سیم و کابل ستایش ( ستایش کابل )
کابل سازمانی

کابل سازمانی

انتخاب کابل سازمانی مناسب و برگزیدن آن از میان انواع و اقسام سیم و کابل‌ مختلف، چالشی است که ممکن است برای افراد زیادی پیش آید.

Read More »
مهمترین نکات خرید سیم برق

مهمترین نکات خرید سیم برق

سیم و کابل یکی از نخستین ملزومات انتقال انرژی الکتریکی بین دو نقطه محسوب می‌شود. در واقع سیم‌های برق الکترون آزاد دارند که بار الکتریکی

Read More »
کابل تخت

کابل تخت

کابل تخت: رشته سیم‌هایی که به صورت خطی و نواری کنار هم قرار گرفته‌اند و سطح مقطعی مستطیلی به وجود می‌آورند را کابل تخت می‌گویند.

Read More »
کابل تلفنی

کابل تلفنی

کابل تلفنی یا همان سیم و کابل زوجی یکی از تجهیزات مهم انتقال داده‌های مخابراتی و صوتی هستند که در محیط‌های داخل ساختمان و بیرون

Read More »
تفاوت کابل مسی و آلومینیومی

تفاوت کابل مسی و آلومینیومی

تفاوت کابل مسی و آلومینیومی: امروزه در صنعت برق از انواع سیم و کابل‌های رسانای برق استفاده می‌شود. سیم و کابل‌های برق در جنس‌ها و

Read More »