگیرید
سیم افشان 1x2.5تماس بگیریدسیم افشان 1x4تماس بگیرید
سیم افشان 1x6تماس بگیریدسیم افشان 1x10تماس بگیرید
سیم افشان 1x16تماس بگیریدسیم افشان 1x25تماس بگیرید
سیم افشان 1x35تماس بگیریدسیم افشان 1x50تماس بگیرید
سیم افشان 1x70تماس بگیریدسیم افشان 1x95تماس بگیرید
سیم افشان 1x120تماس بگیریدسیم افشان ارت 1x1.5تماس بگیرید
سیم افشان ارت 1x2.5تماس بگیریدسیم افشان ارت 1x4تماس بگیرید
سیم افشان ارت 1x6تماس بگیریدسیم افشان ارت 1x10تماس بگیرید
سیم افشان ارت 1x16تماس بگیریدسیم افشان ارت 1x25تماس بگیرید
سیم افشان ارت 1x35تماس بگیریدسیم افشان ارت 1x50تماس بگیرید
سیم افشان ارت 1x70تماس بگیریدسیم افشان ارت 1x95تماس بگیرید
سیم افشان ارت 1x120تماس بگیریدسیم مفتول 1x0.5تماس بگیرید
سیم مفتول 1x0.75تماس بگیریدسیم مفتول 1x1تماس بگیرید
سیم مفتول 1x1.5تماس بگیریدسیم مفتول 1x2.5تماس بگیرید
سیم مفتول 1x4تماس بگیریدسیم مفتول 1x6تماس بگیرید
سیم مفتول 1x10تماس بگیریدسیم مفتول 1x16تماس بگیرید
سیم نایلونی 2x0.5تماس بگیریدسیم نایلونی 2x0.75تماس بگیرید
سیم نایلونی 2x1تماس بگیریدسیم نایلونی 2x1.5تماس بگیرید
سیم نایلونی 2x2.5تماس بگیرید
سیم مفتول ارت ۱۰*۱تماس بگیریدسیم مفتول ارت ۱۶*۱تماس بگیرید
سیم مفتول ارت ۲۵*۱تماس بگیریدسیم مفتول ارت ۳۵*۱تماس بگیرید

فروشگاه ستایش

نماینده رسمی و اصلی سیم و کابل خراسان افشارنژاد در بازار لاله زار تهران

لیست قیمت به روز

لیست قیمت به روز

تحویل فوری سفارش

تحویل فوری سفارش

بالا ترین کیفیت

بالاترین کیفیت

فروش عمده و قیمت همکاری

فروش عمده و قیمت همکاری

مشاوره تخصصی

مشاوره رایگان و تخصصی

ضمانت اصالت

ضمانت اصالت

با یک مشاوره رایگان با کارشناسان سیم و کابل ستایش انتخابی شایسته را برای خود رقم بزنید!

سیم و کابل ستایش عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار

معرفی برند البرز الکتریک نور

البرز الکتریک نور یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید سیم و کابل در ایران است. با بیش از چهل سال سابقه فعالیت، این شرکت توانسته استانداردهای بین‌المللی را در تولید محصولات خود رعایت کرده و از طریق کیفیت بالا و خدمات حرفه‌ای خود رضایت مشتریان را به دست آورد.
سیم و کابل‌های البرز الکتریک نور با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و فناوری‌های پیشرفته تولید می‌شوند. این محصولات شامل انواع سیم‌های برق، کابل‌های تلفن، کابل‌های شبکه، کابل‌های کنترل و دیگر محصولات مرتبط است. سیم و کابل‌های البرز الکتریک نور به دلیل مقاومت بالا در برابر سایش، عایق‌های عالی و انتقال بهینه جریان برق، در صنایع مختلف و ساختمان‌ها به طور گسترده استفاده می‌شوند.
شرکت البرز الکتریک نور تمامی محصولات خود را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید می‌کند. همچنین، این شرکت دارای گواهینامه‌های مربوط به کیفیت و محیط زیست می‌باشد. تمامی فرآیندهای تولید از جمله انتخاب مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی و ارسال محصولات با نظارت دقیق انجام می‌شود.
با توجه به کیفیت بالا و عملکرد برتر سیم و کابل‌های البرز الکتریک نور، این شرکت توانسته است بازارهای داخلی و خارجی را به خوبی تجارت کند و به عنوان یکی از برندهای معتبر در صنعت سیم و کابل شناخته شود.

تضمین کیفیت محصولات البرز الکتریک نور

در حال حاضر تعداد زیادی از تولید کننده‌ها در بازار سیم و کابل‌های خود را به فروش میرسانند که اکثراً دارای استاندارد می باشند با این حال جنس‌های تقلبی نیز وجود دارد که گاهی تشخیص آن‌ها از جنس اصل کار ساده ای نیست. کارشناسان فروشگاه اینترنتی ستایش کابل ضمن ارائه محصول با اصالت و با کیفیت، بهترین قیمت را نیز ضمانت می کنند. با این حال به دلیل تنوع گسترده محصولات و نوسانات بازار سعی شده است از ارائه قیمت به صورت تلفنی را برای مشترانمان فراهم نماییم تا رضایت مندی هرچه بیشتر شما همراهان را فراهم نماییم. 

جهت استعلام محصولات و قیمت آن‌ها می توانید در قسمت بالای همین پست شماره‌ها را مشاهده نمایید و در صورت نیاز با ما تماس بگیرید. شرکت سیم و کابل ستایش در نظر دارد که محصولات برند سیم و کابل البرز الکتریک نور را با نازل‌ترین قیمت ممکن و تضمین کیفیت محصول به مشتریان خور ارائه نماید به همین رو درنظر داریم خدماتی بهتر برای شما دوستان فراهم نماییم، خدماتی همچون ارسال سریع و درزمانی که مشتری تعیین نموده است با گارانتی ارسال کالا در سراسر ایران و ضمانت 7 روز محصول در صورت نبود رضایت مشتری از ویژگی‌های فروشگاه ما میباشد.

کابل افشان البرز الکتریک نور​

 کابل افشان البرز الکتریک نور

برند‌های مختلفی اقدام به تولید کابل افشان می کنند. در این میان البزر الکتریک نور یکی از برندهای محبوب سیم و کابل افشان است که طبق استانداردهای معین شده کابل ها را با کیفیت قابل توجهی تولید می کنند. البرز الکتریک نور برندی ایرانی است و با داشتن چندین دهه فعالیت توانسته است کابل‌های با کیفیت ارائه بدهد. کابل افشان خود انواع مختلفی دارد که یکی از آنها کابل افشان گرد و دیگری کابل افشان تخت است.  ولتاژ کابل افشان چیزی حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت است. از کابل افشان برای انتقال جریان الکتریسیته در فاصله‌های کوتاه استفاده می شود. همچنین از کابل افشان برای وسایل خانگی، آشپزخانه، محیط‌های اداری و غیره استفاده می شود. معمولا بیشتر کابل‌هایی که امروزه طراحی می شوند به شکل گرد هستند. گرد بودن کابل شاید برای استفاده عموم پر کاربرد باشد اما  ضعف هایی هم دارد.

کابل افشان البرز الکتریک نور​

 کابل تلفنی البرز الکتریک

کابل تلفنی از جمله کابل‌هایی است که در اکثر خانه‌های ایرانی استفاده می شود. میزان کیفیت و مرغوبیت این کابل‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا با البرز الکتریک نور می توانید انتخابی مطمئن داشته باشید. کابل تلفنی انواع مختلفی دارد و از جمله می توان به ضخامت‌های متنوعی که در آن وجود دارد اشاره نمود.

کابل مفتول nyy البرز الکتریک​

کابل مفتول nyy البرز الکتریک​

کابل مفتول nyy یکی از کابل‌های پر کاربرد است و به ضخامت‌های مختلف 1 در 0.5 و 1 در 10 تهیه و تولید می شود. این کابل‌ها تنوع بالایی داشته و با توجه به ضخامت و کاربرد به صورت حلقه ای خریداری می شوند.

کابل مفتول nyy البرز الکتریک​

سوالات متداول

به سرتاسر ایران امکان ارسال کالا داریم.

 
  1. شما می توانید کالاهای مورد نظر خود را در قالب یک لیست (دست نویس یا چاپی) به شماره 09127796852 واتساپ کنید.
  2. همکاران ما در واحد فروش سیم و کابل ستایش با مشاهده لیست شما یک پیش فاکتور برای شما صادر و ارسال می کنند.
  3. در صورتی که پیش فاکتور ارسال شده مورد تایید شما باشد با اعلام موافقت شما آدرس و مشخصات محل تحویل کالا از شما دریافت می شود.
  4. پس از واریز وجه به شماره های قرار داده شده در زیر پیش فاکتور کالا، برای شما ارسال می گردد.

بله، علاوه بر ثبت سفارش اینترنتی میتوانید برای خرید حضوری به آدرس لاله زار جنوبی، کوچه اتحادیه، پاساژ اتحادیه طبقه۲ پلاک ۱۵ مراجعه کنید.

کلیه کالاهای ما قبل از ارسال توسط کارشناسان فنی ما تست و بررسی می شوند تا ضمن جلوگیری از هدر رفت زمان برای مشتریان به دلیل مرجوع و ارسال دوباره ی کالا، خریداران هم جنس سالم و بی نقصی را دریافت کند. اما از آن جایی که محصولات برقی را نمی توان به طور صد در صد ضمانت سلامت فنی کرد، در صورت وجود هرگونه عیب یا نقص فنی سریعا محصول معیوب با محصول جدید جایگزین خواهد شد. در صورت رخ دادن همچین مواردی، هزینه ی مرجوع و ارسال مجدد به عهده ی فروشگاه سیم و کابل ستایش می باشد.

بله، کلیه لیست قیمت های قرار داده شده در این وب سایت به صورت روزانه آپدیت و بروزرسانی می گردند. در صورتی که کوچک ترین تغییری در ساختار قیمت ها صورت گیرد همکاران ما در واحد پشتیبانی وب سایت سیم و کابل ستایش به صورت لحظه ای قیمت ها را به روزرسانی می کنند.

مشتریانی که در شهر تهران سکونت دارند ، حداکثر 5 ساعت پس از ثبت سفارش می توانند کالاهای خود را دریافت کنند. مشتریان ساکن در شهرستان هم بین 2 تا 3 روز می توانند کالاهای خود را از باربری یا پست بسته به انتخاب شخص سفارش دهنده دریافت کنند.

کلیه هزینه های ارسال و باربری به عهده مشتری می باشد.

تخفیف ویژه و درصد خرید برای محصولات در نظر گرفته شده است، برای اطلاعات بیشتر می توانید با فروشگاه ما تماس بگیرید و با کارشناسان فروش صحبت کنید.

در طی این سال ها اولویت اصلی ما عدم فروش کالاهای تقلبی و فروش کالاهای اصل بوده است . ما تمامی کالا ها را طی قرارداد کتبی از نمایندگی اصلی تهیه و یا خود واردکننده و‌ نماینده رسمی آن برند هستیم به هرحال اسناد و مدارک خرید ما از کمپانی های تولید کننده محصول موجود است و برای اطمینان خاطر بیشتر برای مشتری می توانیم با قید جمله ” کلیه کالاها به شرط اصلی فروخته می شوند ” در زیر فاکتور مشتری به همراه مهر شرکت سیم و کابل ستایش به این ضمانت تحکیم ببخشیم تا بدین وسیله امکان پیگیری قانونی هم به جهت اطمینان خاطر خریدار فراهم گردد.

بله ما عضو اداره مالیات بر ارزش افزوده هستیم و دارای گواهی دائم ارزش افزوده می باشیم.

بروز شده 1402/10/05

لینک کوتاه شده: B2n.ir/g87000

امتیاز محصول ‌
5/5